Om Roche Diagnostics

70% af alle lægefaglige beslutninger træffes på baggrund af diagnostik.

Roche Diagnostics A/S leverer diagnostiske løsninger til hele det danske sundhedsvæsen.

Alt fra udstyr til den private bruger i hjemmet til avancerede og innovative, integrerede løsninger til laboratorierne og hospitalerne.

Vi er et dansk datterselskab af den schweiziske F. Hoffmann-La Roche koncern, som blev grundlagt i Basel i 1896, og som i dag er blandt verdens førende life science-virksomheder. Roche blev grundlagt herhjemme i 1970, og Diagnostics blev et selvstændigt selskab i 2005.

Sammen med forretningsenheden Diabetes Care er vi repræsenteret med vores søsterselskaber Roche Pharmaceuticals og Roche Innovation Center Copenhagen (RICC), der er ét af den globale koncerns i alt syv forskningscentre inden for medicin og diagnostik i verden.

Dermed repræsenterer Roche her i Danmark hele værdikæden i moderne sundhedspleje fra forskning og udvikling over diagnosticering til behandling.

Roche har gennem mere end 120 år været blandt verdens førende life science-virksomheder, og vi stiller gerne vores kompetencer og viden om fremtidens diagnostik til rådighed for aktørerne i det danske sundhedsvæsen.

For vi tror på, at den bedste værdibaserede sundhedsbehandling og de mest effektive patientforløb kommer gennem dialog og et udviklende samarbejde med vores kunder og sektorens øvrige interessenter.

Til gavn for de professionelle partnere i sundhedssektoren. Og til glæde for patienterne.

Du kan læse mere og følge os på:

Facebook  LinkedIn  Instagram  Twitter  

Vores bidrag i Danmark

I 2018 udarbejdede vi i samarbejde med Boston Consulting Group rapporten ”Vores bidrag i Danmark”.

Formålet med denne rapport er at give et indblik i Roche Danmark, vores bidrag til det danske samfund og vores vision for den danske sundhedssektor. Med rapporten opfordrer vi til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en styrket og bedre sundhedssektor i Danmark.

Du kan læse den fulde rapport her: DA ENG