COVID-19- Information- nr. 3

COVID-19-information – nr. 3

 

Til alle vores kunder Som lovet i sidste uge sender vi hermed en opdatering om forventet indflydelse på levering af produkter og serviceydelser fra Roche Diagnostics.

 

Al generel information om COVID-19 er nu at finde på vores hjemmeside (roche.dk/diagnostics). 

 

Levering og service- og supportfunktioner:

 

NB: Vi gør opmærksom på, at nedenstående ikke omfatter følgende produkter: Roche FLOW, MagNA Pure, LightCycler, og cobas 6800. Afdelinger med disse produkter har modtaget separat information.

 

Vi forventer stadig ingen ændringer i forhold til leverancer, da de stadig ligger på 100% til danske kunder, for alle produkter leveret fra Mannheim.

 

For service- og supportfunktionerne gælder det fortsat, at der primært udføres akutte opgaver i henhold til såvel interne som nationale retningslinjer, således at I fortsat kan opretholde den nødvendige drift.

 

Såfremt der mod forventning skulle opstå ændringer, som påvirker ovenstående information, vil vi naturligvis informere jer hurtigst muligt.

 

Ny information ang. COVID-19:

 

Vi er blevet bekendt med, at dele af den danske presse har kontaktet nogle af vores kunder med forkerte påstande om Roche Diagnostics rolle i forbindelse med leverancer af reagenser. Vi vil i nedenstående information gerne give vores version af sagen:

 

Til orientering var Roche Diagnostics’ hollandske datterselskab i sidste uge involveret i en offentlig debat baseret på forkerte antagelser.

 

Det blev i hollandske medier påstået, at Roche Diagnostics angiveligt ikke kunne levere tilstrækkeligt af reagenset Lysis Buffer til, at det hollandske sundhedsvæsen kunne gennemføre den ønskede testning af COVID-19. Det blev endvidere påstået, at selskabet angiveligt tilbageholdt opskriften på det pågældende reagens af kommercielle årsager. Roche Diagnostics kunne klart afvise påstandene.

 

For det første var der på tidspunktet for anklagerne ikke mangel på Roche Diagnostics Lysis Buffer i Holland. For det andet er der ingen patentbeskyttelse på dette reagens. For det tredje blev opskriften på ingredienset første gang offentliggjort i et medicinsk tidsskrift i 1990 og er frit tilgængelig på internettet. Roches eget datterselskab, Custom Biotech, er blot én af flere producenter af Lysis Buffer.

 

Hos Roche er patientsikkerhed højeste prioritet. Derfor benytter Roche Diagnostics en IVD-godkendt Lysis Buffer til vores systemer. Vores generelle forbehold over for anvendelse af reagenser til tests på Roche-udstyr, som er fremstillet uden for Roches eget produktionsnetværk, er netop patientsikkerheden. Vi skal stå inde for kvaliteten af vores egen produktion samt komponenter og eventuelle forbrugsvarer fra vores underleverandører.

 

I den konkrete sag har Roches hollandske selskab tilbudt at stille Roche Diagnostics’ egen Lysis Bufferopskrift til rådighed for de hollandske laboratorier, hvis den hollandske regering ytrer ønske om det som led i den nationale strategi for indsatsen mod COVID-19

 

I Danmark forbehandles prøverne ikke manuelt med denne Lysis Buffer, da forbehandlingen foregår automatisk på systemerne.

 

Har I spørgsmål til ovenstående information eller bliver I kontaktet af pressen, er I meget velkomne til at ringe eller skrive til en af nedenstående personer fra Roche Diagnostics.

 

Dine kontaktpersoner hos os:

 

Presse:

Lars Berendt: 42142902 / [email protected]

 

Service (PM og akut):

 

Wai Yau: Mobil 23636976 / e-mail [email protected]

Kirsten Lysemose: Mobil 24886010 / e-mail [email protected]

 

IT:

 

Karina Andersen: Mobil 21216087 / e-mail [email protected]

 

Klinisk biokemi:

 

Reagenser og tilbehør:

Susanne Quvang: Mobil 21216089 / e-mail [email protected]

 

Instrumenter:

Henriette Kronow: Mobil: 24886019 / e-mail [email protected]

 

POCT-produkter:

 

Dorte Reffeldt Lund: Mobil 21216093 / e-mail [email protected]

 

Vævsdiagnostik:

 

Instrumenter, reagenser og tilbehør:

Tommy Bernholm: Mobil 28933219 / e-mail [email protected]

 

Klinisk immunologi:

 

Instrumenter, reagenser og tilbehør:

Kasper Thorkilsen: Mobil 26731962 / e-mail [email protected]

 

Mikrobiologi:

 

Johan Treschow: Mobil: 23637150 / e-mail [email protected]

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Lysemose

Salgsdirektør 

Roche Diagnostics A/S