COVID-19-information – nr. 2

Til alle vores kunder

 

Som lovet i sidste uge sender vi hermed en opdatering om forventet indflydelse på levering af produkter og serviceydelser fra Roche Diagnostics.

I tillæg til vores ugentlige opdatering, som alle kunder modtager via mail, arbejder vi i øjeblikket på at lægge information på et dedikeret COVID-19-kapitel på vores hjemmeside (roche.dk/diagnostics), hvor I løbende kan holde jer opdateret om nyeste information i relation til COVID-19. Vi informerer jer, når dette er klart, formentlig på fredag. 

 

COVID-19-testspecifik information:

Vi vil fortsat meget gerne holde jer orienteret om den seneste udvikling vedrørende COVID-19.

Men for at gøre denne mail så relevant for jer som muligt vil vi begrænse oplysninger om COVID-19 her i mailen og i stedet henvise til ovenstående kapitel.

 

Levering

NB: Vi gør opmærksom på, at nedenstående leveringsinformation ikke omfatter følgende produkter: Roche FLOW, MagNA Pure, LightCycler, og cobas 6800. Afdelinger med disse produkter har modtaget separat information.

Vi forventer stadig ingen påvirkning af vores lagerbeholdninger, da vi proaktivt har indført forebyggende allokering fra vores lager for at sikre, at alle kunder (afdelinger) hele tiden har de produkter, som er nødvendige for jeres daglige drift. 

Derfor anmoder vi om, at I alle fortsat følger jeres normale bestillingsmønster. Vi følger dagligt levering fra vores globale lager og er i daglig dialog med TNT, der varetager transporten. De sidste fem arbejdsdage har leverancen ligget på 100% til alle danske kunder. Dette gælder for alle produkter, som leveres fra Mannheim.
 

Samarbejde med Lægemiddelstyrelsen vedr. allokering til mikrobiologiske afdelinger og SSI 

For så vidt angår allokeringen af de helt nye SARS-Cov-2 tests til cobas 6800 samt tests og forbrugsvarer til vores MagNA Pure-systemer og LightCycler 480, afstemmes vores forslag til fordelingsnøgle ugentligt med Lægemiddelstyrelsen, hvorefter de pågældende afdelinger informeres direkte om antal og forventet leveringsdato den pågældende uge. 

Vi vil fortsætte denne forretningsgang, indtil restordresituationen på de pågældende produkter er overstået, og vi igen er i stand til at levere i henhold til ønskerne.

 

Service- og supportfunktioner:

For service- og supportfunktionerne gælder det, at der primært udføres akutte opgaver i henhold til såvel interne som nationale retningslinjer, således at I fortsat kan opretholde den nødvendige drift.

Siden torsdag den 12. marts har alle medarbejdere hos os tillige arbejdet hjemmefra for yderligere at forhindre risikoen for smitte.

 

Dine kontaktpersoner hos os:

Hvis du har spørgsmål om forhold, der vedrører COVID-19, har vi følgende medarbejdere til rådighed for jer som kontaktpersoner: 

 

Service- og support IT:

Karina Andersen: Mobil 21216087 / e-mail [email protected]

 

Service (PM og akut):

Wai Yau: Mobil 23636976 / e-mail [email protected]

 

Kirsten Lysemose: Mobil 24886010 / e-mail [email protected]

 

Klinisk biokemi

Reagenser og tilbehør:

Susanne Quvang: Mobil 21216089 / e-mail [email protected]

 

Instrumenter:

Henriette Kronow: Mobil: 24886019 / e-mail [email protected]

 

POCT:

Dorte Reffeldt Lund: Mobil 21216093 / e-mail [email protected]

 

Vævsdiagnostik:

Instrumenter, reagenser og tilbehør:

Tommy Bernholm: Mobil 28933219 / e-mail [email protected]

 

Klinisk immunologi:

Instrumenter, reagenser og tilbehør:

Kasper Thorkilsen: Mobil 26731962 / e-mail [email protected]

 

Mikrobiologi:

Johan Treschow: Mobil: 23637150 / e-mail [email protected]

 

Pressen:

Hvis I modtager henvendelser med spørgsmål fra pressen, er I meget velkommen til kontakte Lars Berendt: Mobil 42142902 / e-mail [email protected]

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Lysemose

Salgsdirektør

Roche Diagnostics A/S