COVID-19-information – nr. 5

COVID-19-information – nr. 5

 

Til alle vores kunder

 

Vi sender jer hermed seneste opdatering om den forventede indflydelse på levering af produkter og serviceydelser fra Roche Diagnostics.

 

Med erfaringerne fra den seneste halvanden måned med den aktuelle COVID-19-situation herhjemme, og de rutiner vi har etableret, vil vi fremover begrænse denne udsendelse fra fast en gang ugentligt til efter behov. 

 

Fremover vil I således udelukkende modtage information fra os, hvis der er ændringer, som får indflydelse på de rutiner, vi har opbygget. Hvis I savner konkret information fra os, er I naturligvis velkommen til at rette henvendelse til jeres sædvanlige kontaktpersoner.

 

Al generel information om COVID-19 findes på vores hjemmeside (roche.dk/diagnostics).

 

 

Levering og service- og supportfunktioner:

 

NB: Vi gør opmærksom på, at nedenstående ikke omfatter følgende produkter: Roche FLOW, MagNA Pure, LightCycler og cobas 6800. Afdelinger med disse produkter har modtaget separat information.

 

Vi forventer stadig ingen ændringer i forhold til leverancer, da de stadig ligger på 100% til danske kunder for alle produkter leveret fra Mannheim.

 

For service- og supportfunktionerne gælder det fortsat, at der primært udføres akutte opgaver i henhold til såvel interne som nationale retningslinjer, således at I fortsat kan opretholde den nødvendige drift.

 

 

Dine kontaktpersoner hos os:

 

 

Presse:

 

Lars Berendt: Mobil 42142902 / e-mail lars.berendt@roche.com

 

 

Service (PM og akut):

 

Wai Yau: Mobil 23636976 / e-mail wai.yau@roche.com

 

Kirsten Lysemose: Mobil 24886010 / e-mail kirsten.lysemose@roche.com

 

IT:

 

Karina Andersen: Mobil 21216087 / e-mail karina.andersen@roche.com

 

 

Klinisk biokemi:

 

Reagenser og tilbehør:

 

Susanne Quvang: Mobil 21216089 / e-mail susanne.quvang@roche.com

 

Instrumenter:

 

Henriette Kronow: Mobil 24886019 / e-mail henriette.kronow@roche.com

 

 

POCT-produkter:

 

Dorte Reffeldt Lund: Mobil 21216093 / e-mail dorte_reffeldt.lund@roche.com

 

 

Vævsdiagnostik:

 

Instrumenter, reagenser og tilbehør:

 

Tommy Bernholm: Mobil 28933219 / e-mail tommy.bernholm@roche.com

 

 

Klinisk immunologi:

 

Instrumenter, reagenser og tilbehør:

 

Kasper Thorkilsen: Mobil 26731962 / e-mail kasper.thorkilsen@roche.com

 

 

Mikrobiologi:

 

Johan Treschow: Mobil: 23637150 / e-mail johan.treschow@roche.com

 

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Lysemose

Salgsdirektør

Roche Diagnostics A/S