Generel kommunikation

Coronavirus – COVID-19 – opdatering om forventet indflydelse på serviceydelser og levering af produkter fra Roche Diagnostics

 

Kære kunde

Formålet med dette brev er at informere om, hvad Roche proaktivt har gjort for at optimere leverancen af produkter og serviceydelser i den kommende tid i forbindelse med COVID-19 situationen herhjemme samt at opdatere jer om den aktuelle situation.

Vi vælger at sende ét samlet brev for at sikre transparens i vores information på tværs af hospitaler, laboratorier, afdelinger, universiteter og private firmaer. I vil med de inddelte afsnit alligevel let kunne navigere i informationerne og finde de oplysninger, der er mest relevante for de enkelte af jer.

 

Service- og supportfunktioner

På nuværende tidspunkt er der ingen ændringer i forhold til opretholdelse af vores daglige opgaver herunder også vores service- og supportfunktioner i Danmark.

Alle medarbejdere hos Roche følger som minimum internationale og nationale retningslinjer, som blandt andet inkluderer regler for alle rejse- og mødeaktiviteter herunder også eventuelle kundebesøg.
 

Adgang for vores serviceteknikere:

Med vores fælles fokus på at sikre opretholdelsen af vores serviceaftaler vil vi tillade os at sende en opfordring til jer om at sikre, at vores serviceteknikere kan få adgang direkte til de diagnostiske laboratorier uden om potentielt kontaminerede eller smittefarlige områder på jeres matrikel.

Rent praktisk vil vi anbefale, at vores serviceteknikere ringer jer op ved ankomst til jeres matrikel, og I derefter afhenter den pågældende ved et mellem jer aftalt mødested således, at I kan følge teknikeren direkte til laboratoriet. Hvis I tilmed råder over alternative adgangsveje til og fra laboratoriet, må I også gerne tænke disse muligheder ind.

I tilfælde af, at situationen ændrer sig, har vi også en beredskabsplan klar.
 

Leveringssikkerhed

Roche arbejder dedikeret for at sikre løbende levering af vores produkter, og på nuværende tidspunkt ser vi ingen risiko for problemer med levering af produkter og tilhørende serviceydelser relateret til den aktuelle situation.

Vi gør opmærksom på, at dette afsnit i forhold til levering ikke omfatter følgende produkter:

Roche FLOW, MagNA Pure. LightCycler.

Afdelinger med disse produkter modtager løbende separat information på grund af de tekniske karakteristika ved disse produkter.
 

Vedrørende jeres kontakt med Roche-medarbejdere:

Såfremt der mod forventning skulle opstå ændringer, som påvirker ovenstående information, vil vi naturligvis informere jer hurtigst muligt.

Kontaktpersoner:

Hvis du har spørgsmål om forhold, der vedrører COVID-19, bedes du kontakte:
 

Service- og support:
 

IT: Karina Andersen på 21216087 eller e-mail [email protected]

Service (PM og akut): Wai Yau på 23636976 eller e-mail [email protected]

Applikation: Kirsten Lysemose på 24886010 eller på e-mail [email protected]
 

Klinisk mikrobiologi:

Johan Treschow på 23637150 eller på e-mail [email protected]
 

Klinisk kemi og immunkemi:

Reagenser og tilbehør: Susanne Quvang på 21216089 eller e-mail [email protected]

Instrumenter: Henriette Kronow: 24886019 eller e-mail [email protected]
 

POCT-produkter:

Dorte Reffeldt Lund: 21216093 eller e-mail [email protected]
 

Klinisk immunologi:

Instrumenter, reagenser og tilbehør: Kasper Thorkilsen på 26731962 eller på e-mail [email protected]
 

Klinisk patologi:

Instrumenter, reagenser og tilbehør: Tommy Bernholm på 28933219 eller på e-mail [email protected]
 

Øvrigt:

Vi vil gerne understrege, at vi som dansk selskab på vegne af alle patienter i Danmark og Færøerne udelukkende varetager jeres interesser som hospital, laboratorium, universitet samt Pharma Biotek selvskaber. Vi har eksempelvis ingen parallel-eksport.

For så vidt angår allokeringen af produkter under det aktuelle COVID-19-udbrud prioriterer vi hospitaler, laboratorier og afdelinger, der er vores eksisterende kunder, ligesom vi er i kontakt med Lægemiddelstyrelsen og vil tillade os at involvere styrelsen i beslutningsprocesserne omkring tildelingen af nye varelagre, såfremt vi finder behov for det.

Vi er som bekendt datterselskab i Hoffmann-La Roche-koncernen, som er global leverandør af sundhedsydelser og –produkter. Vores hovedkvarter er på tilsvarende vis i tæt samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen, WHO, for at sikre den mest effektive og fair allokering af testudstyr og –materialer til alle dele af verden.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Lysemose

Salgsdirektør