Produktspecifik kundeinformation

Opdatering om forventet indflydelse på serviceydelser og levering af produkter fra Roche Diagnostics

SENESTE OPDATERING: 

Fredag den 27. marts 2020 klokken 10.00

(Seneste opdatering af hvert enkelt afsnit fremgår derunder).Kære kunder og samarbejdspartnere

 

Med den fortsatte udvikling i Coronavirus-situationen herhjemme vælger vi at tilbyde denne elektroniske mulighed for aktuel informationsdeling som supplement til de kundeinformationer, vi fortsat vil sende jer på mail.

Vi beklager, at denne brede informationsplatform af samme årsag også vil indeholde oplysninger, der ikke er lige relevant for alle, og derfor har vi forsøgt at gøre siden så overskuelig og aktuelt opbygget som muligt i forhold til de mest COVID-19-relevante oplysninger.

Vi håber, at I med en overskuelig opbygning af siden hurtigt vil kunne finde frem til de oplysninger, der mest relevante for jer:

 

1: Generelt

2: Produkter

3: Specialer

4: Service, support og kontakt

5: Arkiv
1: Generelt 

(Dette afsnit er opdateret: Onsdag den 25. marts kl. XX.XX)


Leverancer med reference til Lægemiddelstyrelsen:

Som følge af restordresituationen har vi orienteret Lægemiddelstyrelsen om vores politikker og principper for leveringen af de forskellige forbrugsvarer til jer, for at sikre at vores principper er i overensstemmelse med myndighedernes strategier.

For så vidt angår allokeringen af tests og forbrugsmaterialer til MagNA Pure 96, LightCycler 480 og cobas 6800 gælder endvidere, at vores forslag til fordelingsnøgle bliver forelagt Lægemiddelstyrelsen, hvorefter de pågældende tre hospitaler informeres om antal og forventet leveringsdato.

Vi vil ortsætte denne forretningsgang, indtil restordresituationen er overstået, og vi igen er i stand til at levere i henhold til ønskerne.

 

Opbygning af lokale varelagre:

Vi har i vores eksterne kommunikation understreget, at det ikke er vores indtryk, at der gennem de første uger af spredningen af COVID-19 og dermed den stigende efterspørgsel har været forsøg på at indkøbe ekstraordinært store antal af de pågældende varenumre med henblik på at opbygge lokale varelagre.

Det er vores henstilling til jer, at der fortsat udvises en gensidig loyalitet og forståelse i forhold til distributionen af de restordreramte produkter, således at de bliver fordelt fair mellem jer og samtidig tjener et overordnet nationalt formål. Må vi samtidig opfordre til, at produktionen bliver koordineret mellem landets hospitaler således, at vi ikke ender i en situation, hvor kapaciteterne ikke udnyttes hensigtsmæssigt.

Vores tætte kontakt med Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med vores fordelingsnøgler er en ekstra garanti til jer for, at allokeringerne sker fair og hensigtsmæssigt.

Vi håber meget, at denne forståelse for sammenhængskraften og helheden vil fortsætte, indtil vi igen er i stand til at levere ubegrænsede mængder.

 

Fakta, ikke forventninger:

Tider som disse - og med ekstrem efterspørgsel på udvalgte produktnumre - giver desværre grobund for misforståelser og rygter.

Det er årsagen til, at vi har valgt at supplere den daglige, direkte kontakt mellem vores kolleger og jer med en åben, skriftlig informationsformidling per mail og nu også her på siden. 

Det er også årsagen til, at vi afviser at udtale os om anticiperede leveringer og forventede leveringsdatoer. Vi holder os til fakta, og det betyder, at det ikke er af uvilje, vores meget servicemindede medarbejdere er instrueret om ikke at medvirke til at stille forventninger ved at gisne om antal og datoer.

Desværre har vi erfaret, at vi i dagspressen er blevet beskyldt for ikke at have skullet leveret i henhold til mundtlige aftaler. Vi tillader os derfor at minde om, at en ordreafgivelse ikke er en aftale. 

Specielt i en situation, hvor der er tale om et ekstremt, globalt efterspørgselsniveau, håber vi på jeres forståelse for, at det ikke vil være hensigtsmæssigt for effektiviteten og den opgave, vi skal være fælles om at løse, hvis vi skulle finde os nødsaget til at erstatte den telefoniske kontakt og overgå til udelukkende dokumenterbar skriftlig kontakt for at undgå påstande om ikke-overholdte aftaler.

 

2: Produkter

Dette afsnit er under opdatering (fredag d. 27 marts)

(Dette afsnit er opdateret sidst: Onsdag den 25. marts)

 

cobas 6800:

Under opdatering

 

cobas 4800:

Under opdatering

 

MagNA Pure-serien:

Under opdatering

 

LightCycler 480:

Under opdatering

 

Information om levering til cobas 6800, MagNA Pure-systemer og LightCycler 480:

(Dette afsnit er opdateret: Fredag den 27. marts kl. 10.00)

Vi har siden fredag den 20. marts yderligere intensiveret vores samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

I det følgende beskriver vi kort den proces, vi arbejder efter for allokering af SARS-CoV-2 tests til cobas 6800 samt tests og forbrugsvarer til vores MagNA Pure-systemer og LightCycler 480:

  • Roche Diagnostics indsamler bestillinger for den kommende uge. Grundet den mærkbart og stadigt stigende globale efterspørgsel kan vi ikke allerede ved ordreafgivelsen give en bekræftelse på leveringen. 

  • I løbet af fredagen modtager vi, fra vores globale kolleger, information omkring allokering til Danmark. Vi bestræber os på, i løbet af fredagen, at sende et overblik til Lægemiddelstyrelsen om levering til Danmark samt et forslag til fordelingen mellem afdelingerne for den kommende uge. 

  • Lægemiddelstyrelsen koordinerer i videst muligt omfang dette med regionerne og SSI, og på baggrund af deres tilbagemelding til Roche bekræftes allokeringen til vores lager i Tyskland, som pakker og afsender ordrerne til jer direkte.  

  • Så snart vi i Roche Diagnostics har fået den foreslåede allokering til distribution i Danmark bekræftet af Lægemiddelstyrelsen, informerer vi alle kunder om den kommende uges levering. 

Der kan i nogle uger forekomme afvigelser fra ovenstående tidsplan, men vi bestræber os på at holde jer opdaterede, såfremt noget ændres. Det vil sige, at I kan forvente at høre fra os som minimum hver mandag om jeres kommende levering.3: Specialer

Mikrobiologi:

(Dette afsnit er opdateret: Fredag den 27. marts kl. 10.00)

Afdelinger med disse produkter modtager løbende separat information på grund af de tekniske karakteristika ved disse produkter.

 

Biokemi inklusive PoC:

(Dette afsnit er opdateret: Fredag den 27. marts kl. 10.00)

For klinisk biokemi og PoC ser vi for nærværende ingen risiko for problemer med levering af produkter og tilhørende serviceydelser relateret til den aktuelle COVID-19-situation.

 

Immunologi:

(Dette afsnit er opdateret: Freadag den 27. marts kl. 10.00)

For immunologi ser vi på nuværende tidspunkt begrænset risiko for problemer med levering af produkter og tilhørende serviceydelser relateret til den aktuelle COVID-19-situation.

 

Vævsdiagnostik:

(Dette afsnit er opdateret: Fredag den 27. marts kl.10.00)

For vævsdiagnostik ser vi for nærværende ingen risiko for problemer med levering af produkter og tilhørende serviceydelser relateret til den aktuelle COVID-19-situation.4: Service, support og kontakt

(Dette afsnit er opdateret: Fredag den 27. marts kl. 10.00)

For service- og supportfunktionerne gælder, at der primært udføres akutte opgaver i henhold til såvel interne som nationale retningslinjer således, at I fortsat kan opretholde den nødvendige drift.

Alle medarbejdere hos Roche følger som minimum alle nationale og internationale retningslinjer, som blandt andet inkluderer regler for alle rejse- og mødeaktiviteter herunder også kundebesøg.

I tilfælde af at situationen ændrer sig, har vi også en beredskabsplan klar.

 

Dine kontaktpersoner hos Roche:

 

Hvis du har spørgsmål om forhold, der vedrører COVID-19, har vi følgende medarbejdere til rådighed for jer som kontaktpersoner (deres mobilnumre og e-mails fremgår af de ugentlige kundemails).

Medarbejdere er udelukkende til disposition for nuværende kunder, alle øvrige henvendelser henvises til Roche Diagnostics’ hovednummer og mail.

 

Roche KundeSupportCenter (08.00-16.00):

Mikrobiologi, immunologi og vævsdiagnostik: +45 3639 9965

Biokemi og PoC:  +45 7020 0505

 

G4S (alle dag 16.00-08.00):

+45 7033 4455

 

5: Arkiv

Ingen