Nyheder

App undersøger hjerteflimmer på din smartphone

App on your smartphone checks for atrial fibrillation (Click here for English version)
 

20 december 2019
 

Hjerteflimmer kan føre til blodpropper og skal derfor opdages tidligt. Det skal to nye løsninger – en app og et digitalt plaster – hjælpe borgere og læger med i Nordsjælland.
  
 

Julen er ikke kun hjerternes tid.

Den hektiske juletid er desværre også højsæson for hjerteflimmer.

Derfor lancerer Nordic Health Lab og Roche Diagnostics i samarbejde med praktiserende læger i Nordsjælland her i forbindelse med julen et pilotprojekt, der har til formål at diagnosticere hjerteflimmer. Uanset hvor man opholder sig, uanset tidspunktet på døgnet og uanset, om der er en læge til stede.

Hjertebanken, svimmelhed og åndenød kan være symptomer på hjerteflimmer. Men det tager ofte lang tid, fra at man møder op hos sin egen læge, får henvisning til en speciallæge, har en konsultation, bliver udredt og kommer i behandling. Det forsøger man nu at ændre i Nordsjælland.

”Ventetiden på at få diagnosticeret hjerteflimmer skal ned, for har man faktisk hjerteflimmer, kan det føre til blodpropper. Derfor starter vi nu et testforløb i Nordsjælland, hvor praktiserende læger kan tilbyde borgerne at monitorere deres hjerterytme hjemmefra, hvis lægen vurderer, at borgerne er i risiko for at få hjerteflimmer,” forklarer Sysser Ærtebjerg, CEO i Nordic Health Lab, der er et testlab støttet af Industriens Fond og med base på Nordsjællands Hospital, og som tidligere på efteråret indgik en partnerskabsaftale med Roche Diagnostics.

En ny app sikrer tidlig opsporing, og et patch – en form for elektronisk plaster – indsamler data på brugeren inden, den pågældende ser en speciallæge.

Ved to gange dagligt at sætte fingeren på kamerasensoren skal appen FibriCheck måle hjerterytmen hos borgere, der har oplevet symptomer. Mistænker appen hjerteflimmer, sendes målingen til lægefaglig kontrol med svar inden for 48 timer. De op til to døgn er en sikker frist, da hjerteflimmer ikke er akut. Ved konstatering af hjerteflimmer får borgeren besked. Det samme gør den praktiserende læge, der indkalder borgeren til videre undersøgelse hos en speciallæge.

 

Tættere samarbejde imellem læger skal gavne borgerne

Det nye projekt inkluderer ud over virksomhederne FibriCheck, SmartCardia og Roche Diagnostics også fire privatpraktiserende læger.

”Jeg synes, det er spændende, at vi gennem projektet kan afprøve nye teknologier, der kan hjælpe til tidlig opsporing af alvorlige hjertesygdomme og sikre hurtigere diagnostik af patienter,” lyder det fra Morten Lund, læge i Hillerød Kommune og blandt de fire udvalgte privatpraktiserende læger i projektet.

Involveringen af de praktiserende læger ser Henrik Schødts, bestyrelsesformand i Nordic Health Lab, også som en stor styrke.

"Fremtidens sundhedsløsninger skal udviske overgangene i sundhedsvæsenet, så borgerne ikke mærker dem. Med en henvisning i hånden kan man som borger i fremtiden også vælge at dele sine data fra sin FibriCheck-app med en hjertelæge på Nordsjællands Hospital, så lægen er godt forberedt, når man møder op," siger Henrik Schødts.

 

Et plaster på brystkassen

De borgere i Nordsjælland, der har tegn på hjerteflimmer, får også et digitalt plaster (lille holter) fra virksomheden SmartCardia, som de kan sætte på brystkassen. Det måler konstant EKG i dagene frem til, at en speciallæge tilser dem.

“Mange patienter er på egen hånd begyndt at monitorere deres helbred, f.eks. gennem apps. Derfor er det vigtigt, at vi som læger engagerer os i udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger. Så vi sikrer, at det er de bedste løsninger, der bliver taget i brug, og at det sker så struktureret som muligt,” siger Niels Tønder, ledende overlæge på kardiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital, og fortsætter:

”Jeg ser et stort potentiale i nye digitale devices, som f.eks. FibriCheck og SmartCardia. Jeg glæder mig til at komme i gang med at teste, om vi kan stille hurtigere diagnoser af hjerteflimmer, og om hjertepatienter kan få nye værktøjer til selv at monitorere deres sygdom. Det er et stort ønske hos vores patienter.”

 

Første projekt i nyt partnerskab mellem Roche Diagnostics og Nordic Health Lab

Projektet er det første i det nye partnerskab mellem Roche Diagnostics og Nordic Health Lab, som blev offentliggjort den 10. september. Både FibriCheck og SmartCardia har været en del af Startup Creasphere-økosystemet, der er støttet af Roche.

"Vi bestræber os kontinuerligt på at forbedre vores eksisterende produkter og udvikle nye løsninger, som kan forandre patienters liv positivt. Vi mener, at fremtiden handler mere om holistisk sygdomskontrol end enkeltstående løsninger og redskaber,” udtaler Jochen Hurlebaus, som er Head of Digital Innovation i Roche Diagnostics, og siger konkret om samarbejdet med de to startups og Nordic Health Lab:

”Partnerskabet med FibriCheck og SmartCardia er inspirerende. Vi har samlet de forskellige, nuværende løsninger og perspektiver omkring sygdomskontrol og på den baggrund tænkt ud af boksen og udviklet en helt ny tilgang til sygdomskontrol. Vi er spændt på at se, hvilken retning projektet tager, for det er naturligvis første gang, vi sammen med Nordic Health Lab lancerer et projekt sammen med startup-virksomheder."

”Det er fantastisk at se vores partnerskab med Nordic Health Lab udmønte sig i et så væsentligt projekt allerede efter kun tre måneder. Mens Nordic Health Lab bringer deres nærvær til det nordsjællandske opland i spil, har vi bragt vores internationale organisation i spil til et projekt, som i første omgang forhåbentligt vil gavne hjertepatienter i Nordsjælland. Hvis det lykkes, vil vi naturligvis udbrede det til resten af landet,” udtaler Director Healthcare Development i Roche Diagnostics, Pernille Schmidt.

 

Testforløb klar

De fire praktiserende læger, som er med i projektet, er klar til at tilbyde brugerne de første testforløb straks efter jul og nytår.

I første del af pilotprojektet bliver løsningerne udelukkende tilbudt de pågældende lægers nuværende patienter. I en forventet anden fase af projektet vil parterne forsøge at komme ud med tilbuddet til borgere, som ikke er patienter på de pågældende praksisser eller hospitaler.

Udover at afklare tvivl om hjerteflimmer på en lettilgængelig måde for borgerne kan der også være et økonomisk incitament i løsningerne for samfundet. Med over 23.000 nye patienter med hjerteflimmer herhjemme årligt, med samlet over 130.000 patienter alene i 2017 og med over 260.000 indlæggelsesdage om året af patienter med hjerteflimmer beløber udgifterne til undersøgelser og behandlinger af hjerteflimmer sig til mere end 550 millioner kroner om året.

Løsningerne fra FibriCheck og SmartCardia er CE-mærkede og certificerede til medicinsk brug (Medical Device Class ii) og er dermed klinisk validerede løsninger.

Borgere i Nordsjælland, der gerne vil vide mere om projektet, kan skrive til [email protected].

 

Praktiserende læger som deltager i projektet:

 • Lars J. Hansen, Gilleleje Lægecenter.
 • Morten Lund, Lægehuset Langesvej.
 • Frederik Kauffmann Vibe-Hastrup, Lægehuset Vibe-Hastrup & Hasemann.
 • Christoffer Hasemann, Lægehuset Vibe-Hastrup & Hasemann.

 

Fakta om hjerteflimmer:

 • Personer over 40 år har til 20-25% risiko for at få hjerteflimmer i løbet af deres liv
 • Personer med hjerteflimmer har op til fem gange forhøjet risiko for at få en blodprop i hjernen.
 • Hjerteflimmer er svært at diagnosticere, da der ofte ikke er mærkbare symptomer, og fordi de symptomer, der tyder på hjerteflimmer, er svære at stille en entydig diagnose ud fra.
 • Nogle patienter har ikke permanent hjerteflimmer, men sjældne anfald, der kan være svære at fange med de traditionelle undersøgelsesmetoder. Derfor kan det være værdifuldt, at patienterne får nye digitale værktøjer til at monitorere deres hjerterytme. Når lægerne involverer sig i anvendelsen af de nye løsninger, er det med til at sikre bedre vejledning af patienterne og en begrænsning af unødige bekymringer såvel som ressourceforbruget

 

Fakta om Nordic Health Lab:

 • Nordic Health Lab er et samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune, som Industriens Fond støtter med 8,9 mio. kr. henover tre år.
 • Lab’et er etableret på det eksisterende Nordsjællands Hospital i Hillerød og skal bidrage til udvikling af innovative sundhedsløsninger og produkter i danske virksomheder. Målet er, at lab'et bliver internationalt førende. Interesserede virksomheder og iværksættere kan løbende ansøge om at blive en del af Nordic Health Lab på https://nordichealthlab.com

 

Fakta om Roche Diagnostics A/S:

 • Roche Diagnostics A/S leverer diagnostiske løsninger til hele det danske sundhedsvæsen.
 • Virksomheden er et dansk datterselskab af den schweiziske F. Hoffmann-La Roche koncern, som er verdens største biotek-virksomhed. På globalt plan investerede Roche sidste år 74 milliarder kroner i forskning og udvikling.
 • FibriCheck og SmartCardia indgår begge i Roches internationale udviklingsprogram, Startup Creasphere, et accelerator-program som tilbud til eksempelvis startups, hvis udvikling Roche Diagnostics gerne vil supportere: www.startupcreasphere.comLæs mere om samarbejdet mellem Nordic Health Lab og Roche Diagnostics her:

https://dialog.roche.com/dk/da/nyheder/nyt_partnerskab.html