Nyheder

Forventet Årsresultat

24 Maj 2019
 

Roche har bidraget til det danske sundhedsvæsen og bruttonationalproduktet (BNP) siden 1970.

I 2018 bidrog de tre danske Roche-enheder – Roche Innovation Center Copenhagen, Roche Pharma og Roche Diagnostics inklusive Roche Diabetes Care – direkte og indirekte med cirka to milliarder kroner til det danske bruttonationalprodukt med vores kerneforretninger, der direkte bidrager med over 430 millioner kroner.

Roche Diagnostics A/S’ primære aktiviteter i Danmark er distributionen af diagnostiske instrumenter og reagenser fremstillet på 26 produktionssteder verden over. Vores diagnostiske løsninger er udviklet med fokus på patientbehov gennem forbedringer inden for sundhedssektoren.

Det er Roche Diagnostics’ ambition at bidrage til udviklingen af ​​det danske sundhedsvæsen gennem udvikling og implementering af diagnostisk kvalitetsudstyr, der er afgørende for at sikre optimal behandling.

Samlet set blev der i 2018 udført mere end 80 millioner diagnostiske tests på Roche-udstyr på de danske laboratorier, hospitaler og gennem patientselvbehandling.

Det svarer til en national markedsandel på 42% inden for in vitro-diagnostik og diabetesbehandling, hvilket medvirker til at styrke Roches position som markedsleder i hele verden inden for disse områder.

Med et salgsresultat på 399 millioner kroner er årsresultatet i overensstemmelse med forventningerne og prognosen.

Roche Diagnostics er især tilfreds med 2018-stigningen på 7% inden for Molecular Solutions.

Dette skyldes markedets efterspørgsel og den vellykkede implementering af cobas® Liat® influenza-analyseinstrumentet på nogle af de større hospitaler rundt omkring i landet. Fordelene for både hospitalssektoren og patienterne ved dette nye instrument til influenza-test kan ikke overvurderes.

Idet cobas Liat reducerer svartiden for testresultaterne for influenzaramte fra op til 48 timer til blot 20 minutter, spiller instrumentet en central rolle i hospitalernes forsøg på at reducere unødvendige isolationsindlæggelser under epidemier som eksempelvis influenzasæsonen 2016/2017 med store kapacitetsudfordringer ved at give både sundhedspersonalet og patienterne endelige svar på et minimum af tid.

Roches Point-Of-Care er bygget op omkring patientens selvbehandling ved brug af Roches førende CoaguChek-serie og medicinsk behandling med lægemidlet Warfarin.

Dette lægemiddel har i årevis været det foretrukne antikoagulerende middel til forebyggelse af iskæmisk slagtilfælde hos patienter med atrieflimren. Nye orale antikoagulantia (NOAC) anvendes imidlertid i stigende grad som et alternativ, og i forbindelse med denne udvikling blev NOAC’s i 2017 valgt som den foretrukne terapi i de nye danske nationale retningslinjer. Med præferencen for NOAC-baserede behandlinger er markedet for Warfarin faldende, og dermed faldt salget af CoaguChek med 7% sidste år.

Selv om der forventes yderligere fald i salget i de kommende år, tror Roche stadig på markedet for behandling med Warfarin baseret på selvbehandling i de sygdomstilfælde, hvor Warfarin har bevist sin værdi for patienterne samt dem, som NOAC ikke er godkendt til.

Organisatorisk fungerer Roche Diabetes Care som et individuelt forretningsområde under Diagnostics-divisionen.

Roche Diabetes Care har i årtier støttet det danske diabetesmiljø gennem nye produkter, der er gjort tilgængelige for mennesker, som lider af type 1- og type 2-diabetes med Accu-Chek-produktserien med dens glukosemålere og insulinpumper.

Diabetesområdet har i de seneste år oplevet en øget priskonkurrence inden for det store kommunesegment. Pris som det væsentligste indkøbsparameter stemmer ikke overens med Roches visioner for patientorienterede løsninger, der bygger på at sikre kommunerne langsigtede økonomiske fordele som følge af de forbedrede sundhedsresultater, patienterne opnår gennem adgang til et bredere udvalg af hjælpemidler.

Roche støtter et paradigmeskifte væk fra udelukkende sygdomsbehandling til fokus på optimeret støtte, overblik og motivation for den enkelte patient. Som et alternativ til den traditionelle betaler/leverandør-struktur i den nuværende udbudsform indgik Roche Diabetes Care-enheden i 2017 den første værdibaserede løsning af sin art med Odsherred Kommune i et offentligt/privat partnerskab baseret på forbedrede sundhedsresultater for patienterne. Selv om regnskabet for 2018 viser forsinkede økonomiske virkninger af dette partnerskab, har Roche fortsat store forventninger til dette innovative samarbejde mellem Roche Diabetes Care som sundhedsudbyder, -underviser og -motivator for patienterne, sundhedspersonalet og kommunerne.

På grund af disse to faktorer faldt diabetesforretningen med 10% i 2018, men Roche Diabetes Care er stadig en vigtig bidragsyder til det samlede økonomiske resultat.

Idet Roche Diagnostics opererer på et udbudsdrevet marked, ligger den mest bemærkelsesværdige afvigelse inden for segmentet Professional Diagnostics.

Roche Diagnostics deltager således i de største udbud med sine tilbud inden for præanalytisk, analytisk (klinisk kemi og immunkemi), hæmatologi, koagulation og postanalytisk, der sikrer kvalitet og effektive arbejdsgange til de kliniske biokemiafdelinger på hospitalerne. Tilstedeværelsen af ​​sådanne udbud vil naturligvis have en betydelig indflydelse på de økonomiske resultater hvert eneste år.

Kontrakten med Odense Universitets Hospital (OUH) har i 2017 haft en positiv indvirkning på forrige års resultat. Med manglen på udbud i 2018, der er sammenlignelige med OUH-kontrakten fra 2017, dækker årsresultatet en forudset nedgang på 15% inden for Professional Diagnostics.

"Det er vores ambition at bidrage til udviklingen af ​​et bæredygtigt dansk sundhedsvæsen gennem udviklingen og implementeringen af diagnostiske kvalitetsprodukter, som kan sikre optimal behandling af de danske patienter. I 2018 blev der udført mere end 80 millioner diagnostiske tests på Roche-udstyr i de danske laboratorier, hospitaler og gennem patienters selvbehandling. Det svarer til en markedsandel på 42% i in vitro-diagnostik og diabetesbehandling her i Danmark, så vi har grund til at være tilfredse med vores bidrag og vores markedsposition", siger Esther de Rooij, General Manager for Roche Diagnostics A/S, og fortsætter om årsregnskabet:

"Vores årsresultat på 399 millioner kroner omfatter et forventet fald på 7,5% i forhold til 2017. Det er helt i tråd med forventningerne på et udbudsdrevet marked som vores, hvor salget af større laboratorieløsninger påvirker de årlige resultater i betydelig grad, så generelt har vi i Roche Diagnostics grund til at være stolte over, at vi har fastholdt tilliden blandt vores partnere og kunder i 2018.”

I marts i år lancerede vi rapporten "Diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen", der giver synspunkter og udtalelser fra 25 nøgleinteressenter og beslutningstagere i sundhedsmiljøet.

Du kan også få yderligere information om Roches bidrag i Danmark i vores ”Footprint Report”, der blev offentliggjort i maj 2018.

Årsregnskabet for 2018 fremgår her