Nyheder

Mød os på Folkemødet

11 Juni 2019


Vi deltager generelt i debatten for at bidrage til et sundere Danmark.

I marts udgav vi rapporten ”Diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen” og startede en dialog om den forskel, diagnostik kan gøre for patienten, og den værdi, diagnostik kan tilføre sundhedsvæsenet.

Den følger vi op på Folkemødet, hvor vi har arrangeret en debat med henblik på en drøftelse om diagnostikkens potentiale. Her vil et stærkt panel af deltagere drøfte, hvordan diagnostikken kan bruges til at skabe et bedre og mere effektivt patientforløb, hvilket er vigtigere end nogensinde før i et presset sundhedsvæsen. Vi åbner op for en drøftelse om, hvilken værdi det reelt skaber, når sundhedsvæsenet tager nye teknologier i brug. Og vi stiller spørgsmålet, om vi udnytter de muligheder, som diagnostikken giver os? Og ikke mindst, om diagnostik skal anses som en omkostning eller anskues som en investering?

Vi bringer også et praktisk eksempel med til debatten, når en ambulanceredder og en overlæge viser, hvordan moderne diagnostik også kan flyttes helt ud til patienterne og afsløre blodpropper allerede i ambulancen, så patienten kan køres til rette behandling på rette sted til rette tid.

 

Paneldeltagere:

Lone Sondrup:

1. næstformand i Region Nordjylland (Venstre), medlem af Danske Regioners bestyrelse og formand for DR’s

midlertidige Prioriteringsudvalg.
 

Henrik Ullum:

Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og professor og overlæge på Rigshospitalets Klinisk

Immunologiske Afdeling.
 

Grete Christensen:

Formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR).
 

Jacob Bigum Lundberg:

Direktør i Næstved Kommune siden 2017, tidligere ansat i en række andre kommuner og i Kommunernes

Landsforening (KL) gennem 13 år.
 

Jacob Thorsted Sørensen og Kim Witting Hedegaard:

Jacob Thorsted Sørensen, overlæge på Aarhus Universitetshospital, og Kim Witting Hedegaard,

ambulanceredder. Jacob og Kim indleder arrangementet med et eksempel på, hvordan mobil diagnostik i

ambulancen fungerer.

 

Debatten indledes og styres af Tine Gøtzsche, tidligere studievært hos DR.

 

Tid og sted:

Fredag den 14. juni klokken 09.00-10.00

MeningsMinisteriet (LEAD Agency), G32

 

Rapporten ”Diagnostikkens rolle i fremtidens sygehusvæsen”:
 

Vi udgav i marts rapporten ”Diagnostikkens rolle i fremtidens sygehusvæsen”.

Rapporten bringer et nyt, vigtigt perspektiv til debatten om det danske sundhedsvæsen.

Det sker, uden at den forholder sig til det politiske. Den forholder sig derimod til det faglige.

For første gang nogensinde vurderer 25 sundhedsfaglige eksperter og beslutningstagere således diagnostikkens perspektiver, udvikling og barrierer i det kommende danske sundhedsvæsen.

Rapporten stiller blandt andet skarpt på krav om øget hurtighed, præcision, risikoen for overdiagnosticering, de teknologiske muligheder og behovet for styrket diagnostik tættere på patienten.

Rapporten indeholder dermed ikke Roche Diagnostics’ synspunkter; den faciliterer derimod eksperternes vurderinger, som er fremkommet gennem interviews mellem konsulenter fra LEAD Agency og de pågældende eksperter, som er udvalgt af LEAD Agency og Roche Diagnostics.
 

Du finder rapporten her:

”Diagnostikkens rolle i fremtidens sygehusvæsen”

 

Roche i Danmark:

Roche Diagnostics A/S er et datterselskab af den schweiziske life science-virksomhed Hofmann-La Roche.
 

Som den største bioteknologiske virksomhed i verden arbejder vi løbende på at udvikle innovative behandlinger og løsninger, der skaber værdi for både patienter og sundhedsvæsen.

Virksomheden er anerkendt for sine investeringer i forskning og udvikling. Alene sidste år investerede Roche på verdensplan 72 milliarder kroner i forskning og udvikling, hvilket er det højeste beløb i life science-industrien.

Roche har været repræsenteret herhjemme siden 1970, og vi er nu markedsleder indenfor in vitro-diagnostiske produkter og vævsbaseret kræftdiagnostik, den største leverandør af blodsukkermåling til diabetespatienter samt af lægemidler til danske hospitaler.

En rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viste, at Roches tre forretningsenheder i Danmark – Roche Innovation Center Copenhagen samt Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics – i 2017 bidrog med 1,9 milliarder kroner til det danske BNP, samt at vi understøttede 3.600 jobs.

Du kan læse mere om os her:

”Footprint Report”

 

Mød os og følg os:

 

Roche Diagnostics på Twitter og LinkedIn:

Twitter

LinkedIn

 

Roche Diagnostics’ repræsentanter på Folkemødet – du kan møde os fra torsdag eftermiddag, hele fredag samt lørdag formiddag:

 

Esther de Rooij, General Manager:

Twitter

LinkedIn

 

Pernille Schmidt, Director Healthcare Development:

Twitter

LinkedIn

Mail: [email protected]

 

Trine Steensen Møller, Director Marketing:

Twitter

LinkedIn

Mail: [email protected]

 

Pia Sønderberg, Market Access Manager:

Twitter

LinkedIn

Mail: [email protected]

 

Lars Berendt, Communications and PR Manager:

Telefon: 4214 2902

Mail: [email protected]

LinkedIn