Nyheder

Retningslinjer er anerkendelse af hovedtraume-markør

04 Juni 2019
 

S100b er en biomarkør i blodet, der benyttes til at analysere milde hovedtraumer.

Biomarkøren, der blev udviklet af Roche i 2001, har været tilgængelig for det danske sundhedsvæsen siden 2004 og har siden 2013 indgået i de danske og skandinaviske retningslinjer for udredning af milde hovedtraumer.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Sundhedspolitisk Tidsskrift er det på nuværende tidspunkt omkring halvdelen af de danske sygehuse, der følger retningslinjerne og anvender biomarkøren S100b, som uden helbredsrisici kan udelukke eventuelle følger af mildere hovedtraumer som eksempelvis hjernerystelser.

På de sygehuse, som endnu ikke bruger S100b til at teste for hovedtraumer på Roches cobas® 8000 platform, bliver patienter med symptomer på milde hovedtraumer fortsat sendt til CT-scanninger som led i den primære diagnosticering.

Formålet med at anvende S100b i udredningsfasen af mildere hovedtraumer er blandt andet at eliminere risikoen for røntgenbestråling, som er den potentielle risiko ved CT-scanninger. Blandt fordelene for både patient og sygehus er, at svarene på en S100b-prøve foreligger hurtigere end ved en CT-scanning.

Prisen for en blodprøve er tillige væsentlig billigere end en scanning, der også er mere ressourcekrævende for hospitalet.

”Vi betragter denne biomarkør som et godt eksempel på den type innovative, diagnostiske løsninger af høj værdi for patienterne, det sundhedsfaglige personale og sundhedsvæsenet generelt, som Roche Diagnostics bestræber sig på at udvikle og gøre tilgængelig. Vi betragter det som en anerkendelse af S100b, at eksperter på området har valgt at implementere vores markør i de skandinaviske guidelines,” udtaler Medical & Scientific Affairs Manager hos Roche Diagnostics Jan B. Narvestad og uddyber:

”Ved at benytte biomarkøren S100b til udelukkelse af alvorligere hovedtraumer opnår patienterne og deres pårørende hurtige svar og afklaring, ressourcerne på hospitalerne kan udnyttes bedre, og for sundhedsvæsenet er der tale om et væsentligt besparelsespotentiale. Vi glæder os til at komme ud til de resterende hospitaler, som endnu ikke benytter S100b.”

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift er der planer for implementeringen af S100b på nogle af de resterende sygehuse, mens andre endnu ikke er så langt.

Testen, hvor blodprøven tilføres det pågældende assay, udføres på en Roche cobas 8000, som ud over S100b kan analysere op mod 200 andre tests.

 

Du kan læse hele artiklen fra Sundhedspolitisk Tidsskrift her: https://bit.ly/2wdq3du