Nyheder

Roche mødte startups

17 december 2019
 

NU MED VIDEO:

Se videoen fra en inspirerende dag og få forklaringen på, hvorfor fire startups og verdens største life science-virksomhed mødtes hos Health Tech Hub Copenhagen:

VIDEO

Hos Roche Diagnostics tror vi på, at udvikling på sundhedsområdet også kommer gennem partnerskaber og kreativ inspiration udefra.

Derfor blev vi i juli partner i den nyetablerede Health Tech Hub Copenhagen (HTHC), og som led i den nye aftale mødte vi torsdag den 28. november fire spændende startups i HTHC’s lokaler i Københavns gamle Frihavn.

”Hvis vi skal fortsætte vores egen udvikling og dermed bidrage optimalt til videreudviklingen af sundhedsvæsenet, skal det også ske med inspiration udefra og i samarbejde med relevante partnere. Health Tech Hub Copenhagen har de rette ambitioner og vil samle de partnere, der kan flytte os alle til næste niveau og dermed bidrage til den nødvendige udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Vi ser meget frem til at blive en aktiv del af denne forening og dette spændende miljø,” udtalte Director Healthcare Development hos Roche Diagnostics A/S, Pernille Schmidt, ved indgåelsen af aftalen i sommer.

Som led i det nye samarbejde blev vi præsenteret for de første fire startups i form af tre danske og en hollandsk virksomhed med dansk tilknytning med hver deres bud på applikationer eller produkter, der kan medvirke til at bekæmpe sygdomme eller forbedre sygdoms- og patientforløb.

De fire startups - Patient Journey App, Vital Beats, Optoceutics og Cerebriu (du kan læse mere om dem herunder) - havde hver 20 minutter til deres præsentationer, der blev efterfulgt af spørgsmål til præsentationerne og dialog mellem alle deltagerne omkring hver enkel præsentation. Dagen blev afsluttet med en fælles evaluering.

”Det var nogle super præsentationer og samlet set en fantastisk spændende dag med højt engagement. Det konkrete udbytte af dagen for såvel de fire start-ups som for os er det endnu alt for tidligt at vurdere. Nu skal vi internt i Roche Diagnostics forholde os til, i hvilken udstrækning de pågældende produkter eksempelvis er anvendelige i deres nuværende eller eventuelt tilpassede former inden for de sygdomsområder, vi beskæftiger os med for nærværende og forventer at fokusere på i fremtiden samt, hvordan vi kunne se et eventuelt samarbejde organiseret,” pointerer Pernille Schmidt.

Dermed hentyder Pernille Schmidt til Roche’s traditioner for såvel opkøb som partnerskaber på verdensplan samt ikke mindst de samarbejder, Roche Diagnostics her i Danmark har indgået med en række konkrete og strategiske partnerskaber med såvel uddannelsesinstitutioner som aktører inden for sundhedsvæsenet det seneste års tid.

Ud over samarbejds- og partnerskabsaftaler har danske virksomheder tidligere også vist sig relevante for Roche globalt. Således opkøbte Roche i 2014 biotekvirksomheden Santaris. Den tidligere danske startup-virksomhed er fortsat beliggende i Hørsholm som Roche Innovation Center Copenhagen, der er ét af Roches syv globale forskningscentre i verden.

Dertil kommer det internationale Startup Creasphere-udviklingsprogram som et tilbud til startups, som Roche er interesserede i at samarbejde med. På selve præsentationsdagen tilbød Roche også at bringe sin umiddelbare viden og kontaktnet i spil over for nogle af startups’ne.

Ud over repræsentanterne fra de fire startups og HTHC deltog Roche Diagnostics med sin Chief Technology Officer, Business Development Manager og Digital Health Partnering Manager fra Roche Diagnostics International samt den regionale Business Innovation Office Lead, Market Access og Medical Affairs Manager og to Business Development Managers. Endvidere deltog en række Roche Diagnostics funktioner fra andre europæiske lande som et led i erfaringsudveksling inden for business innovation og partnerskaber.

 

De fire start-ups:
 

Patient Journey App:

Patient Journey App (PJA) giver sundhedspersonale mulighed for at skabe et overskueligt patientforløb, samtidig med at appen samler alt indhold på en interaktiv tidslinje, der bibringer patienter den rigtige information på de rigtige tidspunkter. Forskellige medicinske teams kan sideløbende overvåge patienter 1: 1 og indsamle forskellige typer af patientdata gennem undersøgelser, statusevalueringer, wearables og patientrapporterede oplysninger. PJA er allerede godkendt som medicinsk udstyr i klasse I (CE-certificeret) og benyttes på over 80 hospitaler og klinikker.

 

Vital Beats:

Vital Beats har udviklet en prisvindende m-sundhedsplatform med navnet SCAUT og administrerer et levende laboratorium, hvor de fremstiller prototyper af nye sundhedsteknologiske løsninger. Platformen benyttes af mere end 400 patienter på Rigshospitalets hjerteafdeling, der er blandt ​​Europas førende inden for anvendelsen af hjerteudstyr.

 

Optoceutics:

Optoceutics ønsker at udnytte en avanceret og innovativ lysteknologi til at bremse udviklingen af Alzheimers sygdom hos patienter. De arbejder sig hen imod en komplet løsning, der måler patienters behov og derefter tilpasser lysbehandlingen til den enkelte. Virksomhedens mål er at udvikle en teknologi, der rækker længere end til at diagnosticere og bremse udviklingen af ​​Alzheimers ved hjælp af gammastimuleringsterapi og digitale biomarkører.

 

Cerebriu:

Cerebriu er en virksomhed, der udvikler software som medicinsk udstyr og leverer løsninger til røntgendiagnostik baseret på maskinel indlæring inden for medicinsk billeddiagnostik. Det første modul, Apollo, fokuserer på MR-scanning af hjernen for tumorer, blødninger og blodpropper og vil senere udvides til at omfatte andre sygdomme i hjernen. Virksomheden har allerede opnået ét patent og yderligere to forventes godkendt. Virksomhedens arbejde bygger på mere end 50 års erfaring inden for deep learning i forbindelse med medicinsk billeddannelse.

 

Vores samarbejde med Health Tech Hub Copenhagen:

Roche Diagnostics partner i nyt startup-samarbejde