Nyheder

34.175 COVID-19-tests til Danmark på to uger

Roche Diagnostics blev i går tildelt yderligere en ekstra leverance på 8.063 af de nyeste SARS-CoV-2 tests til de tre danske hospitaler med cobas 6800-systemer, men opfordrer til realistiske forventninger til fremtidige leverancer.

 

Roche Diagnostics har siden februar leveret COVID-19-tests til brug på virksomhedens FLOW-systemer, som er installeret på en række danske hospitaler og sygehuse.

Virksomheden har også allerede siden starten af marts advaret om, at den eksplosivt stigende efterspørgsel på disse tests og tilhørende forbrugsvarer til FLOW-systemets MagNA Pure 96- og LightCycler 480-apparater udfordrede vores leveringsmuligheder.

Den internationale CE-IVD-godkendelse af den nyeste SARS-CoV-2 test til anvendelse på virksomhedens cobas 6800-systemer for 14 dage siden var derfor et velkomment supplement til de hårdt belastede FLOW-systemer ude på de danske hospitaler.

I dagene efter den internationale godkendelse blev den danske virksomhed imødekommet med en første allokering på 12.095 tests, som blev sendt til de tre danske hospitaler i København, Odense og Aarhus, der råder over cobas 6800-systemer, tirsdag den 17. marts med levering den følgende dag.

I fredags fik virksomheden bekræftelse på denne uges allokering på 6.720 tests, men allerede mandag blev det danske datterselskab tildelt ekstra 7.296 tests og i går formiddag yderligere 8.064.

Men med en samlet allokering på 34.175 tests til de fire cobas 6800-systemer på de tre klinisk-mikrobiologiske afdelinger på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital på kun to uger finder virksomheden det nødvendigt at dæmpe forventninger til det fremtidige leveringsniveau.

Med kendskabet til de allokeringer, som er tilgået de lande, vi almindeligvis sammenligner os med, er det ikke realistisk at forvente tilsvarende store leverancer til Danmark fremover.

Roche Diagnostics’ globale allokeringsprincipper baserer sig således på levering af tests og -materialer til de områder i verden, hvor testningen kan have umiddelbar effekt. Det vil sige til steder – kontinenter, lande, byer, hospitaler - hvor infrastrukturen er på plads således, at testningen kan begynde eller fortsætte straks ved modtagelsen af tests uden forsinkelser.

Det betyder en prioritering af lande med allerede installerede og funktionsdygtige cobas 6800- eller 8800-systemer, laboratoriernes evne til at maksimere testningen for COVID-19 samt tilstedeværelsen af de nødvendige forbrugsvarer.

Dette princip har vist sig fordelagtigt for Danmark med de fire leverancer af den nye SARS-CoV-2 test i de første to uger. Men i takt med, at klinikker og hospitaler i øvrige dele af Europa og resten af verden får startet deres produktion op til samme niveau som de danske hospitaler, må det forventes at påvirke allokeringen til Danmark. 

Roche Diagnostics A/S har i sin egenskab af et dansk aktieselskab udelukkende fokus på det danske sundhedsvæsen og hospitaler (inklusive Grønland og Færøerne). Vi opererer ikke med paralleleksport.

Som datterselskab af den schweiziske life science-virksomhed, Hoffmann-La Roche, er virksomheden samtidig en del af en international koncern, som opererer på alle kontinenter og som i den egenskab har forpligtet sig til et globalt udsyn ikke mindst i en verdensomspændende sundhedskrise som den nuværende.

Tests til vira kan først forskes og udvikles, når det genetiske udtryk af den pågældende virus er kendt. Det vil typisk sige efter udbruddet af en virus som i tilfældet med COVID-19.

Den os bekendt første SARS-CoV-COVID-19-test i verden blev udviklet af et uafhængigt tysk laboratorium, TIB MOLBIOL, på Roches åbne MagNA Pure/LightCycler-platform og opnåede CE-IVD-godkendelse til brug på samme udstyr i februar.

Roches eget Life Cycle Team i USA har siden udviklet den SARS-CoV-2 test til brug på vores cobas 6800/8800-serie, som opnåede CE-IVD- og FDA-godkendelse torsdag den 12. marts.

COVID-19 Assay shipment