Nyheder

cobas® 6800-systemer til sygehusene i Slagelse og Næstved

Investeringen i to cobas® 6800-systemer giver under den aktuelle Coronavirus-pandemi Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland og regionernes Task Force bedre muligheder for at disponere den lokale og nationale COVID19-testning effektivt og fleksibelt.


Roche Diagnostics installerede i starten af juni et fuldautomatisk cobas® 6800-modul til Sjællands Universitetshospitals afsnit i Slagelse. Et tilsvarende system er på vej til hospitalets afsnit i Næstved.

Med investeringen i de to analysesystemer tilføres hospitalet, regionen og regionernes Task Force ekstra testløsninger og dermed endnu bedre muligheder for at disponere testningen for COVID19 optimalt.

Hospitalet og regionen er fuldt ud orienteret om de aktuelle leveringsudfordringer med tests og forbrugsvarer, som den verdensomspændende pandemi har medført for COVID19-testning på cobas® 6800 på globalt plan.

Der er ligeledes fuld transparens fra Roche Diagnostics til regionernes Task Force, som vi referer til omkring prognoserne for og de reelle leveringer af tests og forbrugsvarer til de danske hospitaler.

De to nye systemer på Sjælland indgår dog allerede i Roche Diagnostics' samlede bestillingsprognoser for Danmark.

Roches produktion af tests og forbrugsvarer til cobas® 6800- og 8800-systemerne er blevet løbende forøget siden april, og de fortsatte investeringer i ekstra produktionslinjer forventes successivt at ville slå igennem på leveringssituationen i løbet af året.

Det første af de to systemer til Sjællands Universitetshospitals afsnit i Slagelse blev fredag den 29. maj leveret efter en forsinkelse i transporten på 24 timer, som imidlertid ikke påvirker projektplanen, idet installationen af modulet på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling blev påbegyndt samme dag.

Installationen bliver færdiggjort i denne uge, brugerundervisningen pågår i disse dage, og dermed vil systemet være klar til klinisk drift allerede fra næste uge.

Et tilsvarende system er på vej til hospitalets afsnit i Næstved, hvor leveringen og installationen til Patologisk Afdeling er planlagt til at ske i forlængelse af installationen i Slagelse med levering fredag den 19. juni ligeledes i henhold til projektplanen.

Roche Diagnostics har i perioden november 2014 til august 2019 installeret i alt fem cobas® 6800-systemer i Danmark fordelt med to på Aarhus Universitetshospital, to på Odense Universitetshospital og et enkelt på Rigshospitalet i København.


Om cobas® 6800/8800:

 

cobas® 6800/8800-systemerne produceres i Rotkreuz, Schweiz.

- Systemet kom på markedet i 2014.

- Der er på nuværende tidspunkt installeret fem cobas® 6800-systemer i Danmark.

- Der er på verdensplan installeret godt 140 cobas® 8800- og over 700 cobas® 6800-systemer.

- De nuværende fem cobas® 6800-systemer i Danmark er installeret med fire på de klinisk mikrobiologiske afdelinger på de tre hospitaler Rigshospitalet, Odense Universitetshospital (OUH) og Aarhus Universitetshospital (AUH) (2 stk). Det er indtil videre de mest relevante i forbindelse med Coronavirus og er dem, der p.t. indgår i tests for COVID-19. Det femte cobas® 6800-system findes på OUH, hvor hospitalet har dedikeret det til screening af donorblod. Det vil teknisk set kunne anvendes til COVID-19-tests.

- De nyeste systemer vil blive installeret på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus og Patologisk Afdeling på Næstved Sygehus.

- De hidtidige fem systemer blev leveret og installeret mellem november 2014 og august 2019:

- November 2014: Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologi

- August 2016: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

- Marts 2017: Odense Universitetshospital, KIA Klinisk Immunologisk Afdeling

- Oktober 2018: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

- August 2019: Odense Universitetshospital, KMA Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

- Systemerne anvendes almindeligvis til at teste blod, spyt og sekret for blodbårne virus som eksempelvis HIV eller Hepatitis B og C. De bruges også til screening af donorblod samt tests for seksuelt overførte sygdomme og tuberkulose.

- Systemerne kan teste for flere sygdomsområder samtidig. Men ved samtidig testning for andre sygdomsområder, vil antallet af COVID-19-analysesvar blive tilsvarende reduceret i størrelsesforholdet 1:1.

 

cobas® 6800-systemet har en maksimumkapacitet på alt andet lige 1.440 prøvesvar i døgnet per installation.

cobas 6800