Nyheder

Rapport: Vores bidrag i Danmark

Vores bidrag i Danmark
 

Vi byder dig velkommen til at læse om Vores bidrag i Danmark.

Formålet med rapporten er at give et indblik i Roche Danmark, vores bidrag til det danske samfund og vores vision for den danske sundhedssektor. Rapporten er samtidig en opfordring til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en styrket og bedre sundhedssektor herhjemme.

Roche er en global virksomhed. Rapporten reflekterer det internationale perspektiv med dens fokus på både vores globale virke og vores lokale engagement.

Vores bidrag til Danmark, der er udarbejdet i samarbejde med Boston Consulting Group, blev færdiggjort i september 2020. Hvor andet ikke fremgår, er alle tal derfor fra vores regnskabsår/kalenderåret 2019.

Her følger et lille udpluk af nogle af vores vigtigste bidrag til Danmark. Fodnoterne til illustrationerne finder du i selve rapporten, som du kan klikke dig direkte videre til nederst på siden.

Rapporten findes i både en dansk og engelsk version.

RapportVores bidrag i Danmark <Dansk>

Report: Our contribution to Denmark <English>

footprin-slide
Footprint-slide-2
footprint-slide-3