Nyheder

Kvaliteten optimeres for københavnske patienter

Kvaliteten optimeres for københavnske patienter

Nyeste teknologi og ændrede processer sikrer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital højere kvalitet og dermed større patientsikkerhed samt hurtigere svartider på analyser af 10 millioner blodprøver på hospitalets nye klinisk-biokemiske afdeling. Laboratoriet bliver det mest moderne i Nordeuropa bygget på Roche-løsninger.

 

Vi vil alle gerne have hurtig og sikker viden om, hvad vi fejler.
Begge parametre er nu en realitet for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals årligt mere end 500.000 patienter.
Forbedringerne sker i form af en integreret automatiseringsløsning, som Roche Diagnostics har designet specielt til hospitalets nye Klinisk Biokemisk Afdeling, og de deraf følgende ændrede arbejdsprocesser.
Dermed vil hospitalets laboratorium årligt kunne håndtere det nuværende behov på op omkring 10 millioner blodprøveanalyser inden for alle væsentlige sygdomsområder i en samlet løsning, der tillige er fremtidssikret.
Den nye hardware bliver formelt set taget i brug i forbindelse med den officielle indvielse af laboratoriet fredag den 7. februar og har krævet i omegnen af 400 kvadratmeter i hospitalets helt nye Laboratorie- og Logistikbygning.

 

Mest moderne i Nordeuropa

Det er netop hospitalets nye bygning, der har givet Roche Diagnostics mulighed for at erstatte de hidtidige stand alone-løsninger med virksomhedens nyeste og mest avancerede, automatiserede løsning, der omfatter præanalytisk, analytisk og postanalytisk udstyr samt IT.
Roche Diagnostics er verdens førende leverandør af laboratorieudstyr, og med virksomhedens mest innovative løsninger bliver laboratoriet i Københavns Nordvest-kvarter samtidig det mest moderne i Nordeuropa med 
Roche-udstyr.
Ved at udfase de manuelle processer, der var forbundet med stand alone-udstyret, til fordel for integrationen af Roches nye, fuldautomatiserede løsning opnår hospitalet ud over en større grad af patientsikkerhed også de ønskede, optimerede svartider inden for en time fra blodprøverne bliver modtaget og registreret i laboratoriet, til svaret foreligger.
For laboratoriets medarbejdere vil det effektive og stabile analyseforløb tillige sikre en højere grad af konsolidering og driftssikkerhed samt en rationel håndtering med minimal hands on-betjening.
Dertil kommer, at automatiseringen ikke alene forbedrer patientsikkerheden; den optimerer også patientflowet, og dermed vil patienterne kunne opleve både hurtigere svar på deres prøver og hurtigere igangsættelse af den eventuelle efterfølgende behandling.

 

Optimerer patientflow og -sikkerhed

Samarbejdet mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Roche Diagnostics begrænser sig ikke til at omfatte hospitalets egne patienter.
Patienter fra praktiserende læger, speciallæger, klinikker samt andre danske og udenlandske hospitaler, som til daglig serviceres af laboratoriet i Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, vil få stor gavn af den nye 
løsning med ensartede, forudsigelige svartider og en høj kvalitet af analyserne.
”Vi er naturligvis tilfredse med de positive erfaringer, Bispebjerg Hospital har gjort sig med vores hidtidige udstyr i de gamle bygninger. Bispebjergs nye bygning har givet os mulighed for at designe en individuel, integreret og højt digitaliseret løsning med vores nyeste og mest innovative udstyr. Det imødekommer ikke kun de nuværende kravspecifikationer og gør hospitalets klinisk-biokemiske laboratorium til et af de største og mest moderne i Europa, det er samtidig en fremtidssikret løsning med kapacitet til at imødekomme hospitalets ambitioner og fremadrettede behov”, udtaler salgsdirektør i Roche Diagnostics A/S, Kirsten Lysemose, og uddyber:
”For os som leverandør er det tilfredsstillende at installere en løsning, der specielt optimerer forudsigeligheden og svartiderne samt kvaliteten af analyserne til gavn for såvel hospitalets medarbejdere, dets kunder blandt praktiserende læger, speciallæger, klinikker og andre hospitaler samt ikke mindst patienterne og borgerne i det københavnske område”.
 

Op til 13 millioner analyser om året

Samlet analyserer afdelingen i omegnen af 10 millioner prøver om året. Disse prøver vil i fremtiden blive analyseret på Roches nyeste analyseudstyr, hvis kapacitet også kan honorere kravene til 13 millioner prøvesvar om året, når hele udvidelsen af hospitalet er klar om nogle få år.
Et væsentligt element i optimeringen af svartiderne på analyserne er også hospitalets installation af Timedicos Tempus 600 transportsystem til små kliniske prøver, som med flere kilometer rør overtager den tidstunge manuelle transport af blodprøverne fra hospitalsafdelingerne og prøvemodtagelsen til 
automatiseringsløsningen.
Derudover benytter Roche i sin egenskab af hovedleverandør også i den nye aftale Sysmex som underleverandør til tests inden for hæmatologi, idet Sysmex’ udstyr er fuldt integreret i Roches samlede løsning. Roche Diagnostics A/S er i sin egenskab af hovedleverandør ansvarlig for, at løsningen fungerer som helhed.
Som noget nyt i forhold til den tidligere aftale tilbyder Roche også koagulation i den samlede, nye løsning. 


Landets næststørste akuthospital

Bispebjerg og Frederiksberg hospitalers biokemiske afdelinger blev i starten af 2013 fusioneret.
Hospitalet, der er ét af Region Hovedstadens fire akuthospitaler og landets næststørste af sin slags med 4.200 ansatte og 465 sengepladser, dækker planlægningsområdet Byen, som omfatter de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse, Østerbro og Frederiksberg Kommune.
Der bor 461.000 borgere i optageområdet, hvilket stort set svarer til den halve million borgere, hospitalet allerede betjener fordelt mellem godt 80.000 akutte og over 400.000 ambulante besøg om året.
Det aktuelle samarbejde mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Roche Diagnostics A/S er resultatet af en offentlig udbudsrunde med en varighed fra 1. januar 2019 på ni år frem til og med udgangen af 2027 med mulighed for forlængelse i udstyrets levetid.
 

Halvandet års forberedelse

Forud for den officielle indvielse fredag den 7. februar er gået et 19 måneder langt projektforløb, siden Roche Diagnostics A/S vandt det offentlige udbud om leveringen.
Det blev indledt med det første opstartsmøde i juli 2018 og de første leverancer af hardware i september samme 
år og de sidste i januar 2019.
Roche Diagnostics har i perioden fra første møde til den færdige installation haft op mod 25 ansatte fra den danske virksomhed og 20 udenlandske kolleger tilknyttet projektet på Bispebjerg.

 

Moduler og software:

Aftalen med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omfatter blandt andet levering af følgende moduler og software:

- BLM/cobas® p 471/cobas® p 612 cobas connection modules (præanalytisk udstyr og transportløsning)

- cobas® 8000 (kemi/immunkemi) og cobas® mobile solution

- cobas® t 711 (koagulation)

- Sysmex XN 9100 (hæmatologi)

- cobas® p 701 (postanalytisk udstyr)

- cobas® infinity central Lab, cobas® infinity production & monitoring & LabOps (softwareløsning & business intelligence)

- Roche Inventory Solution (lagerstyringssystem)

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG KONTAKT:

Yderligere interviews, oplysninger og svar formidles af:

Kommunikationschef Lars Berendt, telefon 4214 2902 eller mail: [email protected].

Bispebjerg

Foto: Claus Peuckert og Byggeriet Billedbank