Nyheder

Pernille Schmidt ny næstformand i DiaLab

Roche Diagnostics’ direktør for Healthcare Development er udnævnt til ny næstformand i brancheforeningen DiaLab.

 

Pernille Schmidt er valgt til ny næstformand i DiaLab.

Brancheforeningen tæller omkring 60 danske virksomheder, der alle beskæftiger sig med enten forhandling eller produktion af produkter til laboratoriesektoren. Det omfatter hospitalslaboratorier, forskningslaboratorier - både offentlige og private - praktiserende læger samt laboratorier i en række andre sektorer, herunder pharma.

DiaLab arbejder blandt andet med branchens faglige og politiske interesser, og det er specielt i sidstnævnte sammenhæng, Pernille Schmidt er blevet opfordret til at indtræde som næstformand.

”Vi er opmærksomme på Pernille Schmidt og Roche Diagnostics’ indsats for at udbrede kendskabet til diagnostik i almindelighed og in-vitro diagnostik i særdeleshed blandt såvel politikere som fagfolk. Med Pernilles indsats for branchen har det været interessant for os at bringe hende endnu tættere på brancheforeningens arbejde, og vi er rigtigt tilfredse med, at Pernille har accepteret udfordringen,” udtaler Henrik Christensen, som er formand for DiaLabs bestyrelse.

”Jeg har takket ja til opgaven og takker hermed også for tilliden blandt mine bestyrelseskollegaer fordi, vi som virksomhed og brancheorganisation har et naturligt interessefælleskab.  Jeg ser frem til at benytte min position i DiaLab til at fortsætte arbejdet med partnerskaber og alliancer på vegne af hele branchen,” udtaler Pernille Schmidt, som sidste år blev medlem af organisationens bestyrelse.

DiaLab er medlem af Dansk Erhverv, har tætte relationer til sine søsterorganisationer i blandt andet Sverige og Norge og medlem af paraplyorganisationen MedTech Europe.

Brancheforeningen arbejder tillige for at sikre fælles etiske retningslinjer for branchen og styrke medlemmernes kompetencer inden for miljø og CSR. 

Pernille Schmidt