Nyheder

Roche Diagnostics A/S når 417 millioner i omsætning

Årsregnskab 2019: Resultatet på 417 millioner kroner i omsætning betyder, at regnskabsresultatet er i overensstemmelse med forventningerne og prognoserne.

 

Hovedaktiviteten for Roche Diagnostics A/S er forhandlingen af diagnostiske instrumenter og reagenser udviklet af Roche. På den baggrund er det et mål for os at være en aktiv medspiller i videreudviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Vores diagnostiske løsninger er udviklet med patienternes behov i centrum, og vi tilstræber at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet gennem udvikling og implementering af diagnostisk kvalitetsudstyr, der er afgørende for at optimere behandlingerne.

Resultatet på 417 millioner kroner i omsætning betyder, at regnskabsresultatet for 2019 er i overensstemmelse med forventningerne og prognoserne. Det er samtidig en stigning på 4,5 % fra 399 millioner kroner i 2018.

 

17 % vækst i Molecular Solutions

Roche Diagnostics er i særdeleshed tilfredse med den fortsatte vækst på 17 % i 2019 for vores Molecular Solutions-forretningsområde.

Dette skyldes i høj grad Molecular Diagnostics-området med en stigning på 8,2 mio. kr. svarende til 9,4 %. Væksten kom som en følge af influenzasæsonen i kombination med lageropbygningsordrer og service og særligt markedets efterspørgsel efter og vellykkede implementering af cobas Liat analyseinstrumentet på nogle af landets vigtigste hospitaler.

Såvel hospitalssektoren som patienterne har høstet enorme fordele af dette nye instrument til influenzatest – til hurtig stratificering og identifikation af de patienter, der har behov for ressourcekrævende isolationsindlæggelser – og disse positive tendenser fortsatte tværs gennem 2019.

 

Markedet med flest Roche FLOW Solution-systemer per indbygger

I 2019 oplevede vi ud over den stærke vækst i vores cobas Liat portefølje også en fortsat vækst i vores qPCR&NAP-forretningsportefølje, et forretningsområde, der fokuserer på påvisningen af infektionssygdomme.

Roche FLOW Solutions – MagNA Pure- og LightCycler 480-systemerne – anvendes på førende klinisk-mikrobiologiske afdelinger i landet, hvilket gør Danmark til markedet med flest systemer per indbygger. Samtidig er disse installationer geografisk ideelt fordelt.

FLOW Solutions-systemerne er bygget på ”åbne” platforme, så laboratorierne selv kan udvikle deres egne tests (også kaldet LDT’er), der kan afvikles på de automatiserede FLOW-linjer. Disse systemer udgør langt hovedparten af vores qPCR&NAP-forretningsområde og blev igen i 2019 i stor udstrækning anvendt til influenzatests.

 

Vores forpligtelse overfor warfarin-patientgrupperne

Roches Point of Care er baseret på patienternes selvmonitorering med Roches markedsførende CoaguChek-serie og medicinske behandling med lægemidlet warfarin.

Dette lægemiddel har i mange år være det foretrukne antikoagulerende middel til forebyggelse af iskæmiske slagtilfælde hos patienter med atrieflimren. Nye orale antikoagulerende midler (NOAK) anvendes dog i stigende grad som et alternativ, og denne udvikling blev yderligere forstærket i 2017, da NOAK blev udpeget som førstelinjebehandling i de nye nationale retningslinjer for Danmark. Dette har medført et fald (på 7 %) i salget af CoaguChek i 2018, men i 2019 lykkedes det os dog at stabilisere vores omsætning på dette forretningsområde takket være produktinnovation og digitalisering. Desuden har vi formået at øge vores salg på andre områder inden for vores Point of Care-portefølje, så vi endte med en omsætningsstigning på +4 % i 2019. 

Vi forventer et yderligere fald i omsætningen de kommende år, men Roche fastholder sin forpligtelse over for de patientgrupper, hvor warfarin har bevist sin værdi som lægemiddel, og hvor NOAK ikke er godkendt. Vi er overbeviste om, at dette marked stadig kan skabe værdi for os, hvis vi fortsat formår at gøre vores produkter relevante gennem løbende udvikling og nytænkning af vores produktportefølje, så vi kan opveje de negative tendenser.

Point of Care-forretningsområdet steg med 1,8 mio. kr. i 2019.

 

Udbudsdrevet marked

Den mest bemærkelsesværdige afvigelse på et marked, der drives af offentlige udbud, ligger i segmentet Professional Diagnostics.

Roche Diagnostics deltager i udbud omkring nogle af landets største hospitaler, hvor vi leverer udstyr til præanalyse, analyse (klinisk kemi og immunkemi), hæmatologi, koagulation og postanalyse, der sikrer, at disse hospitalers klinisk-biokemiske afdelinger opnår høj kvalitet og effektive arbejdsgange. Det er klart, at sådanne kontrakter har betydelig indflydelse på de enkelte års regnskabsresultater.

Selvom udbudsdrevne markeder er volatile, formåede vi i 2019 at stabilisere forretningsaktiviteterne ved at indgå i en række langsigtede partnerskaber, og vi havde en omsætningsfremgang på 24 mio. kr. sammenlignet med 2018, svarende til en stigning på 17 %, i segmentet Professional Diagnostics.

Et eksempel på et sådant udbudsbaseret samarbejde er på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i hovedstaden, hvor vi med installationen af den nyeste teknologi og omlægninger af arbejdsprocesser har kunnet opnå en højere kvalitet og dermed større patientsikkerhed og hurtigere svartider på 10 millioner patientprøver på hospitalets nye klinisk-biokemiske afdeling. Takket være disse avancerede løsninger er laboratoriet det mest moderne i Nordeuropa baseret på Roche-løsninger.

Vi er glade for disse muligheder, som sætter os i stand til fortsat at spille en positiv rolle i det danske sundhedsøkosystem.

 

Roche omorganiserer Diabetes Care-delen af forretningen

Organisatorisk er Roche Diabetes Care en selvstændig forretningsenhed under Diagnostics-virksomheden.

I årtier har Roche Diabetes Care støttet danske diabetikere gennem introduktionen af nye produkter til personer med type 1- og type 2-diabetes med Accu-Chek blodsukkerapparater og insulinpumper.

Diabetesområdet oplever en voldsom produkt- og priskonkurrence i udbuddene, og det har medført et fald i omsætningen på 19 % i 2019.

I løbet af 2019 påbegyndte Diabetes Care et skifte fra den mest anvendte Accu-Chek-platform og over til vores nyeste generation af testudstyr – Accu-Chek Guide. Dette produkt understøtter vores iPDM-strategi (integrated Personalised Diabetes Management) med et åbent økosystem og støtte til både personer med diabetes og sundhedspersonale.

I kølvandet på implementeringen af den nye generation af testudstyr har Diabetes Care-forretningsenheden påbegyndt en omorganisering, hvor ekspertise og kompetencer centraliseres på regionsniveau for bedre at kunne understøtte de lokale markeder, samtidig med at udnyttelsen af synergieffekter optimeres.

Forsinkelser i instrumentsalg grundet kvalitetsproblemer i vores Tissue Diagnostics-afdeling og et fald i Healthcare Consultancy-indtægterne udgør et minus på DKK 1,2 mio. Vi forventer dog at implementere løsninger på problemerne i Tissue Diagnostics i løbet af 2020, og der kom nye kunder til Healthcare Consultancy i slutningen af 2019.

 

Forventninger til 2020

I marts 2019 udgav vi rapporten “Diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen” med synspunkter og udtalelser fra 25 nøgleinteressenter og beslutningstagere fra sundhedsvæsenet.

Vi ser frem til fortsat at deltage i udformningen det danske sundhedsvæsen gennem moderne diagnostik.

Den seneste udvikling omkring COVID-19-pandemien har på ny understreget vigtigheden af diagnostik for samfundet, og den værdi vi tilvejebringer for borgerne, ikke kun i Danmark, men over hele verden.

Krisen har sat hele sundhedsvæsenet under voldsomt pres, og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at støtte det danske sundhedsvæsen og dets forskellige teststrategier.

Vi forventer, at COVID-19 vil have en betydelig indvirkning på vores fremtidige forretningsmuligheder og dermed også på vores resultater, men det er dog stadig for tidligt at danne sig et overblik over, hvordan vi bedst vil kunne håndtere alle udfordringerne, risiciene og mulighederne i løbet af 2020. Vi har en meget solid kundebase, men pandemien har tvunget os til at genoverveje vores prioriteter med henblik på ressourceallokering, produkt-pipeline og innovation.

Derfor er forventningen, at vores 2020-resultat vil blive stærkt påvirket af COVID-19-pandemien og dens eftervirkninger.

Roche har bidraget til det danske sundhedsvæsen og bruttonationalprodukt (BNP) siden 1970.

I 2019 bidrog de tre danske Roche-selskaber – Roche Innovation Center Copenhagen, Roche Pharma og Roche Diagnostics (herunder Roche Diabetes Care) – direkte og indirekte med ca. DKK 2,0 mia. til det danske BNP.

 

Link til Årsregnskab 2019 i CVR-registret:

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28485085&soeg=roche diagnostics&type=undefined&language=da

 

(Det er ikke muligt at linke direkte til årsregnskabet, du skal trykke ”Regnskaber” og derefter ”PDF”.)

 

Bispebjerg 1 - Laboratorie_Bispebjerg2_foto_ClausPeuckert.jpg