Årsrengskab 2020
Nyheder

Årsregnskab påvirket af coronapandemien

Roche Diagnostics’ bidrag til den danske teststrategi inden for molekylær- og point-of-care-diagnostik under Covid-19-pandemiens første 11 måneder præger virksomhedens økonomiske resultat for 2020.

 

Mere end 71 millioner diagnostiske tests i Danmark udført på teknologier fra Roche Diagnostics enten gennem patientudført selvmonitorering eller på laboratorier, hospitaler og Covid-19-testcentre i regnskabsåret 2020.

Der er tale om en samlet stigning på tre millioner tests i forhold til forrige regnskabsår, og det er en forøgelse, som i stor udstrækning kan tilskrives Roche Diagnostics’ evne til at levere kvalitetstest til den danske testindsats under coronapandemiens første 11 måneder.

Samlet set ændrede den globale Covid-19-pandemi Roche Diagnostics’ forretningsgrundlag i en sådan grad, at alle realistiske forventninger og prognoser blev forandret. Pandemien har således haft negativ indflydelse på andre forretningsområder.

Resultatet på 518 millioner kroner i omsætning for regnskabsåret 2020 er en stigning fra 417 millioner kroner i 2019 på 24,2%, og dermed bidrager det danske datterselskabs resultat til Roches position som globalt markedsførende inden for bioteknologi, onkologi og in vitro-diagnostik.

 

Støtte til den danske teststrategi 

Det pludselige og uventede SARS-CoV-2-virusudbrud førte til en uforudset og en kvantitativt hidtil uset, global efterspørgsel på tests og forbrugsartikler til analyse for det nye virus.

Virksomheden har med sin evne til at levere vigtige diagnostiske tests af høj kvalitet til virusramte områder over hele kloden bidraget til den globale bekæmpelse af Covid-19-pandemien.

Det skyldes flere faktorer, først og fremmest en hurtig reaktion på pandemien med udviklingen af Covid-19-tests, hvoraf mange anvendes på eksisterende laboratorieinstallationer fra Roche Diagnostics. Samlet set formåede Roche Diagnostics at lancere 11 nye CE-IVD-certificerede PCR-, antigen- og antistoftests til Covid-19 i 2020. Dertil kommer evnen til at identificere og indgå i relevante partnerskabsaftaler, en markant forøgelse af produktionskapaciteten gennem udvidelse af eksisterende produktionslinjer og etableringen af nye produktionsanlæg samt ikke mindst effektive, globale distributionskanaler.

Den globale indsats har haft stor betydning for den lokale indsats. Allerede i marts 2020 blev Roche Diagnostics kontaktet af de danske myndigheder med en appel om at prioritere det offentlige, danske sundhedsvæsens bekæmpelse af pandemien herhjemme.

Roches globale investeringer var dermed - sammen med en imponerende indsats af medarbejderne og et tæt samarbejde med virksomhedens eksterne samarbejdspartnere, herunder ikke mindst regionernes taskforce-gruppe – med til at placere Roche Diagnostics som en bidragyder til den nationale danske teststrategi.

 

Automatiseret PCR-massetestning

PCR-testning blev det første betydningsfulde skridt i bekæmpelsen af det nye virus.

Inden for molekylærdiagnostikken udgjorde Roches FLOW-løsninger – MagNA Pure og LightCycler® 480 systems – langt hovedparten af vores qPCR&NAP-omsætning forud for Covid-19-pandemien.

Disse systemer anvendes normalt til tests for influenza og detektion af infektionssygdomme, og de blev de første automatiserede laboratorieinstallationer, hvorpå der kunne udføres massetestning af danskere med symptomer på Covid-19.

Systemerne er baseret på ”åbne” platforme og giver laboratorierne mulighed for selv at udvikle tests (LDT'er), der kan afvikles på den automatiserede FLOW-teknologi, og et uafhængigt tysk laboratorie anvendte disse systemer til at udvikle den første kendte PCR-test for Covid-19.

PCR-tests er den gyldne standard, så testen og forbrugsartiklerne til FLOW-systemerne blev heftigt efterspurgt lige fra starten af pandemien.

MagNA Pure- og LightCycler 480-systemerne er i brug på fem store klinisk-mikrobiologiske afdelinger rundt om i landet, så deres geografiske distribution er optimal. Installationerne gør Danmark til det land i verden med flest FLOW-systemer pr. indbygger, hvilket betød, at Roche Diagnostics A/S kunne sikre betydelige mængder tests og forbrugsartikler til Danmark.

 

Stor efterspørgsel på molekylærdiagnostik

I slutningen af marts blev Roche i stand til at lette noget af det tunge efterspørgselspres på FLOW-systemerne, da vi lancerede en lignende og nyudviklet SARS-CoV-2-test beregnet til de fire fuldautomatiserede cobas 6800-systemer, der allerede var installeret på Rigshospitalet i København og på Odense og Aarhus Universitetshospital.

Disse systemer er i stand til at levere testsvar inden for tre timer og sikrer en forbedret driftseffektivitet, fleksibilitet og den korteste tid til resultater sammen med den største produktionskapacitet på i alt 1.440 resultater om dagen. Testen kan udføres samtidigt med andre analyser på den samme cobas 6800-installation, og prioriteringen af Covid-19-tests er dermed uden konsekvenser for kørslen af tests inden for andre sygdomsområder.

Testenes og løsningernes kvalitet og effektivitet betød, at Roche Diagnostics godkendte bestillinger på både FLOW-systemenheder og cobas 6800-instrumenter, men dog først efter at vi var blevet garanteret leveringer af såvel tests som forbrugsartikler til begge systemer.

Leveringen af adskillige hundredtusindvis af SARS-CoV-2 PCR-tests til det danske sundhedsvæsen i løbet af året fik omsætningen for vores molekylære laboratorieområde til samlet set at stige med 100,6 % fra 93,3 millioner kroner i 2019 til 187,2 millioner kroner i 2020, særligt inden for virologi og qPCR&NAP.

Markedets efterspørgsel og den vellykkede implementering af cobas® Liat® Point of Care-instrumentet på en række større hospitaler rundt om i landet i 2019 medførte sammen med lanceringen af en SARS-CoV-2 PCR-hurtigtest i efteråret 2020 til samme instrument en stigning i salget fra 9,3 i 2019 til 19 millioner kroner i 2020 svarende til 103,6 %. cobas® Liat® havde allerede inden SARS-CoV-2-testen opnået stor popularitet på grund af dens hurtige detektion af influenza A og B på kun 20 minutter, hvilket skaber grundlag for en hurtig stratificering og identifikation af patienter, der har behov for ressourcekrævende isolation.

Instrumentets anvendelighed til detektion af både influenza og Covid-19 forventes at kunne blive særdeles relevant efter genåbningen af samfundet, fordi symptomerne på de to sygdomme er meget ens, og fordi genåbningen giver de samme betingelser for influenza den kommende sæson som før coronanedlukningen.

Hospitalernes forståelige og nødvendige omprioriteringer som følge af Covid-19 har naturligvis haft negativ indflydelse på afsætningen af tests inden for andre sygdomsområder.

 

Antigentestning lanceret i december 2020

I slutningen af 2020 reviderede regeringen og myndighederne den danske teststrategi ved at implementere hurtigtest som supplement til PCR-testning.

Den hurtigere identifikation – helt ned til 15 minutter – af smittede personer har uden tvivl været et vigtigt værktøj til identifikation af smittebærere og dermed også til begrænsningen af smittespredningen, hvilket har været et afgørende element i den efterfølgende sikre genåbning af det danske samfund.

Roche Diagnostics lancerede den CE-IVD-certificerede SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test til det danske marked i december 2020. Den blev øjeblikkeligt taget i brug af forskellige private sundhedsudbydere til antigentestning på testcentre og af private virksomheder rundt om i landet, blandt andet Falck.

Den hurtige levering af Rapid Antigen Tests imødekom markedets efterspørgsel og skabte det største afvigende forretningsområde affødt af Covid-19-pandemien for Roche Diagnostics, da vores point-of-care IM Reagent-omsætning dermed helt uventet steg fra 1,9 millioner kroner i 2019 til 50,2 millioner kroner i slutningen af 2020.

Sidste år blev det – uden nogen relation til pandemien – besluttet at indstille produktionen af Reflotron-platformen, som var blevet lanceret helt tilbage i 1986, og andre instrumenter, hvilket resulterede i et omsætningstab på 1,6 millioner kroner.

Samlet steg omsætningen inden for Roches point-of-care-forretning med 103,8 % fra 47,9 i 2019 til 97,6 millioner kroner i 2020.

 

Patologi og Core Lab-diagnostik

Patologiområdet blev positivt påvirket af udviklinger inden for avanceret farvning og primær farvning, og omsætningen i patologisegmentet steg med 11,7 % fra 31 millioner i 2019 til 34,6 millioner kroner sidste år.

Omvendt faldt Core Lab-området med 14,2 % mellem 2019 og 2020 grundet to faktorer. Først fremmest skyldtes det en uforudset nedprioritering inden for dette område på hospitalerne som følge af fokus på Covid-19, og for det andet skyldtes det de forventelige udsving på et udbudsdrevet marked.

Roche Diagnostics deltager således i udbud stillet af nogle af landets største hospitaler, hvor vi leverer totalløsninger til præanalyse, analyse (klinisk kemi og immunkemi), hæmatologi, koagulation og postanalyse, der sikrer, at disse hospitalers klinisk-biokemiske afdelinger opnår høj kvalitet og effektive arbejdsgange. 

Sådanne kontrakter har betydelig indflydelse på de enkelte års regnskabsresultater. Et eksempel på et sådant udbudsbaseret samarbejde var den kontrakt, Roche indgik med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i 2019, og som havde en positiv indvirkning på regnskabsresultatet i 2019. Der var ingen sammenlignelige udbud i 2020.

 

Diabetes Care

Roche Diabetes Care har i mere end 40 år støttet det danske diabetesmiljø og personer med type 1- og type 2-diabetes.

På diabetesmarkedet lanceres løbende nye teknologier med indvirkning på, hvordan man måler blodsukker, hvilket specielt kommer type 1-diabetespatienter til gode. Det er samtidig en væsentlig årsag til, at denne forretningsenhed oplevede et fald på 32 % fra 73 millioner kroner i omsætning i 2019 til 49 millioner kroner sidste år.

I 2020 udvidede Roche sit udvalg af insulinpumper i Danmark som et af de første markeder med en ny slangeløs pumpe, Accu-Chek Solo, som Roche Diabetes Care imødeser at kunne introducere yderligere til patienter og sundhedspersonale i 2021.Prognose for 2021

Roche Diagnostics A/S’ primære forretningsaktiviteter er forhandlingen af diagnostiske løsninger udviklet af virksomheden selv eller gennem partnerskabsaftaler.

Vores diagnostiske løsninger bliver udviklet med fokus på patienternes behov og med en målsætning om at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet gennem udviklingen og implementeringen af diagnostisk kvalitetsudstyr, der er afgørende for at optimere behandlingerne.

Udviklingen omkring Covid-19-pandemien har understreget vigtigheden af diagnostik af høj kvalitet for samfundet og den værdi, den tilvejebringer for mennesker, ikke kun i Danmark, men over hele verden.

Vi forventer, at resultatet for regnskabsåret 2021 i lighed med 2020 vil blive stærkt påvirket af Covid-19-pandemien og dens eftervirkninger. Vi har en meget solid kundebase, selvom pandemien fortsat vil tvinge os til at genoverveje vores prioriteter med henblik på ressourceallokering, produkt-pipeline og innovation.

I løbet af 2020 dukkede nye, kommercielle leverandører op med forskellige Covid-19-produkter, der vandt væsentlige markedsandele. Det kan vise sig at være en gunstig udvikling for såvel sundhedsvæsener over hele verden som for den diagnostiske industri, idet det ikke kan forventes, at en enkelt virksomhed skal kunne opfylde de krav og forventninger, som en global sundhedskrise stiller. Vi ser dog fortsat et potentiale på markedet for antigentests, som vil få en positiv indvirkning på resultaterne i 2021.

Pandemien har sat det danske samfund og sundhedsvæsen under et voldsomt pres. På kort sigt er vores mål fortsat at støtte det danske sundhedsvæsen og dets forskellige teststrategier og -indsatser.

Vores langsigtede mål er at være en aktiv medspiller i udformningen af et bæredygtigt sundhedsvæsen ved at skabe værdi gennem innovativ diagnostik og moderne forretningsmodeller.