Nyheder

2021 Rapport: Diagnostikkens udvikling: Retning og prioritering i sundhedsvæsenet

Læs vores nyeste rapport, hvor 22 sundhedsfaglige eksperter og beslutningstagere vurderer diagnostikkens perspektiver og potentiale. Og se eller gense paneldebatten i forbindelse med lanceringen onsdag den 28. april.

 

Diagnostikken har potentialet til at blive et vigtigt element i løsningen af sundhedsvæsenets kommende udfordringer.

I marts 2019 udgav vi rapporten ”Diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen”. Som den første af sin slags bragte den interviews med en række centrale beslutningstagere, eksperter og meningsdannere om barrierer og udfordringer for diagnostikken.

Vi har her to år senere taget initiativ til en opfølgende rapport for dels at gøre status på udviklingen dels for at undersøge, hvordan og i hvilket omfang COVID-19 har været løftestang for den øgede interesse for diagnostikken og dens muligheder.

Vi håber, at vi med den nye rapport fortsat kan inspirere til en bred debat om indretningen af vores fremtidige sundhedsvæsen, og ikke mindst hvilken betydning diagnostikken har i denne forbindelse.

Se paneldebatten:

Du kan se eller gense paneldebatten med Erik Jylling, Henrik Ullum, Jesper Fisker og Niels Würgler fra lanceringen af rapporten hos Dansk Industri onsdag den 28. april. Paneldebatten indledes med en velkomst af Pernille Schmidt, Roche Diagnostics:

Rapport Launch 2021

Deltagere:

Nogle af bidragsyderne til den nyeste rapport fra 2021 er gengangere fra 2019, mens otte nye er kommet til.

 

 

Deltagerne i rapporten fra april 2021 er (stilling/titel på interview- og udgivelsestidspunktet):

Emil Lobe Suenson, politisk chef, Medicoindustrien,

Freddy Lippert, direktør, Akutberedskabet Region Hovedstadens,

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd,

Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland,

Henrik Ullum, tidl. overlæge og professor, Rigshospitalet, nu administrerende direktør, Statens Serum Institut,

Henning Langberg, innovationschef, Rigshospitalet,

Jakob Bigum Lundberg, direktør, Næstved Kommune,

Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, VIVE,

Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse,

Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers,

Jonatan Schloss, direktør, PLO,

Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark,

Kurt Stig Jensen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospitaler,

Lars Dahl Allerup, tidl. leder af Innovative Indkøb og Strategiske Partnerskaber, Koncernindkøb, Region Hovedstaden,

Lene Ørnstrup Christensen, centerdirektør, Diagnostisk Center, Rigshospitalet,

Martin Bach Jensen, professor, klinisk medicin, Aalborg Universitetshospital,

Martina Jürs, formand, Danske Bioanalytikere,

Michael Hejmadi, alment praktiserende læge og forfatter, Ferritslev,

Niels Würgler Hansen, sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital,

Per Okkels, tidl. departementschef, Sundheds- og Ældreministeriet,

Torben Klitmøller Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren, FOA,

Troels Krarup Hansen, direktør, Steno Diabetes Center Aarhus.

 

Deltagerne i rapporten fra marts 2019 var (stilling/titel på udgivelsestidspunktet):

Anne Bukh, koncerndirektør i Region Nordjylland,

Bettina Lundgren, centerdirektør på Rigshospitalets Diagnostiske Center,

Else Smith, lægefaglig vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital,

Emil Lobe Suenson, politisk chef i Medicoindustrien,

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner,

Freddy Lippert, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab,

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd,

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland,

Henrik Ullum, formand for Lægevidenskabelige Selskaber,

Jakob Bigum Lundberg, direktør i Næstved Kommune,

Jan Gorm Lisby, overlæge på Amager og Hvidovre hospital,

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse,

John Brodersen, professor ved Københavns Universitet,

Jonas Dahl, hospitalsdirektør Regionshospitalet Randers,

Jonatan Schloss, direktør i PLO,

Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg,

Kjeld Møller Pedersen, professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet,

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark,

Lars Dahl Allerup, strategisk indkøber i Region Hovedstaden,

Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg,

Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere,

Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland,

Stephanie Lose, formand i Danske Regioner,

Torben Klitmøller Hollmann, formand i FOAs social- og sundhedssektor,

Troels Krarup Hansen, direktør i Steno Diabetes Center Aarhus.

 

En stor tak til alle bidragsyderne for deres medvirken og vigtige bidrag til debatten.Interviews:

Interviewene til den første rapport, som blev offentliggjort ved et debatarrangement på Børsen den 13. marts 2019, blev foretaget i anden halvdel af 2018.

Interviewene til den nyeste rapport, som blev offentliggjort ved et virtuelt transmitteret debatarrangement hos Dansk Industri den 28. april 2021, blev foretaget sidst i 2020 og starten af 2021.

Begge rapporter udtrykker eksperternes og beslutningstagernes vurderinger, som er fremkommet gennem interviews mellem konsulenter fra LEAD Agency og de pågældende deltagere, som er udvalgt af LEAD Agency og Roche Diagnostics. Alle bidragsydere har haft egne citater til godkendelse.Bestilling af 2021-rapporten:

Den aktuelle rapport, ”Diagnostikkens udvikling: Retning og prioritering i sundhedsvæsenet”, findes også i en fysisk udgave.


Hvis du ønsker den trykte version tilsendt, kan du bestille den via mail. Du skal ud over adresse huske at oplyse kontaktperson med e-mail, telefonnummer og virksomhed/hospital/afdeling/institution samt meget gerne helt frivilligt til vores orientering også din interesse for emnet, formål med anvendelsen af rapporten og/eller din eventuelle relation til Roche Diagnostics.


Du skal sende din mail til:

[email protected]

Tilbuddet gælder så længe lager haves.