Nyheder

Rigshospitalet og Roche indgår samarbejde om fremtidens diagnostik

Rigshospitalet og Roche Diagnostics har indgået en partnerskabsaftale om udvikling og test af fremtidens digitale, diagnostiske løsninger og digital videreuddannelse af personalet.

 

Da Danmarks nye life science-strategi blev præsenteret i april i år, fremhævede regeringen betydningen af stærkere offentlige samarbejder med private virksomheder – blandt andet med henblik på at skabe bedre patientbehandling.

Rigshospitalet og Roche Diagnostics følger nu den opfordring og indgår en offentlig-privat samarbejdsaftale. Sammen skal de to parter drive en diagnostisk transformation, hvor nye diagnostiske, digitale løsninger bliver udviklet og testet.

Samarbejdsaftalen med Rigshospitalet omfatter også videreuddannelse af relevante grupper blandt hospitalets medarbejdere. De skal trænes i at anvende den nyeste digitale teknologi optimalt for dermed at få størst mulig værdi ud af hospitalets allerede tilgængelige digitale installationer.

Rigshospitalet har etableret et Innovationscenter, der har ambitioner om at være global spydspids for udvikling af fremtidens sundhedsløsninger. Ambitionen er, at en del af denne udvikling skal ske i samarbejde med forskellige virksomheder med stor viden og relevante teknologiske løsninger, forklarer Rigshospitalets direktør Per Christiansen.

”Sammen med eksterne aktører skal vi skabe innovation, der forbedrer patienternes liv. Det er vores ambition at skabe en samlet innovationsindsats på tværs af Rigshospitalets højtspecialiserede afdelinger. Vi inviterer eksterne aktører til samarbejde om udvikling af fremtidens behandling. Vi kalder indsatsen for Innovation PLUS – for store resultater opnås kun, når vi rækker ud og lader andre være en del af ligningen. Derfor inviterer vi patienter, sundhedsprofessionelle, erhvervslivet, vidensinstitutioner, interesseorganisationer, kommuner og regioner med ind i arbejdet,” siger han.

 

​Innovation i et autentisk miljø

Per Christiansen fremhæver, at kompleksiteten af fremtidens sundhedsudfordringer er så høj, at Rigshospitalet ikke kan løse dem alene.

”Vi sætter en ære i at nedbryde faglig silotænkning ved åbent og aktivt at involvere relevante samarbejdspartnere og de brugere, der er målgruppen for vores indsats,” siger Per Christiansen og henviser til de styrende principper, hospitalets innovationscenter arbejder med.

For Roche Diagnostics er samarbejdsaftalen med Rigshospitalet en mulighed for at teste nye løsninger i et hospitalsmiljø, forklarer Tim Himes, CEO hos Roche Diagnostics.

”Vi er tilfredse med at være blandt de eksterne aktører, Rigshospitalet ser som en kompetent partner til at medvirke til at realisere regeringens life science-strategi. Vi er i al beskedenhed den biotekvirksomhed i verden, der investerer mest i forskning og udvikling, så innovation er en del af vores DNA,” siger Tim Himes og uddyber:

”Hastigheden for, hvor hurtigt nye digitale værktøjer og teknologier bliver tilgængelige, stiger. Innovation kommer fra mange sider, men den samme store udfordring er, hvordan man evaluerer og tester disse innovationer i et velegnet og autentisk miljø. Vores partnere på Rigshospitalet ser nogle af de samme udfordringer, og sammen har vi en klar ambition om at udvikle helt nye, innovative løsninger, som vi med denne samarbejdsaftale kan evaluere på landets mest specialiserede hospital.”

 

Behov for nye teknologiske løsninger

Aftalens langsigtede mål er, at parterne på baggrund af deres respektive kompetencer skal skabe nye digitale, diagnostiske løsninger til gavn for sundhedsvæsenet, sundhedspersonalet og - vigtigst af alt – patienterne. Rigshospitalets innovationschef, Henning Langberg, fortæller, at udgangspunktet for samarbejdet med Roche Diagnostics er, at hospitalet har en række nuværende og fremtidige behov, som teknologi skal være med til at løse.

”Sammen kan vi udvikle en førende platform for innovation og testning af ny teknologi på området for digital diagnostik. Vi vil bidrage til den digitalisering, som allerede er og fortsat bliver en endnu større del af vores fremtid i forhold til at bibeholde et bæredygtigt sundhedsvæsen. Roche Diagnostics kan hjælpe med at accelerere den udvikling,” siger Henning Langberg.

Han forklarer, at diagnostikken gennemgår en massiv transformation i disse år. Det har medført et stort potentiale for at skabe hurtigere og bedre behandling af patienter gennem en øget anvendelse af data samt nye digitale løsninger og kompetencer blandt de sundhedsprofessionelle. Udviklingen fører samtidig til, at hospitaler, virksomheder og patienter skal finde nye måder at løse opgaver og samarbejde på.

 

Diagnostisk akademi

Et af de første projekter, som igangsættes i år, bliver oprettelsen af et ”Digital Diagnostics Academy”, som vil tilføre sundhedsprofessionelle en helt ny viden om anvendelsen af databaseret diagnostik til at træffe kliniske beslutninger. Det fortæller Lene Ørnstrup, ledende bioanalytiker i Diagnostisk Center på Rigshospitalet.

”Med digitaliseringen skal vi videreuddanne en hel generation af bioanalytikere, som skal kompetenceudvikles til at håndtere og udnytte data i mængder, vi aldrig tidligere har oplevet,” siger Lene Ørnstrup.

I Roche Diagnostics bliver innovation og brugen af digitale, diagnostiske løsninger set som vejen til at fastholde og videreudvikle et bæredygtigt sundhedsvæsen til gavn for patienterne.

”Vi vil meget gerne bidrage til, at de sundhedsfaglige bliver udstyret med de rette kompetencer, så vi sammen kan tilpasse opgaveløsningen til de digitale muligheder. Det gælder ikke mindst bioanalytikerne, som er – og i endnu højere grad bliver – en vigtig del af fremtidens digitaliserede sundhedsvæsen,” siger Jane Hilligsøe, som er Healthcare Development Partner i Roche Diagnostics.

 

Rigshospitalet inviterer flere virksomheder ind

Samarbejdsaftalen mellem Rigshospitalet og Roche Diagnostics er en ikke-eksklusiv rammeaftale. Det vil sige, at Rigshospitalet er åbent for samarbejde med alle virksomheder, der har kompetencer, teknologi eller andre ressourcer, som kan understøtte behov på hospitalet.

”Det er meget vigtigt at understrege, at samarbejdsaftalen mellem Roche Diagnostics og Rigshospitalet er en ikke-eksklusiv aftale. Som offentligt hospital binder vi os ikke til faste samarbejder med én bestemt partner, men inviterer alle, der vil og kan bidrage til bedre patientbehandling, til at tage del i innovation på hospitalet,” siger innovationschef Henning Langberg.

Roche Diagnostics har i forvejen selvstændigt eller sammen med vores søsterselskab, Roche Pharma, ikke-eksklusive innovations- og samarbejdsaftaler med partnere inden for hospitalssektoren, regionerne, universiteterne og tilsvarende uddannelsesinstitutioner samt tech- og startup-miljøet.

 

 

FAKTABOKS

 

Rigshospitalet:

Rigshospitalet blev grundlagt i 1757 og var dengang det første hospital i Norden med et mål om at behandle patienter og opbygge viden om mange medicinske områder.

I 2015 blev Rigshospitalet fusioneret med Glostrup Hospital, og hospitalets 45 kliniske afdelinger er i dag fordelt på flere matrikler, hovedsageligt på Blegdamsvej i København og i Glostrup.

Som Danmarks mest højtspecialiserede hospital tilbyder Rigshospitalet – med enkelte undtagelser - behandling, forskning og uddannelse inden for alle lægefaglige specialer. Hospitalet har et særligt ansvar i det danske sundhedsvæsen og skal tilbyde specialiseret og højtspecialiseret behandling for patienter i hele Danmark, Færøerne og Grønland.

Rigshospitalet er organiseret i syv centre og er ledet af en direktion. Hospitalet har ca. 12.000 ansatte, knap 1.200 sengepladser og 80 intensive sengepladser. I 2020 varetog Rigshospitalet 1.131.040 patientkontakter (ikke indlagte) og 77. 946 forløb med indlagte patienter.

Diagnostikken på hospitalet varetages af Diagnostisk Center, som årligt udleverer omkring 10 mio. laboratorieundersøgelser og behandlinger samt ca. 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser.

 

Roche Diagnostics A/S:

Roche Diagnostics A/S er en del af Hoffmann-La Roche koncernen, der sidste år investerede over 80 milliarder kroner i forskning og udvikling.

Virksomheden blev grundlagt for 125 år siden i Basel, hvor den fortsat har hovedkvarter, og den er fortsat familieejet. Globalt beskæftiger Roche over 100.000 medarbejdere i mere end 100 lande under virksomhedens eget eller tilkøbte virksomheders navne.

Herhjemme repræsenterer Roche hele værdikæden inden for sundhedsløsninger med forsknings- og udviklingscentret, Roche Innovation Center Copenhagen, der er et af Roches syv globale forskningscentre, samt diagnostikvirksomheden Roche Diagnostics A/S og medicinalvirksomheden Roche Pharmaceuticals A/S.

 

Kontakter:

- Henning Langberg, Innovationschef på Rigshospitalet, 2612 7913, [email protected]

- Marianne Uldall Jepsen, Pressechef på Rigshospitalet, tlf. 3545 5327, [email protected]

- Lars Berendt, Corporate communications and PR partner i Roche Diagnostics, tlf. 4214 2902, [email protected]