Nyheder

Vi tester os selv

Dansk Industri ser Covid-19 selvtestning som et effektivt redskab for erhvervslivet i kampen mod den fortsatte smittespredning. Selvtestning er en løsning på aktuelle problemstillinger og dilemmaer. Medarbejderne hos Roche og deres nære relationer benytter et firmatilbud om selvtestning med virksomhedens CE-godkendte hurtigtest.

 

Regeringen varsler nu tredje Covid-19-vaccinationsstik.

Det sker i et forsøg på at opnå fuld beskyttelse mod Covid-19.

For selv om vaccinationen har gjort en markant forskel i forsøget på at stoppe pandemien, har vaccinerne desværre ikke vist sig ikke at være den endegyldige løsning på pandemien, vi alle havde forhåbninger om. Vaccinerne forhindrer alvorlige sygdomsforløb, men vaccinerede personer stadig blive smittet og kan derfor stadig smitte andre.

Det medfører om muligt endnu større udfordringer for testningen, hvis primære formål er at diagnosticere smittede og identificere smittebærere med henblik på at stoppe spredningen. For uden mærkbare symptomer er det andre parametre, der skal motivere os til at blive testet.

Selvtestning kan være et værdifuldt supplement til den danske teststrategi. Det er en bekvemmelig og hurtig måde at få vished om, hvorvidt man selv – eller ens nære relationer – er smittet. Det giver ikke alene de nære relationer sikkerhed, det giver alle testede personers relationer sikkerhed.

Dermed kan selvtestning være nøglen til en mere sikker og effektiv fortsat tilbagevenden til almindelige tilstande for ikke blot erhvervslivet men også eksempelvis uddannelsessektoren, offentlig transport samt kultur- og fritidslivet.
 

Selvtestning løser dilemma

”Det handler i bund og grund om ansvarlighed. Vaccinationen giver os som individer og samfund nogle indiskutable fordele, men de giver desværre også en falsk tryghed i forhold til smitten. Selv om vi er vaccinerede, ved vi ikke, om vi bærer rundt på coronavirussen og dermed udgør en smitterisiko,” udtaler Healthcare Development Chapter Lead i Roche Diagnostics, Pernille Schmidt, og fortsætter:

”Så for at være en ansvarlig borger, en ansvarlig kollega og en ansvarlig medarbejder for vores kunder og samarbejdspartnere, er vi i pandemiens nuværende stadie nødt til at tænke ansvarsbevidst og fortsat tænke diagnostik ind i en normalisering i vores virksomhed.”

Usikkerheden om, hvorvidt ansatte er vaccinerede og dermed mindre eksponerede for alvorlige Covid-19-sygdomsforløb, har samtidig ført til en meget relevant diskussion om, hvorvidt virksomheder kan og vil kræve, at deres medarbejdere lader sig vaccinere.

”Tilbuddet om selvtestning løfter os som virksomhed ud af dilemmaet om, hvorvidt man som arbejdsgiver skal gøre vaccination til et ansættelsesmæssigt krav,” påpeger Pernille Schmidt.

 

Dansk Industri: Selvtestning er et effektivt redskab

I Dansk Industris Life Science-sektor ser man relevante perspektiver i, at virksomhederne benytter selvtest for Covid-19 til at sikre både medarbejdernes helbred og produktionen i en tid, der fortsat er usikker på grund af blandt andet Delta-varianten.
 

”Vi ser selvtestning som et effektivt redskab i både samfundets og virksomhedernes værktøjskasse. Mange virksomheder står over for en problematisk vurdering af, om de skal kræve deres medarbejdere vaccineret. Selvtest er naturligvis ikke en erstatning for at blive vaccineret, men skal ses som et supplement her og nu, før vi går ind i et efterår, hvor selv vaccinerede personer kan være smittebærere," udtaler chef for DI Life Science, Peder Søgaard-Pedersen.
 

Han håber derfor også, at myndighederne tænker selvtest ind i den fremtidige testindsats, hvor der fortsat skal være fokus på at teste personer, der udviser symptomer.

 

Selvtesten:

Roches selvtest er CE-godkendt, og med selvtesten tilbydes en app til registrering af selvtestresultaterne.

Testen opnåede allerede sidste efterår CE-mærkning til professionel brug og har siden december sidste år været benyttet i blandt andet Falcks testcentre. Testen opnåede også CE-mærkning til superviseret brug i februar i år og benyttes på såvel uddannelsesinstitutioner som i virksomheder og organisationer.

Selvtesten, der ikke er receptpligtig, er forbeholdt anvendelse af personer over 18 år. For unge under 18 år skal selvtesten enten udføres under opsyn eller af en voksen.

Roche Diagnostics har siden pandemiens udbrud for halvandet år siden enten selv eller gennem partnerskaber udviklet såvel antigentests, PCR-tests og antistoftests.

Roches selvtest forhandles både til virksomheder og private af Falck.
 

Firmatilbud:

Selvtestning har siden juni været et frivilligt tilbud til alle medarbejdere i Roches tre danske selskaber, Roche Innovation Center Copenhagen (RICC), Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics.

De væsentligste årsager til initiativet skal findes i de tre selskabers forretningsgrundlag og -drift, som – i lighed med de fleste andre virksomheder – er stærkt udfordret ved nedlukninger. Forskningen på RICC, der er ét af Roches syv globale forsknings- og udviklingscentre, kan eksempelvis kun gennemføres ved fysisk tilstedeværelse på centret i Forskerparken i Hørsholm, mens det farmaceutiske og diagnostiske selskabs mere samfundskritiske opgaver kun kan udføres ansvarsbevidst i forhold til selskabernes kunder ved positiv viden om medarbejdernes sygdomsmæssige tilstand.

Virksomhedens forventning til de medarbejdere, der er tilknyttet tilbuddet, er, at de tester sig selv med ikke mere end 72 timers interval eller efter behov. Roche forudsætter, at alle medarbejdere, som testes positive enten via selvtestning eller testcentre, naturligvis følger myndighedernes anbefalinger for isolation og opfølgende PCR-test.

I august var over 200 ansatte på tværs af de tre selskabers i alt 275 ansatte tilknyttet tilbuddet, som nu også formelt er udvidet til at omfatte medarbejdernes nære relationer.