Nyheder

Nordic Health Lab og Roche udvider partnerskab om sundhedsløsninger

Patient

Nordic Health Lab (NHL) og Roche udvider partnerskabet. Roche bringer nu hele værdikæden fra tidlig forskning over diagnostik til behandling ind i partnerskabsaftalen. Målsætningen er at samskabe innovative sundhedsløsninger i samarbejde med universiteter, hospitaler og andre virksomheder.

 

Nordic Health Lab (NHL), der arbejder for at bygge bro mellem det offentlige sundhedsvæsen og private aktører, og Roche udvider nu det partnerskab, som blev indgået i september 2019 mellem NHL og Roche Diagnostics.

Udover Roches diagnostiske division udvides partnerskabet til at omfatte Roche Innovation Center Copenhagen, der er ét af Roche-gruppens syv globale forskningscentre, samt lægemiddel-divisionen Roche Pharmaceuticals. Dermed bringer Roche nu hele værdikæden fra tidlig forskning over diagnostik til behandling ind i partnerskabet.

Med det nye samarbejde får Roche adgang til nationale fast-track-processer til at teste innovative sundhedsløsninger på hospitaler og i kommuner og effektivt eksekvere mere simple testforløb, mens Roche kan supportere NHL med et bredt netværk af både offentlige og private aktører på både nationalt og internationalt niveau.

 

Udbredelse af NHL-modellen til hele Norden

”Støtten og partnerskabet med Roche har været fundamentalt for Nordic Health Lab helt fra starten og har gennem den store grad af tillid og fælles mindset bidraget til afgørende erfaringer, som bringes ind i det nye landsdækkende set-up. NHL og Roche deler ambitionerne om at gøre afstanden fra idéudvikling og test til egentlig realisering af løsninger til gavn for borgere og patienter kortere,” forklarer direktør i Nordic Health Lab, Henrik Schødts, og uddyber:

”Og vi deler ønsket om at udvide økosystemet inden for sundhed til at gælde mere end de traditionelle aktører. Støtten fra ét samlet Roche er meget væsentligt i arbejdet med at udbrede NHL-modellen ikke blot i Danmark men i hele Norden”.

”Ambitionen om i fællesskab at kunne løfte det nordiske økosystem med en skalering ud over Danmarks grænser er særdeles interessant for os. Vi ser store muligheder i at kunne bidrage til Nordic Health Labs nordiske ambitioner,” udtaler Healthcare Development Chapter Lead i Roche Diagnostics, Pernille Schmidt, som repræsenterer Roches danske enheder i det kommende Advisory Council, der er et nyt, organisatorisk tiltag i NHL.

NHL samskaber bæredygtig sundhedsinnovation

NHL specialiserer sig i at understøtte sundhedsløsninger, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige inden for temaerne hospital@home, forebyggelse og brugeroplevelse.

"Nordic Health Lab giver en unik mulighed for at teste innovative løsninger på tværs af sektorer. Vi ser en stor værdi i at være en del af et samarbejde, hvor vi kan eksperimentere og udvikle med fokus på blandt andet bæredygtighed, forebyggelse og borgernærhed. Det er vigtige elementer, hvis vi skal løse nogle af de store udfordringer på sundhedsområdet," siger Rasmus Thomsen, som til daglig er Health System Partner i Roche Pharmaceuticals, og som repræsenterer Roche i NHL’s kommende Screening Committee. 

 

Styrket organisering

Som en del af den nye partnerskabsaftale styrkes NHL’s organisatoriske struktur.

Det sker med etableringen af en ny bestyrelse med Jesper T. Lok som bestyrelsesformand. Han kommer fra en baggrund med 25 år i Mærsk og er desuden tidligere direktør i DSB og Falck samt nuværende bestyrelsesformand for Dagrofa, Unicef Danmark og World Marine Offshore.

Dertil etablerer NHL et Advisory Council og en Screening Committee til at vurdere de pågældende projekters potentiale samt et Funding Panel til at vurdere de investeringsmæssige perspektiver i projekterne. 

 

Fakta om partnerskabsaftalen

-        Nordic Health Lab (NHL) og Roche Diagnostics indgik sin oprindelige partnerskabsaftale 4. september 2019.

-        Intentionen med 2022-udgaven af partnerskabsaftalen mellem NHL og Roches tre enheder i Danmark er at løfte det nordiske økosystem af sundhedsvirksomheder, innovationsprojekter, universiteter og hospitaler.

-        Det skal fremdeles ske gennem et fast-track-testsystem i det virkelige testmiljø, som NHL stiller til rådighed gennem hospitaler og kommuner.

-        De enkelte projekter vil forventeligt få deltagelse af danske start-ups eller SMV’er.

-        Det anerkendte israelske hospital Sheba Medical Centre er ligeledes partner i aftalen, ligesom NHL løbende får flere partnere.

 

Fakta om Nordic Health Lab

-        Er støttet med 10 mio. kr. af Industriens Fond.

-        NHL blev etableret på Nordsjællands Hospital i Hillerød i 2018, men er nu landsdækkende for at bygge bro mellem private aktører og sundhedsvæsenet. Målet er at udvide konceptet til resten af Norden i de kommende år. 

- Interesserede virksomheder og start-ups kan løbende ansøge om at blive en del af Nordic Health Lab på www.nordichealthlab.com

 

Fakta om Roche i Danmark:

- Roches danske enheder er datterselskaber af den schweiziske F. Hoffmann-La Roche koncern, som er en af verdens største Life science-virksomheder.

- Roche blev grundlagt herhjemme i 1970 og omfatter enhederne Roche Innovation Center Copenhagen beliggende i Forskerparken i Hørsholm samt Roche Pharma A/S og Roche Diagnostics A/S, der p.t. er beliggende på Avedøre Holme uden for København.

- Roche Diagnostics A/S og Roche Pharma A/S leverer henholdsvis diagnostiske løsninger og lægemidler til det danske sundhedsvæsen og patienter.

For yderligere oplysninger og interviews:

 

Nordic Health Lab:

Henrik Schødts, direktør og bestyrelsesmedlem, Nordic Health Lab

Mobil: 31 43 20 41

E-mail: [email protected]

 

Roche Diagnostics A/S:

Lars Berendt, Communications og PR Partner, Roche Diagnostics A/S

Mobil: 42 14 29 02

E-mail: [email protected]