Nyheder

Point-of-care diagnostik påvirker årsregnskab

Medvirken til gennemførelsen af de danske Covid-19 teststrategier inden for point-of-care og molekylærdiagnostik har betydelig indvirkning på Roche Diagnostics’ regnskabsresultat for 2021.

 

Covid-19 pandemien har for andet år i træk påvirket forretningsdynamikken og dermed årsregnskabet for Roche Diagnostics A/S.

I 2021 blev mere end 100 millioner diagnostiske tests udført på produkter, udstyr og løsninger leveret af Roche Diagnostics på blandt andet danske klinikker, laboratorier, hospitaler, offentlige Covid-19 testcentre og andre typer testforanstaltninger samt ved selvtestning.

Stigningen i forhold til pandemiens første år er mest markant inden for antigentests. Det skyldes primært anvendelsen af Roches SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests i nogle af de offentlige Covid-19 testcentre og introduktionen af Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Self Test i løbet af 2021.

 

Bidrag til de danske teststrategier

Det pludselige og uventede SARS-CoV-2-virusudbrud i december 2019 har medført en uforudset og hidtil uhørt efterspørgsel af tests og forbrugsartikler for at kunne analysere det nye virus og dets varianter de følgende år.

Roche Diagnostics har gennem pandemien formået at levere relevante diagnostiske tests af høj kvalitet til berørte områder over alt på kloden og har dermed bidraget til såvel den globale som lokale bekæmpelse af virussen.

Det skyldes faktorer som vores hurtige reaktion på pandemien med nyskabelsen af Covid-19 reagenser, hvoraf mange har været anvendt på eksisterende molekylære laboratorieinstallationer fra Roche Diagnostics, de muligheder vi har haft til at identificere og indgå i relevante partnerskaber, den omfattende opskalering af produktionskapaciteten gennem udvidelse af de eksisterende produktionslinjer og etableringen af nye produktionsanlæg og sidst men ikke mindst vores effektive, globale distributionskanaler.

Introduktionen af først automatiserede PCR-tests i begyndelsen af 2020 og efterfølgende antigentests senere samme år har haft afgørende betydning for den vellykkede genåbning af det danske samfund og en sikker tilbagevenden til tilstande, der i stor udstrækning minder om vores liv og hverdag før pandemien. Vores medvirken til gennemførelsen af de nationale danske teststrategier med relevante kvalitetsprodukter har placeret Roche Diagnostics som en vigtig bidragsyder i indsatsen mod pandemien herhjemme.

Pålidelige kvalitetstests er helt afgørende, når et sundhedsvæsen og et samfund står over for en pandemi, og Roche kunne med udgangen af 2021 præsentere den bredest tænkelige portefølje af diagnostiske løsninger til at minimere effekten af Covid-19, herunder tests til identifikation af virusvarianter.

Pandemien og de ovennævnte faktorer ændrede fuldstændig såvel forventninger som prognoser og har samlet forøget resultatet med 176 % fra 518 millioner kroner i 2020 til en omsætning på 1,428 milliarder kroner i regnskabsåret 2021.

Med regnskabsresultatet manifesterer Roche Diagnostics’ sin position som markedsførende inden for in vitro-diagnostik i såvel Danmark som den øvrige verden i samme kalender- og regnskabsår, som Roche-koncernen globalt investerede 102 milliarder kroner i forskning og udvikling. Beløbet svarer til 24 % af virksomhedens omsætning, hvilket gør den 125 år gamle virksomhed til sundhedsindustriens største investor i forskning og udvikling.

 

Voldsom efterspørgsel på molekylærdiagnostik og antigentests

Leveringen af hundredtusindvis af SARS-CoV-2 PCR-tests til det danske sundhedsvæsen i løbet af året fik omsætningen for vores molekylære laboratorieområde til samlet set at stige med 10 % til mere end 200 millioner kroner i 2021.

Det skyldes ikke alene markedets efterspørgsel og den vellykkede implementering af cobas® Liat® analyseinstrumentet på forskellige større hospitaler rundt om i landet i 2019, hvilket medførte en stigning på næsten 200 % til mere end DKK 50 millioner i 2021, men også at Roche i efteråret 2021 lancerede en SARS-CoV-2 PCR-test til cobas® Liat®. Denne PCR-test har en svartid på blot 20 minutter. Det hurtige resultat gør sammen med Sars/Flu AB-testen cobas® Liat®. til en ideel løsning til hurtig detektion og stratificering af patienter, når de ankommer til hospitalet.

I slutningen af 2020 reviderede regeringen og myndighederne den danske teststrategi ved at implementere antigentestning som et supplement til PCR-testning.

Roche Diagnostics lancerede den CE-IVD-certificerede SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test på markedet i december 2020. Den blev øjeblikkeligt taget i brug af private sundhedsudbydere til antigentestning på udvalgte testcentre og af private virksomheder rundt om i landet gennem hele 2021.

Testens hurtige svartid på helt ned til 15 minutter har uden tvivl været et vigtigt værktøj til identifikation af personer, der sandsynligvis er smittede, og dermed også til begrænsningen af smittespredningen, hvilket har været et afgørende element i den efterfølgende sikre genåbning af det danske samfund.

 

Udbudsdrevet marked

På et udbudsdrevent marked har eksistensen af og deltagelsen i offentlige udbud selvsagt stor indflydelse på de enkelte års regnskabsresultater.

Roche Diagnostics deltager i alle relevante udbud fra nogle af landets største hospitaler, hvor vi leverer udstyr til præanalyse, analyse (klinisk kemi og immunkemi), hæmatologi, koagulation og postanalyse, der sikrer, at disse hospitalers klinisk-biokemiske afdelinger opnår høj kvalitet og effektive arbejdsgange.

Region Hovedstadens udbud på professionel glukosemåling på alle kliniske afdelinger på regionens hospitaler er et eksempel på et sådant udbud i 2021. Roche Diagnostics tilbyder automatiserede, digitale blodglukoseløsninger, der overfører og beskytter den enkelte patients data på tværs af afdelinger og hospitaler. Vores succesrige deltagelse i dette udbud omfatter eksempelvis levering af over 1.000 Accu-Chek Inform II-instrumenter, der skal udføre cirka én million glukosemålinger om året.

Kontrakten med Region Hovedstaden gælder for perioden fra juli 2021 til juli 2025 og udbygger Roche Diagnostics’ markedsførende position herhjemme.

I alt steg vores point-of-care omsætning til mere end 950 millioner kroner i 2021.

 

Diabetes Care 

Ligeledes relevant for mennesker med diabetes er Roches specialiserede forretningsenhed, Diabetes Care. I mere end 40 år har den støttet det danske diabetessamfund og mennesker, der er diagnosticeret med type 1- og type 2-diabetes.

Roche Diabetes Care har konstant fokus på at udvikle de kommende generationer af produkter og digitale løsninger, som kan støtte personer med diabetes til en hverdag med mest mulig aflastning og mindst mulig tankevirksomhed på deres diabetesrutiner.

Der lanceres lykkeligvis løbende nye teknologier på diabetesmarkedet, og Roche Diabetes Care lever op til forventningerne fra markedet ved eksempelvis at tilbyde vores nyeste generation af Accu-Chek-blodsukkerapparater og vores nye slangeløse insulinpumpe. Blandt andet på den baggrund lykkedes det enheden at stabilisere omsætningen i 2021 på cirka 45 millioner kroner.

 

Core Lab

Årsregnskabet viser også en stigning inden for det immundiagnostiske område på godt 20 % til mere end 80 millioner kroner inden for en portefølje, hvor flere af biomarkørerne udmærker sig ved at bidrage til tidlig diagnosticering og optimerede patientforløb.

Et eksempel er infertilitet og ufrivillig barnløshed, som ulykkeligvis rammer ganske mange kvinder og par. Tæt på 10% af de børn, der årligt fødes i Danmark, er fremkommet som resultatet af IVF-behandling. Det øgede behov for fertilitetsbehandling kan tilskrives den stigende gennemsnitsalder for førstegangsfødende og beskrives nu som en folkesygdom og kan betragtes som et samfundsproblem.

Til at sikre en bedre udredning og efterfølgende behandling kan AMH Plus-biomarkøren, som Roche Diagnostics er eneudbyder af, fastslå den kvindelige ægreserve, der er afgørende for, at kvinden kan blive gravid. Markøren er derfor bredt anerkendt til anvendelse i udredningen af kvindens fertilitet. Den anvendes også til doseringen af udvalgte lægemidler for at mindske risikoen for bivirkninger i forbindelse med IVF-behandlinger. Disse forhold har medvirket til en stigning i salget af AMH Plus med 55 % til mere end fem millioner kroner i 2021.

I samme periode steg salget af biomarkøren S-100B til triagering af lette hovedtraumer til cirka 1,5 millioner kroner. S-100B er medvirkende til bedre at identificere, hvilke patienter der kan undgå at komme i CT-scanninger og dermed unødvendig røntgenbestråling af hovedet. Roche har lagt betydelige investeringer og kræfter i disse og andre biomarkører for at få dem inkluderet i de danske retningslinjer således, at de kan medvirke til at skabe bedre patientresultater.

Salget af andre markører i vores samlede portefølje har derimod været stagnerende eller nedadgående. Eksempelvis stagnerede salget af biomarkøren NT-ProBNP, der anvendes til tidlig opsporing og udelukkelse af hjertesvigt samt monitorering af behandling og sygdomsudvikling hos hjertesvigtspatienter.

 

Prognose for 2022

Vores diagnostiske løsninger er udviklet med patienternes behov i centrum, og vi tilstræber at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet baseret på implementeringen af diagnostiske kvalitetsløsninger, der er afgørende for at optimere behandlingerne.

Udviklingerne omkring Covid-19 pandemien har igen understreget betydningen af diagnostik af høj kvalitet for samfundet og den værdi, den tilvejebringer for borgerne, ikke kun i Danmark, men over hele verden.

Vi forventer, at vores resultat for indeværende regnskabsår 2022 – vores fremtidige forretningsmuligheder og subsidiært resultater – fortsat vil blive mærkbart påvirket af Covid-19 pandemien og dens eftervirkninger. Vi har en meget solid kundebase, selvom pandemien fortsat vil tvinge os til at genoverveje vores prioriteter med henblik på ressourceallokering, produkt-pipeline og innovation.

Pandemien har sat det danske samfund og sundhedsvæsen under et voldsomt pres.

På kort sigt er vores mål fortsat at støtte det danske sundhedsvæsen og dets forskellige teststrategier og -indsatser. 

Vores langsigtede mål er at forblive en aktiv medspiller i udformningen af et bæredygtigt sundhedsvæsen ved at skabe værdi gennem innovativ diagnostik og moderne forretningsmodeller.

I Danmark er Roche repræsenteret af tre enheder, der samlet dækker hele værdikæden fra forskning og udvikling, diagnostik og behandling.  

Eneretten til forhandling af diagnostiske instrumenter og reagenser udviklet af Roche og Roches partnervirksomheder er fortsat hovedforretningsaktiviteten for Roche Diagnostics A/S. Roche A/S repræsenterer virksomhedens velrenommerede portefølje på behandlingsområdet, og Roche Innovation Center Copenhagen er et af virksomhedens syv globale forsknings- og udviklingscentre.

I 2019 bidrog de tre enheder med DKK 1,6 milliarder til det danske bruttonationalprodukt.

 

Link til Årsregnskab 2021 i CVR Registret:

https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/28485085?fritekst=roche&sideIndex=0&size=10