SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

Hurtig og let testning

 

Fremgangsmåde ved test med SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal1

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

En hjælp til identificering af personer, der er smittet med SARS-CoV-21

 

SARS‐CoV‐2 Antigen Self Test Nasal er et såkaldt kromatografisk immunoassay til kvalitativ detektion af nukleokapsidantigenet i SARS‐CoV‐2 i humane nasalprøver. Testen anvendes til detektion af SARS‐CoV‐2-virussets antigener hos personer, hvor der er mistanke om COVID‐19, og den er udviklet som en selvtest til den almindelige befolkning.

Fordelene ved at have en SARS-CoV-2-antigentest ved hånden

 

SARS-CoV-2-virusset forårsager luftvejsinfektion. Det overføres hovedsageligt via dråber fra luftvejene efter tæt kontakt, og den primære virusreplikation antages at finde sted i de øvre luftvejes slimhindeepitel (næsehulen og svælget).2 Det er her, virusbelastningen topper i den første uge efter symptomdebut, hvorefter den aftager.3

SARS-CoV-2-antigentests påviser tilstedeværelsen af SARS-CoV-2-virusset i podeprøver fra de øvre luftveje ved at identificere et nukleoprotein, som virusset bærer på. Testen identificerer en igangværende infektion under COVID-19's akutte fase, mens der stadig er store mængder af virus tilstede i de øvre luftveje.

Hos Roche Diagnostics er vi af den overbevisning, at let adgang til pålidelige Point of Care-tests af høj kvalitet, der ikke kræver nogen instrumenter, kan være et væsentligt bidrag til en bedre håndtering af den igangværende pandemi.

Relaterede dokumenter

Sørg for at følge nedenstående trin omhyggeligt

Sørg for at følge nedenstående trin omhyggeligt

Læs altid brugsanvisningen omhyggeligt.

icon wash hands

Vask hænderne...

icon use sanitizer

... eller brug håndsprit.

icon prepare materials

Placer de nødvendige materialer foran dig.

icon keep a timer

Hav et ur klar, så du kan holde øje med aflæsningstidspunktet.

Læs altid brugsanvisningen omhyggeligt.

icon collect sample

Indsaml den nasale prøve

Puds din næse én gang med en serviet. Åbn pakken med podepinden, og sørg for kun at holde nederst på podepinden. Spidsen må ikke berøres. Indfør den sterile podepind 2 cm i næseboret, og drej podepinden 4 gange i ca. 15 sekunder mod næsevæggen.

icon collect sample

Gentag processen

i det andet næsebor med den samme podepind.

icon prepare sample

Forbered prøven

Kom podepinden i ekstraktionsbufferrøret, tryk røret godt sammen i bunden, og omrør podepinden mere end 10 gange.

icon remove swab close the tube

Tag podepinden ud,

mens rørets sider trykkes sammen. Tryk doseringshætten godt fast på røret.

Læs altid brugsanvisningen omhyggeligt.

icon add drops

Tilsæt 4 dråber ekstraheret prøve i prøvebrønden på testkassetten.

icon set timer

Indstil stopuret, og aflæs resultatet, efter at der er gået 15 minutter, og inden der er gået 30 minutter.

icon keep a timer

Risiko for forkerte resultater. Testresultatet må ikke aflæses, efter at der gået 30 minutter.

icon read out time

10 - 15 min

Kontrolstregen C 

Bekræfter, at testen fungerer korrekt

Teststregen T 

Synlig, hvis der blev registreret SARS-CoV-2-antigen

Positiv

Positive result

Negativ

Negative result

Ugyldig

Invalid result
Positivt testresultat

Hvis begge farvede C- og T-streger er synlige, er testresultatet positivt. Dette betyder, at testen detekterede virusprotein i prøven. Den testede person er sandsynligvis smittet med SARS-CoV-2.

 

Hvad nu?
icon

Følg straks de lokale retningslinjer for selvisolation.

icon

Kontakt snarest din praktiserende læge eller lokale sundhedsmyndigheder,  og... 

icon

...du skal forberede dig på, du vil blive anbefalet at få foretaget en PCR-test for at få bekræftet resultatet af din selvtest.

Negativt testresultat

En synlig kontrolstreg C betyder, at testen fungerede korrekt. Testresultatet er negativt. Der blev ikke detekteret noget virusprotein i prøven.Hvad nu?
icon

Der er en meget lille risiko for, at du kan smitte andre.

icon

Bemærk, at dette resultat kun er gældende for den dag, du tager testen

icon

Du skal stadig følge retningslinjerne for hygiejne.

Ugyldigt testresultat

Hvis ingen af stregerne er synlige, eller hvis kun den streg, der er mærket med et T, er synlig, har testen ikke fungeret korrekt, og der skal foretages en ny test med en anden testkassette.


Hvad nu?
icon

For at få et gyldigt resultat skal du foretage en ny test (med nyt testmateriale og en ny prøve).

icon

Sørg for at følge instruktionerne omhyggeligt.

Sådan udfører du en selvtest
Har du nogen spørgsmål?
Kontakt os

NAVIFY® Pass kan downloades fra både App Store og Google Play.

Download fra Apple App Store

Download fra Google Play

NAVIFY er et varemærke tilhørende Roche. Alle andre produktnavne og varemærker ejes af deres respektive indehavere.

App Store Logo
Play Store Logo
Let selvtestning med NAVIFY® Pass

Registrering af resultatet i NAVIFY® Pass

Navify Pass

 

 1. Vælg ikonet Hjemmetest
Navify Pass

 

2. Scan koden på testkassetten
Navify Pass

 

3. Angiv resultatet

NAVIFY® Pass

Sikker opbevaring af dine personlige testresultater

Navify Personal

 

Opret din personlige, sikre NAVIFY® Pass-konto. Scan din Roche SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal QR-kode, og angiv dit resultat. Dit resultat bliver gemt til senere personlig brug.

NAVIFY® Pass

Adgang til begivenheder eller arbejdspladser

Navify Workplace

 

Hvis en begivenhed eller en arbejdsplads benytter NAVIFY® Pass, kan du fremvise din unikke QR-kode til scanning. Adgangskontrollanten kan kun se et flueben som godkendelse af din adgang. Der vil ikke blive vist private testoplysninger.

SARS-CoV-2: En oversigt over virussets struktur, overførsel og detektion 

 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) er et kappebærende, enkeltstrenget RNA-virus i familien Coronaviridae. Coronavirusser deler strukturelle fællestræk og består 16 non-strukturelle proteiner og 4 strukturelle proteiner: spike (S), kappe (E), membran (M) og nukleokapsid (N). Coronavirusser forårsager sygdomme, hvor symptomerne strækker sig fra en mild forkølelse til mere alvorlige sygdomme, som f.eks. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), der er forårsaget af SARS-CoV-2.2,3

SARS-CoV-2 overføres fra person til person, hovedsageligt via dråber fra luftvejene, men indirekte overførsel via kontaminerede overflader er ligeledes mulig.4-7 Virusset får adgang til værtsceller via ACE2-receptoren (angiotensin-converting enzyme 2), der er mest udbredt i lungerne.8,9

Inkubationsperioden for COVID-19 strækker sig fra mellem 2-14 dage efter eksponering, og i de fleste tilfælde ses der symptomer ca. 4-5 dage efter eksponering.4,10,11 Spektrummet for den symptomatiske infektion strækker sig fra mild (feber, hoste, træthed, tab af lugte- og smagssans, åndenød) til kritisk.12,13 De fleste symptomatiske tilfælde er ikke alvorlige, men alvorlig sygdom forekommer hovedsageligt hos ældre voksne eller voksne med underliggende medicinske ledsagesygdomme og kræver intensiv behandling. ARDS (akut respiratorisk åndedrætsbesvær) er en alvorlig komplikation hos patienter med alvorlig sygdom. Kritiske tilfælde er karakteriseret ved f.eks. respirationsinsufficiens, shock og/eller funktionsforstyrrelser eller -svigt i flere organer.12,14,15

Coronavirus illustration
 • Nukleokapsidprotein (N)
 • Kappeprotein (E)
 • Spike-protein (S)
 • Membranglykoprotein (M)
 • RNA
De vigtigste fordele ved SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

Fordelene for samfundet, sundhedsvæsenet og sundhedspersonale:
 

 • Testen kan udføres hvor som helst: Decentraliseret testning minimerer risikoen for at eksponere sundhedspersonale for potentielt smittede personer og beskytter sundhedsvæsenets ressourcer.
 • Et værktøj til en sikker genåbning af samfundet: Testede personer kan rejse og deltage i arrangementer, mens risikoen for at sprede virussen reduceres.
 • Beviser fra den virkelige verden: Uafhængige performance-undersøgelser med et stort antal prøver, herunder prøvetagning foretaget af sundhedspersonale, selvudført prøvetagning og selvtestgrupper.

Fordelene for den almindelige befolkning:

 

 • Pålidelige svar: Høj testkvalitet og -performance.1
 • Hurtige resultater: Hurtigere resultater sammenlignet med test i laboratorier.
 • Let at gentage testen: Det er ikke nødvendigt at opsøge sundhedspersonale eller bestille tid.
 • Let håndteringsprocedure: Færre håndteringsfejl og mindre spild. 
 • Øget beskyttelse af brugeren: Inaktivering af virus ved hjælp af ekstraktionsbuffer efter 2 minutter.
 • Ro i sindet: Få klarhed over bekymrende symptomer.

Referencer
 

 1.      SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal Package Insert 2021-04 V 1.0
 2.      Su S, Wong G, Shi W, et al.-Trends Microbiol. 2016;24(6):490–502.-2016-Elecsys Anti-SARS-CoV-2 -L (v1.0)
 3.      Zhu, N., Zhang, D., Wang, W. et al.-N Engl J Med 382(8) 727-733-2020-Elecsys Anti-SARS-CoV-2 -Lit (v1.0)
 4.      Chan, J.F., Yuan, S., Kok, K.H., To, K.K., Chu, H., Yang, J. et al.-Lancet. 395, 514–523.-2020- El (v1.0)
 5.      U.S. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html. Udgivet 2. april 2021. Tilgået 11. juni 2021. 
 6.      WHO. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations. Udgivet 29. marts 2020. Tilgået 11. juni 2021
 7.      Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., Steinmann, E.-J Hosp Infect. 104(3), 246–251.-2020- Elecsys Ant (v1.0)
 8.      Letko, M., Marzi, A., Munster, V. (2020).-Nat Microbiol. 1–8. doi:10.1038/s41564-020-0688-y.-2020- (v1.0)
 9.      Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S. et al.– [udgivet online før trykning, 4. marts 2020]. (v1.0)
 10.   WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200403- sitrep-74-covid-19-mp.pdf. Udgivet 3. april 2020. Tilgået 11. juni 2021. 
 11.   Lauer SA et al.-Ann Intern Med 2020;172(9):577-82-The Incubation Period of COVID-19 (v1.0)
 12.   Rothe, C et al-N Engl J Med 2020;382(10):970-971-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract infec (v1.0)
 13.   Kupferschmidt K-Science. https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non symptomatic-patienttrans (v1.0)
 14.   Bai Y et al-JAMA 2020;323(14):1406-1407-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract infections Co (v1.0)
 15.   Mizumoto K et al-Euro Surveill 2020;25(10):2000180.-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract (v1.0)

Testspecifikationer

 • Analyseformat

  Lateral strømningstest/immunkromatografisk

 • Instrument

  Intet

 • Testtid

  15-30 minutter

 • Specificitet

  99.6%

   

 • Sensitivitet

  91.1% (Ct værdi ≤ 30)

   

 • Antigen

  N

 • Prøvemateriale

  Nasal podeprøve

 • Reagenser

  mAb anti-COVID19-antistof, mAb anti-høns-IgY, mAb anti-COVID-19-antistof-guldkonjugat, oprenset IgY‑guldkonjugat (høns)