Løsninger til store produktionsmængder

Oplev glæden ved automatiserede arbejdsgange, og konsolidér analysearbejdet, så jeres ressourcer er til rådighed dér, hvor I har mest brug for dem. Vores løsninger sikrer standardiserede arbejdsgange og dataautomatisering af hele analyseprocessen, så der skabes en glidende sammenhæng mellem alle trin, fra primærprøve til qPCR-resultatet til analyse.

FLOW software

cobas omni Utility Channel

cobas omni Utility Channel er til brug på cobas® 6800 System og cobas® 8800 System og gør det muligt at konsolidere laboratorieudviklede rutinetests med IVD-tests på en enkelt platform, hvilket giver jeres laboratorium øget effektivitet og driftsoptimeringer.

Læs mere

FLOW Software

Vores FLOW Solution giver mulighed for en fuldstændig standardisering af arbejdsgangene og dataautomatisering til hele jeres proces for udvikling af tests i laboratoriet. Nu bliver det lettere end nogensinde før at generere nøjagtige resultater, da vi kan sende prøveoplysningerne fra jeres laboratorieinformationssystem gennem alle instrumenter med fuldstændig datasikkerhed og prøvesporing. Find jeres FLOW Solution.

Læs mere

Cobas Omni