Reagens- og analyseløsninger

Vores udvalg af qPCR-reagenser og CE-mærkede analyser til patogendetektion kan problemfrit integreres i jeres arbejdsgange og øge produktiviteten, da de giver jer mulighed for at lave jeres egne multiplexpaneler.

LDT_Carousel_Images_2_LDT_How_multiplex_PCR