Companion Diagnostics

Vi ønsker at forbedre livet for alle patienter med kræft. Det er derfor, vi udvikler innovative laboratorieinstrumenter, vævsbaserede kliniske analyser og softwareløsninger, der understøtter patologer over hele verden. 

Roche Tissue Diagnostics er verdensførende inden for løsninger, der hjælper de anatomiske patologilaboratorier med at diagnosticere kræft. Vi er med til at forme fremtidens skræddersyede behandlinger med integrerede patologiinstrumenter og -værktøjer, der fremmer den diagnostiske sikkerhed og optimerer den medicinske værdi. 

Kun cirka halvdelen af alle cancerpatienter oplever en positiv virkning af deres behandling. For nogle patienter er behandlingen virkningsløs. Andre får måske alvorlige bivirkninger. Roche Diagnostics udfører pionerarbejde for at ændre dette og give lægerne muligheden for at tilpasse behandlingen specifikt til den enkelte patient, samtidig med at den diagnostiske nøjagtighed, laboratorieeffektiviteten og patientsikkerheden forbedres.

Vi har samarbejdet med førende lægemiddelvirksomheder om at identificere og udvikle innovativ companion-diagnostik, så det bliver muligt at udpege de patienter, der har størst sandsynlighed for at opnå positive resultater med bestemte behandlingsformer. Der ligger et kæmpepotentiale i disse løsninger, og derfor bliver vi ved med at arbejde målrettet på at udvikle banebrydende værktøjer, der skal dække disse uopfyldte medicinske behov.


Vi hjælper med at indfri løftet om individualiseret behandling

  • Vævsdiagnostik: Den eneste teknologi, hvor anatomien bliver sat ind i den rette kontekst, så patientresultaterne forbedres, og det bliver muligt at finde den skræddersyede behandling
  • Ledsagende vævsanalyser er med til at finde den bedste behandling
  • ALK IHC Rabbit Monoclonal Primary Antibody fra Ventana giver mulighed for tidlig påvisning og hjælper i beslutningsprocessen, når der skal vælges behandling for patienter med ikke-småcellet lungecancer
     

Den foretrukne partner til Companion Diagnostics

Som verdensførende inden for vævsbaseret cancerdiagnostik tilbyder vi eksklusive helhedsprodukter med knowhow i alle led fra indledende ide til kommercialisering. Ventana og pharma arbejder tæt sammen om at gøre udviklingen af biomarkører til selektering af patienter hurtigere og mere effektiv.

Companion Diagnostics