En kort film om instrumentet cobas® pro

Ett instrument utvecklat för användaren

Användarnas behov var utgångspunkten när cobas pro utvecklades. De mest uppskattade funktionerna hos cobas 6000 och 8000 behölls och en rad nya funktioner adderades. Allt för att underlätta vardagen på laboratoriet.