Sample preparation
I fokus

Redo att möta den nya generationens Masspektrometri?

Ta en förhandstitt på vårt kommande helautomatiska masspektrometri-instrument, en standardiserad lösning för vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS) som står under utveckling: cobas® Mass Spec.

Diagnostik gör det möjligt att förebygga sjukdomar, minska väntetider och sjukhusinläggningar samt att optimera resursanvändningen.

Tack vare diagnostik kan vi hitta rätt behandling och följa upp den för varje individ.

navfiy laptop

navify® Portal

navify Portal ger enklare och snabbare åtkomst av viktig dokumentation från eLabDoc. Här finns också e-tjänster för; serviceärenden, orderstatus, produktionsrapportering samt programmering av cobas öppna kanaler.

KAPA Store

E-handel sekvensering (KAPA store)

Läs mer om vilka sekvenseringsprodukter inom NGS som du hittar hos Roche Diagnostics och besök vår e-handel för KAPA-portföljen.

Jobba med oss

Hjälp oss att göra Sverige friskare

Är du en biomedicinare som drivs av att skapa bättre patientflöden och säkerställa god användning av diagnostik eller en it-intresserad ingenjör med koll på laboratorieutrustning i vården? Sök jobb hos oss!

Roche Diagnostics erbjudande

Roche Diagnostics utvecklar och implementerar diagnostiska lösningar. Vår vision är ett friskt Sverige, där all kunskap tillämpas. Tillsammans med hälso- och sjukvårdpersonal, och våra andra partners, driver vi vården framåt genom bättre beslutsunderlag och arbetsprocesser i hela vårdkedjan.