cobas® 4800 CT/NG Testi

cobas® 4800 CT/NG Testi ürün görseli

cobas® 4800 CT/NG Testi

Biri kriptik plazmitte ve diğeri CT genomunda olmak üzere iki CT bağımsız DNA hedefini eşzamanlı olarak saptayan bir kalitatif multiplex test. Bu tasarım; yabani tip CT, İsveç varyantı (nvCT) ve kriptik plazmitte delesyonlara sahip veya kriptik plazmidi taşımayan diğer Chlamydia suşlarından kaynaklı enfeksiyonları saptayabilir.

Bir doğrudan tekrar bölgesi ve NG testinin hedefi olan DR-9, bunu NG türlerine özgü kılmaktadır. NG testinde kommensal Neisseria veya diğer bakteriyel türlerde çapraz reaktivite gözlenmemiştir.

Özellikler

  • Platformdaki sezgisel yazılım, kullanıcıya tüm kurulum süreci boyunca eşlik etmektedir
  • İki yönlü LIS bağlantısı, sonuçların bütünlüğünü korur ve tekrar eden görevleri azaltır

 

Standardize sonuçlar

  • Otomatik sonuç algoritması pozitif, negatif veya geçersiz sonuçlar sağlamaktadır

 

Her adımda kalite kontrol

  • Aynı randomize iç hedef sekansını kullanan bir dahili kontrol her numuneye eklenir ve numune hazırlamadan amplifikasyon ve saptamaya kadar tüm süreç boyunca kullanılır
  • Dahili bir kontrol, inhibisyon kaynaklı yalancı negatif sonuçları en aza indirir
  • AmpErase enzimi önceden amplifiye edilmiş hedeflerde degradasyon gerçekleştirerek numune hazırlama ve saptama işleminin aynı laboratuvarda yapılmasına olanak sağlar

Kullanım amacı

 

Bu test hasta numunelerinde Chlamydia trachomatis (CT) ve/veya Neisseria gonorrhoeae (NG) bakterisinin kalitatif olarak saptanmasına yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir.* Bu testte, Chlamydia trachomatis ve Neisseria gonorrhoeae bakterilerinin saptanması için hedef DNA'nın Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve nükleik asit hibridizasyonu yoluyla amplifiye edilmesinden yararlanılmaktadır. Bu test hem bir tanı testi olarak hem de bir tarama aracı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

*Onaylanan numune türlerinin listesi için lütfen yerel Roche temsilcinizle iletişime geçin.

Ruhsat durumu

CE-IVD

cobas® 4800 Sistem görseli

İlgili sistemler

cobas® 4800 Sistemi

Yüksek verimli, esnek iş akışları ve birleştirilmiş test menüsü her sonuçta güven sağlar. Otomatik PCR kurulumu ve analizi kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur ve hata oranını düşürür.