cobas® Cdiff Test

En yaygın enfeksiyonlardan biri için tasarlandı

Clostridium difficile (C. difficile) ile ilişkili hastalığın sıklığı ve şiddetinde görülen devamlı yükseliş, özellikle yaşlı popülasyonlarda hızlı ve güvenilir bir C. difficile testine ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.

 

cobas® 4800 sistemindeki cobas® Cdiff hızlı işlem süresi ile yüksek test duyarlılığı sağlar ve pre-analitik adım sayısını en aza indirir. Hastaların dışkı numunelerinde C. difficile bakterisinin doğru olarak ve zamanında saptanması erken müdahaleye imkan vererek enfeksiyon kontrolü ve bulaşmanın önlenmesi süreçlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.

Performans özellikleri

cobas® Cdiff, >1.200 numunelik bir çalışmada direkt kültür sitotoksisite testinden daha üstün performans göstermiştir.

 

  • Gerçek zamanlı PCR teknolojisi kullanılarak doğrudan birleştirilmiş dışkı numunelerinden belirli bir difficile toksinini selektif olarak saptama
  • Çok çeşitli toksinotip ve ribotipleri saptama
  • Patentli algoritmalar kullanarak sonuçları otomatik olarak oluşturma

cobas® Cdiff Testi, numune hazırlama işleminin yalnızca 3 basit adımda gerçekleştirilmesini sağlayarak numune temasını en aza indirir.

RMD_Microbiology_cobas-cdiff-4800_three-steps

Karma seri testler

cobas® 4800 sistemi, paralel numune işleme özellikleriyle esneklik sunar. cobas® Cdiff numuneleri tek bir çalışmada farklı testler ve numune tipleriyle birlikte çalışılabilir:

 

  • Dışkı (cobas® Cdiff)
  • Nazal (cobas® MRSA/SA)
  • Anogenital lezyonlar (cobas® HSV 1 ve 2)

Kullanım amacı

cobas® 4800 sistemindeki cobas® Cdiff Testi, C. difficile enfeksiyonuna (CDI) yakalandığından şüphelenilen hastalardan alınmış biçimsiz (sıvı veya yumuşak) dışkı numunelerinde toksijenik Clostridium difficile'in toksin B (tcdB) genini doğrudan saptamak üzere gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisini kullanan bir otomatik, kalitatif in vitro diagnostik testtir. cobas® Cdiff Testi, klinik bilgiler ve epidemiyolojik risk faktörleriyle birlikte insanlarda CDI tanısında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

 

Ruhsat durumu

CE-IVD işaretli