cobas® CMV

cobas® CMV ürün görseli

Hasta yönetimi ve tedavisi

CMV enfeksiyonunun kontrolü

Sitomegalovirüs (CMV), nakil alıcılarında morbidite ve mortalitenin başlıca nedenidir. Yüksek riskli hastalarda nakilden sonra kısa süre içinde şiddetli CMV enfeksiyonu meydana gelebilir ve etkili bir şekilde tedavi edilmemesi halinde, CMV sendromuna, invaziv doku hastalığına ve greftin potansiyel rejeksiyonuna veya kaybına yol açabilir.

cobas® CMV, CMV'yi saptamak ve organ nakli hastalarının sağlıklı bir hayat sürmesine yardımcı olmak için CMV enfeksiyonunu izler, benzer ve tekrar elde edilebilir viral yük sonuçları sağlar. 

 

 • Standardizasyon

  cobas®
  CMV, DSÖ uluslararası standardına doğrusallık göstererek sonuçları, solid organ nakli hastalarında CMV'nin yönetimine ilişkin uluslararası uzlaşı kılavuzlarında tavsiye edildiği gibi IU/mL cinsinden bildirmektedir.1,2 Test için numune türünün (plazma) standart hale getirilmesine yardımcı olmakta ve optimum CMV yönetimi için standardize sonuçlar sunmaktadır.

 • Klinik Validasyon

  cobas®
  CMV klinik olarak valide edilmiş bir testtir. cobas® CMV'nin geliştirilmesi sırasında, FDA sunumu için klinik faydayı göstermek amacıyla yapılması gereken klinik çalışmalar da dahil olmak üzere kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür.

 • Otomasyon

  cobas®
  CMV (CE-IVD), tam otomatik bir platform çözümünde gerçekleştirilen çalışmayla kalibrasyon dahil kullanıma hazır reaktiflerle valide edilmiştir.3,4

Özellikler ve avantajlar

 • DSÖ uluslararası standardıyla eş doğrusallık ve IU/mL cinsinden bildirilen sonuçlar
 • Tıbbi olarak anlamlı karar noktalarında hassasiyet sağlanır
 • İlaç direnci mutasyonlarından etkilenmeyen yüksek düzeyde korunmuş bölgeleri hedefleyen primerler ve problar 

CMV enfeksiyonu izleminde standardizasyon

Laboratuvarda geliştirilmiş testlerin karmaşıklığını yönetmek zorunda kalmadan, klinisyenlerinize karar verme süreçlerinde ihtiyaç duydukları güveni sağlayarak CMV'ye karşı mücadelede daha iyi performans elde edin. Standardizasyon konusunda ilerlemelere rağmen gelişime açık alanların olduğu bilinmektedir.5 CMV'nin saptanmasına yönelik standart hale getirilmiş CE-IVD gerçek zamanlı cobas® CMV PCR viral yük testi sayesinde, organ nakli hastalarının sağlıklı bir hayat sürmesine yardımcı olabilir.

Kullanım amacı

Kullanım amacı

cobas® CMV, insan EDTA'lı plazmasında sitomegalovirüs (CMV) DNA'sının kantitatif ölçümüne yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. 

cobas® CMV, solid organ transplantasyonu hastalarında ve hematopoetik kök hücre transplantasyonu hastalarında CMV'nin tanısı ve yönetiminde yardımcı olarak kullanıma yöneliktir. Test bu popülasyonlarda antiviral tedavi ihtiyacının değerlendirilmesi için kullanılabilir. Anti-CMV tedavisi alan hastalarda, tedaviye verilen viral yanıtı değerlendirmek için seri DNA ölçümleri kullanılabilir.

cobas® CMV'den elde edilen sonuçlar tüm ilgili klinik ve laboratuvar bulguları bağlamında yorumlanmalıdır.

cobas® CMV, insan EDTA'lı plazmasında Sitomegalovirüs DNA'sının miktar tayinine yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir.

cobas® CMV, solid organ transplantasyonu hastalarında ve hematopoetik kök hücre transplantasyonu hastalarında CMV'nin tanısı ve yönetiminde yardımcı olarak kullanıma yöneliktir. Test bu popülasyonlarda antiviral tedavi ihtiyacının değerlendirilmesi için kullanılabilir. Anti-CMV tedavisi alan hastalarda, tedaviye verilen viral yanıtı değerlendirmek için seri DNA ölçümleri kullanılabilir.

cobas® CMV'den elde edilen sonuçlar tüm ilgili klinik ve laboratuvar bulguları bağlamında yorumlanmalıdır.

Ruhsat durumu

cobas® 4800 sisteminde kullanıma yönelik cobas® CMV (CE-IVD)

cobas® 6800/8800 sistemlerinde kullanıma yönelik cobas® CMV (CE-IVD)

Kaynaklar

 1. Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al. Updated international consensus guidelines on the management of cytomegalovirus in solid-organ transplantation. Transplantation. 2013:96;333–360.
 2. COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® CMV Testi prospektüs verileri.
 3. Razonable RR, Åsberg A, Rollag H, et al. Virologic suppression measured by a cytomegalovirus (CMV) DNA test calibrated to the world health organization international standard is predictive of CMV disease resolution in transplant recipients. Clin Infect Dis. 2013;56:1546–1553.
 4. Åsberg A, Humar A, Rollag H, et al. Oral Valganciclovir Is Noninferior to Intravenous Ganciclovir for the Treatment of Cytomegalovirus Disease in Solid Organ Transplant Recipients. Am J of Transplant. 2007;7:2106–2113.
 5. Hayden RT, Preiksaitis J, Tong Y, et al. Commutability of the First World Health Organization International Standard for Human Cytomegalovirus.J Clin Microbiol. 2015;53:3325–3333.

cobas® 4800 sistemine yönelik cobas® CMV'nin Performansı

 • Numune türü

  EDTA'lı plazma

 • Numune işleme hacmi

  400 µL

 • Analitik duyarlılık

  34,5 lU/mL

 • Doğrusal aralık

  34,5 - 1,0 x 10IU/mL

 • Özgüllük

  %100

 • Saptanan genotipler

  CMV Glikoprotein B Genotip 1-4

 • Saptanan ilaca dirençli CMV numuneleri

  Gansiklovir, valgansiklovir, sidofovir ve foskamet'e dirençli CMV numuneleri

cobas® 6800/8800 sistemlerine yönelik cobas® CMV'nin Performansı

 • Numune türü

  EDTA'lı plazma

 • Numune işleme hacmi

  350 µL

 • Analitik duyarlılık

  34,5 IU/mL

 • Doğrusal aralık

  34,5 - 1,0 x 10⁷ IU/mL

 • Özgüllük

  %100

 • Saptanan genotipler

  CMV Glikoprotein B Genotip 1-4