cobas® DPX

Parvovirüs B19 ve HAV için ikili test

Bağışlanan kanlarda parvovirüs B19 ve HAV'nin saptanmasına yönelik cobas® DPX testinin görseli

B19V DNA ölçümü ve HAV RNA'sı için yüksek duyarlılık

 

cobas® 6800 ve 8800 sistemlerinde kullanıma yönelik cobas® DPX Testi; parvovirüs B19 (B19V) ve hepatit A virüsüne (HAV) yönelik birden fazla boya içeren, ikili, gerçek zamanlı bir PCR testidir.

Özellikler ve avantajlar

cobas® DPX testinin özellikleri 

 

  • B19V genotip 1, 2 ve 3'ü ve hepatit A genotip I, II ve III'ü saptar.
  • Parvovirüs B19 için 7 log konsantrasyon genelinde geniş doğrusal dinamik aralık sunar.
  • Farklı örnek havuzları için B19V titresi ayarlanabilir.
  • B19V ölçüm sonuçları sağlamak için DSÖ'ye göre izlenebilir bir uluslararası standardı kullanır.

 

  • Çözdürme, dökme veya karıştırma gerektirmeyen kullanıma hazır reaktifler sunar.
  • Stabilize, gerçek zamanlı PCR reaktifleri kullanılır ve kalibrasyon gerektirmez.
  • İnternal kontrol kullanımı ile sonuç bütünlüğünü güvence altına alır.
  • cobas® 6800/8800 sistemlerinde diğer testlerle birlikte eş zamanlı olarak çalışılabilir.

cobas® DPX testi; insan plazmasında parvovirüs B19 genotip 1, 2 ve 3 DNA'sının doğrudan ölçümüne ve Hepatit A virüsü (HAV) genotip I, II ve III RNA'sının doğrudan kalitatif olarak saptanmasına yönelik bir in vitro testtir.

Bu test, tam kan, kan bileşenleri veya plazma donörlerinden alınan ve ek üretim yapılması planlanan plazmada tek başına parvovirüs B19 DNA'sını ölçmek veya eşzamanlı olarak hem parvovirüs B19 DNA'sını ölçmek hem de HAV RNA'sını saptamak için bir in-proses test olarak kullanıma yöneliktir. Tüm donörlerden veya üretim havuzlarından alınan plazmalar ayrı ayrı numuneler olarak veya ayrı numune kısımlarından oluşan havuzlar halinde test edilebilir.

Bu test; kordon kanı numunelerinde kullanıma yönelik değildir.

Bu test, parvovirüs B19 veya HAV tanısında yardımcı olarak kullanıma yönelik değildir.

Ruhsat durumu

CE-IVD