cobas® 4800 Sisteminde kullanıma yönelik cobas® HCV GT

Cobas® 4800 Sisteminde kullanıma yönelik cobas® HCV GT ürün görseli

Klinik ihtiyaçların karşılanması

HCV genotipinin tayini
 

Tedaviye başlanmadan önce hepatit C virüsü (HCV) genotipinin tayini, uluslararası HCV tedavi kılavuzlarına eklenmiştir.1-3

cobas® HCV GT, kronik HCV enfeksiyonu olan kişilerden elde edilen insan plazması veya serumunda cobas® 4800 sistemi kullanılarak HCV genotipleri 1 ila 6 ve genotip 1 alt tipleri A ve B'nin kalitatif tayinine yönelik bir yüksek duyarlılığa sahip, gerçek zamanlı PCR testidir.4

cobas® HCV GT, dizilemeye benzer düzeyde bir genotipleme ve alt tipleme doğruluğu elde etmek ve karma enfeksiyonlarda her iki genotipi de 1:100'lük bir oranda saptayabilmek için HCV genomundaki üç farklı hedef bölgeyi (5’-UTR, Core, NS5B) kullanmaktadır.4

Özellikler ve avantajlar

 • Karma enfeksiyonlarda minör genotipi ortalama %86 (10:1'lik karışımlar) ve %63 (100:1'lük karışımlar) düzeyinde saptar
 • cobas® HCV GT, 8 saatlik bir vardiyada 3 çalışmayı %60 daha az manuel çalışma süresi ile tamamlayabilir, bu ise 90 numune/günlük maksimum iş üretimi anlamına gelir
 • Daha az manuel müdahale ve manuel çalışma süresi içeren test tasarımı
Kullanım amacı

Kullanım amacı

cobas® HCV GT, kronik HCV enfeksiyonu olan kişilerden elde edilen insan plazması veya serumunda cobas® 4800 sistemi kullanılarak (otomatik numune işlemede cobas x 480 cihazı ve otomatik amplifikasyon ve saptamada cobas z 480 analizörü) Hepatit C Virüsü (HCV) genotipleri 1 ila 6 ve genotip 1 alt tipleri a ve b'nin kalitatif tayinine yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. cobas® HCV GT, antiviral tedavi için kronik HCV enfeksiyonu olan kişilerin seçilmesinde ve antiviral tedavi reçete bilgilerine göre tedavi rejimlerinin süresini belirlemede kullanıma yöneliktir.

Ruhsat durumu

CE-IVD

Kaynaklar

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). Bilgi Formu No. 164: Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2016.
 2. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol. 2017;66(1):153–194.
 3. AASLD HCV Guidance. Hepatitis C Guidance: AASLD-IDSA Recommendations for Testing, Managing, and Treating Adults Infected With Hepatitis C Virus. Hepatology. 2015.
 4. cobas® 4800 sisteminde kullanıma yönelik cobas® HCV GT prospektüsü.

Performans

 • Numune türleri

  EDTA'lı plazma, Serum

 • Numune işleme hacmi

  400 µL

 • Genotip doğruluğu

  Genotipler 1 ila 6: %99,7; Genotip 1 alt tipleri 1a ve 1b: %100

   

 • Saptanan genotipler

  HCV genotipleri 1 – 6 ve genotip 1 alt tipleri a ve b

cobas® 4800 Sisteminin görseli

İlgili sistemler

cobas® 4800 Sistemi

Yüksek verimli, esnek iş akışları ve birleştirilmiş test menüsü her sonuçta güven sağlar. Otomatik PCR kurulumu ve analizi kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur ve hata oranını düşürür.