cobas® HCV Testi

cobas® HCV Testi ürün görseli

cobas® 4800/6800/8800 sistemlerine yönelik iki hedefli HCV viral yük testi

Sürekli değişim gösteren bir virüs için miktar tayini ve saptama

 

Günde yaklaşık 4.000 insan, yılda ise yaklaşık 1.4 milyon insan viral hepatit sonucu hayatını kaybediyor.1 Roche, Hepatit C için cobas ® 4800/6800/8800 sistemlerinde kullanıma yönelik cobas® HCV, hastalığın tanımlanmasını ve hastaların tedaviye verdiği yanıtın belirlenmesini sağlayan iki hedefli HCV viral yük testini sunmaktadır.

HCV testine ilişkin önemli hususlar

Kantitatif bir hepatit C virüsü (HCV) RNA testinin standart sonuçlar verebilmesi için dizi uyumsuzluklarını tolere edebilir nitelikte olması gerekir. Hataya yatkın RNA replikasyonu ile yüksek virüs üretimi oranı bir araya geldiğinde HCV'de aşırı genetik değişkenlik görülmektedir. Klinisyenler optimum tedavi sonucunu elde edebilmek için normal HCV viral yük değerlendirmesine ihtiyaç duyarlar.

cobas® HCV kantitatif nükleik asit testi, Roche'un tescilli iki hedefli test tasarımına dayalı olarak klinik olarak anlamlı test performansı sağlar. cobas® HCV, laboratuvarlar için mevcut ve gelecekteki kronik hepatit C tedavilerinin gerekliliklerini karşılamak üzere yüksek duyarlılık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İki hedefli HCV viral yük testi, gerçek sinyalleri arka plan gürültüsünden ayırt ederek viral yüklerin ölçülmesini sağlar.

Özellikler

 • 1 ile 6 arası HCV genotiplerinin saptanması ve ölçümü
 • Yeni HCV tedavileriyle kullanım için klinik olarak valide edilmiştir
 • COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Kantitatif Test, v2.0 ile korelasyon

HCV viral yük değerlendirmesi sayesinde optimum klinik kararlar

 • HCV RNA viral yük sonuçları, doğrudan etkili antiviral ajanlar (DAA'lar) ile tedavi edilen hastaların izlenmesinde, tedaviye devam edip etmeme kararının verilmesi ve tedavi başarısının değerlendirilmesi açısından önemlidir
 • İki hedefli HCV testi, HCV hastalarının yönetimine yardımcı olarak optimum klinik kararların alınmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır
Kullanım amacı

Kullanım amacı

CE-IVD

cobas® HCV, HCV ile enfekte hastaların EDTA'lı plazma ve serum örneklerinde hepatit C virüsü RNA'nın saptanması ve miktar tayinine yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. HCV genotipi 1-6'yı içeren örneklerin testte saptandığı ve miktarının tayin edildiği valide edilmiştir.

Testin şu popülasyonlarda HCV enfeksiyonunun tanısına yardımcı olarak kullanılması amaçlanmaktadır: HCV antikor bulgusu ve karaciğer hastalığı bulgusu olan kişiler, HCV antikor bulgusu olan ve aktif olarak enfekte olduğundan şüphelenilen kişiler ve HCV antikorları olan HCV enfeksiyonu riski altında olan kişiler. HCV RNA'nın saptanması virüsün çoğaldığına işaret eder ve bu nedenle aktif enfeksiyon kanıtıdır.

Bu test, antiviral tedavi gören HCV ile enfekte hastaların yönetiminde yardımcı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Test; başlangıçtaki ve tedavi sırasındaki HCV RNA düzeylerini ölçer ve HCV tedavisine geçici ve kalıcı virolojik yanıtı tahmin etmek için kullanılabilir. Sonuçlar ilgili tüm klinik ve laboratuvar bulguları bağlamında yorumlanmalıdır. 

Ruhsat durumu

CE-IVD

 

Kaynak

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). Dünya Hepatit Günü.
   http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2016/event/en. Erişim tarihi: Temmuz 2016. 

cobas® 4800 Sisteminin Performansı

 • Numune türü

  EDTA'lı plazma, serum

 • Gerekli minimum numune miktarı

  400 µL veya 200 µL

 • EDTA'lı plazmada analitik duyarlılık

  9,2 lU/mL (400 µL)
  15,3 lU/mL (200 µL)

 • Doğrusal aralık

  400 µL: 15 lU/mL - 1,0 x 10IU/mL
  200 µL: 25 lU/mL - 1,0 x 10IU/mL

 • HBV DNA negatif numuneler ile performans

  %99,5 (%95 güven aralığı ≥ %98,7)

 • Özgüllük

  HCV genotipleri 1-6

cobas® 6800/8800 Sistemlerinin Performansı

 • Numune türü

  EDTA'lı plazma, serum

 • Gerekli minimum numune miktarı

  650 µL

 • Numune işleme hacmi

  500 µL

 • Analitik duyarlılık

  EDTA'lı plazma: 12,0 lU/mL

  Serum: 13,7 lU/mL

 • Doğrusal aralık

  15 lU/mL - 1.0 x 10IU/mL

 • HBV DNA negatif numuneler ile performans

  %100,0 (iki yanlı %95 güven limiti: %99,4 - %100)

 • Özgüllük

  HCV genotipleri 1-6

İlgili sistemler

cobas® 4800 Sisteminin görseli

cobas® 4800 Sistemi

Yüksek verimli, esnek iş akışları ve birleştirilmiş test menüsü her sonuçta güven sağlar. Otomatik PCR kurulumu ve analizi kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur ve hata oranını düşürür.

Daha fazla bilgi
cobas® 6800 Sisteminin görseli

cobas® 6800 Sistemi

IVD uygulamalar için test deneyiminizi dönüştürün—çalışma başına sadece 2 basit kullanıcı müdahalesi gerektirir ve 8 saate kadar refakatsiz süre sağlar.

Daha fazla bilgi
cobas® 8800 Sisteminin görseli

cobas® 8800 Sistemi

Minimum operatör müdahalesiyle rakipsiz performans, yüksek iş hacimli uygulamaların geleceğinde devrim yaratıyor. 

Daha fazla bilgi