cobas® HEV

Donör taraması için Hepatit E testi

Bağışlanan kanlarda HEV'nin saptanmasına yönelik cobas® HEV testinin görseli

Bağışlanan kanlarda yeni ortaya çıkan zoonotik patojeni saptar

 

 cobas® 6800/8800 Sistemlerinde kullanıma yönelik cobas® HEV Testi, hepatit E virüsünü (HEV) saptamak için tasarlanmış gerçek zamanlı bir PCR testidir.

Özellikler ve avantajlar
  • Tüm 4 majör HEV genotipinin tamamını kapsar
  • Kullanıma hazır reaktifler — çözdürme, dökme veya karıştırma gerekmez
  • Stabilize gerçek zamanlı PCR reaktifleri kullanılır ve kalibrasyon gerektirmez
  • İnternal kontrol kullanımı ile sonuç bütünlüğünü güvence altına alır

Transfüzyon yoluyla bulaşma riskini azaltın

cobas® HEV, cobas® 6800 ve 8800 Sistemlerinde, isteğe bağlı olarak diğer testlerle eşzamanlı olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bir yandan plazma havuzlarında hepatit E virüsünün yönetilmesine ve HEV ile kontamine sonuçların tanımlanmasına yardımcı olurken, diğer yandan işlem verimliliğini artırabilir.

cobas® HEV Testi; insan plazmasında Hepatit E Virüsü (HEV) genotip 1-4 RNA'sının doğrudan saptanmasına yönelik bir kalitatif in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. cobas® HEV Testi, HEV RNA'sını saptamak üzere bir kan tarama veya plazma testi olarak kullanıma yöneliktir.

 

Bu test, tam kan ve kan bileşenlerinin donörleri ve diğer canlı donörler dahil olmak üzere ayrı insan donörlerinden alınan plazma numunelerinde HEV RNA için donör numunelerinin taranmasında veya HEV RNA'sını saptamak üzere plazma numunelerinin test edilmesinde kullanıma yöneliktir. Tam kandan ve kan bileşenlerinden alınmış veya aferez yoluyla toplanmış plazma (elde edilmiş plazma) kullanılabilir. Tüm donörlerden veya üretim havuzlarından alınan plazmalar ayrı ayrı numuneler olarak veya ayrı numune kısımlarından oluşan havuzlar halinde test edilebilir.

 

Bu test; kordon kanı numunelerinde kullanıma yönelik değildir.

Bu test, HEV tanısında yardımcı olarak kullanıma yönelik değildir.

 

 

Ruhsat durumu

CE-IVD