cobas® HSV 1 ve 2 Testi

cobas® HSV 1 ve 2 Testi ürün görseli

Çift hedefli saptama

 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisiyle gerçekleştirilen moleküler testler, Herpes Simpleks Virüsü (HSV) 1 ve 2'yi doğrudan saptamanın en duyarlı yolu kabul edilmektedir.1

cobas® 4800 sisteminde kullanıma yönelik cobas® HSV 1 ve 2 testi, genital lezyonlardan HSV-1 ve HSV-2'yi tanımlamak için çift hedefli yaklaşım kullanmaktadır.

Optimize edilmiş duyarlılık ve özgüllük

CE ve FDA onaylı nükleik asit amplifikasyon testine (NAAT) kıyasla, cobas® HSV 1 ve 2 klinik numunelerinde HSV-1 ve HSV-2 DNA'sını doğrudan saptamada yüksek duyarlılık ve özgüllük sağlar.*

HSV-1 ve 2 Tablosu

cobas® HSV 1 ve 2, HSV-1 ve HSV-2 genomlarının her birinde iki ayrı bölgeyi amplifiye eden çift hedefli saptama yaklaşımını kullanır. Belirli bölgelerde ilaca dirençli mutasyonlar meydana gelebileceği için bu yaklaşım, HSV'nin zaten varolan ve yeni ortaya çıkan suşlarının saptanmasını sağlar.

cobas_hsv-1-and-2-test

Müdahale gerektirmeyen otomasyon

cobas® HSV 1 ve 2 primer tüp yükleme işlemiyle zamandan tasarruf sağlar. 

Gerçek zamanlı PCR amplifikasyon ve saptama yöntemini kullanarak 6 kadar düşük sayıda numune veya 94 kadar yüksek sayıda numune üzerinde cobas® HSV 1 ve 2 testini gerçekleştirebilirsiniz. Laboratuvarlar, günde en fazla 194 sonuca ulaşana kadar 4 ila 5 küçük çalışma gerçekleştirebilir veya 2 adet yüksek hacimli çalışma gerçekleştirebilir.

 

Kapağı çıkarıp doğrudan primer tüplerden yükleme yapın

Cobas HSV-1 ve 2 Kapak çıkarma ve yükleme

Karma testler

cobas® 4800 sisteminin paralel numune işleme özellikleri cobas® HSV 1 ve 2 numunelerinin tek bir çalışma içinde farklı testlerle ve numune türleriyle birlikte çalışılmasına olanak sağlar.

Aşağıdaki numune türleriyle bu testleri çalışabilirsiniz:

  • Anogenital lezyonlar (cobas® HSV 1 ve 2 Testi)
  • Nazal (cobas® MRSA/SA Testi)
  • Dışkı (cobas® Cdiff Testi)

Chlamydia trachomatis ve Neisseria gonorrhoeae (CT/NG) için cinsel yolla bulaşan enfeksiyon testleri cobas® 4800 sisteminde, aynı sistemde çalışır.

 

Kullanım amacı

 

cobas® 4800 sistemindeki cobas® HSV 1 ve 2 Testi, semptomatik erkek ve kadın hastalardan elde edilen klinisyen tarafından alınan anogenital lezyon numunelerinde Herpes Simpleks Virüsü 1 ve 2 (HSV-1 ve HSV-2) DNA'sının doğrudan saptanması ve tiplemesi için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonunu (PCR) kullanan otomatik, kalitatif bir in vitro diagnostik testtir. cobas® HSV 1 ve 2 Testi, semptomatik hastalarda anogenital HSV-1 ve HSV-2 enfeksiyonlarının tanılanmasında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

Kaynaklar

 

  1. Patel et al. 2011 European guidelines for the management of genital herpes. Int J STD and AIDS. 22:1-10 3.

Ruhsat durumu

CE-IVD

cobas® 4800 Sisteminin görseli

İlgili sistemler

cobas® 4800 Sistemi

Yüksek verimli, esnek iş akışları ve birleştirilmiş test menüsü her sonuçta güven sağlar. Otomatik PCR kurulumu ve analizi kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur ve hata oranını düşürür.