cobas® MPX

HIV, HCV ve HBV'nin kan ürünleri nakli yoluyla yayılmasını önleyin

Bağışlanan kanlarda HIV, HCV ve HBV'nin saptanmasına yönelik cobas® MPX testinin görseli
Tek testle üç sonuç

Tek bir testte üç viral hedefi saptar ve ayırt eder


cobas® MPX Testi; HIV, HCV ve HBV için çoklu boyalı, gerçek zamanlı bir PCR multipleks testidir ve cobas® 6800/8800 sistemlerinde kullanıma yöneliktir.

Özellikler ve avantajlar
  • HIV, HCV ve HBV'nin gerçek zamanlı olarak saptanması ve tanımlanması
  • HIV-1'in ayrı bölgelerinin amplifikasyonu yoluyla çift hedefli yaklaşım
  • Yeni virüs varyantlarının kapsamasını iyileştirmek için HCV'ye yönelik ikili problar
  • Gizli ve düşük titreli HBV enfeksiyonu için HBV saptaması

 

Otomatik multipleks testler
 
  • Kullanıma hazır reaktifler — çözdürme, dökme veya karıştırma gerekmez
  • Stabilize gerçek zamanlı PCR reaktifleri kalibrasyon gerektirmez
  • Tüm süreci kapsayan internal kontrol 
  • Eksternal pozitif kontroller
  • cobas® 6800/8800 sistemlerinde diğer testlerle birlikte eş zamanlı olarak çalışılabilir

cobas® MPX testi, insan plazmasında ve serumunda İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Tip 1 (HIV-1) Grup M RNA'sının, HIV-1 Grup O RNA'sının, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Tip 2 (HIV-2) RNA'sının, Hepatit C Virüsü (HCV) RNA'sının ve Hepatit B Virüsü (HBV) DNA'sının doğrudan saptanmasına yönelik bir kalitatif in vitro testtir.

Bu test, HIV, HCV veya HBV enfeksiyonunun tanısında yardımcı olarak kullanıma yönelik değildir.

 

Ruhsat durumu

  • CE-IVD