cobas® WNV

Donör taraması için Batı Nil Virüsünün saptanması

Bağışlanan kanlarda Batı Nil Virüsünün saptanmasına yönelik cobas® WNV testinin görseli

İnsan plazmasında Batı Nil Virüsü

cobas® 5800/6800/8800 sistemlerinde kullanıma yönelik cobas® WNV Testi, Batı Nil Virüsünün (WNV) saptanmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş gerçek zamanlı bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir.

 

Özellikler ve avantajlar

cobas® WNV Testinin özellikleri

  • WNV nesil 1 ve 2'nin her ikisini de saptar.
  • Geniş kapsamlı tarama: tam kan, kan bileşenleri ve kadavra donörlerden alınmış organ ve dokular ile çalışmaya uygundur.

 

Gerçek zamanlı sonuçlar

  • Kullanıma hazır reaktifler - çözdürme, dökme veya karıştırma gerekmez.
  • Stabilize gerçek zamanlı PCR reaktifleri kalibrasyon gerektirmez.
  • Tüm süreci kapsayan internal kontrol çalışmaya dahil edilir.
  • cobas® WNV Kontrol Kiti gerçek bir harici pozitif kontrol etkisi sağlar.
  • cobas® 5800/6800/8800 sistemlerinde diğer testlerle birlikte eş zamanlı olarak çalışılabilir.

 cobas® WNV testi, insan plazmasında Batı Nil Virüsü (WNV) RNA'sının doğrudan saptanmasına yönelik bir kalitatif in vitro testtir.

Bu test, tam kan ve kan bileşenlerinin donörleri ve diğer canlı donörler dahil olmak üzere ayrı insan donörlerinden alınan plazma numunelerinde WNV RNA için donör numunelerinin taranmasında kullanıma yöneliktir. Bu test ayrıca donör numuneleri, organ ve doku numunelerinin taranmasında ve kadavra donörlerin test edilmesinde kullanıma yöneliktir.
Bu test, kordon kanı numunelerinde kullanıma yönelik değildir.

Tüm donörlerden alınan plazma numuneleri ayrı ayrı numuneler olarak taranabilir. Tam kan ve kan bileşeni bağışlarında, plazma numuneleri ayrı ayrı test edilebilir veya ayrı numunelerin kısımlarından oluşan havuzlar halinde test edilebilir. Kadavra organ ve doku donörlerinden bağışlarda, numuneler sadece ayrı numune olarak taranabilir. Bu test, WNV enfeksiyonunun tanısında yardımcı olarak kullanıma yönelik değildir.

Ruhsat durumu

CE-IVD