Elecsys® Anti-SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 antikorlarının (IgG dahil) kalitatif olarak saptanmasına yönelik immünokimya testi

Elecsys pack

SARS-CoV-2 antikorlarının kalitatif testi

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2, insan serumu ve plazmasında SARS-CoV-2 antikorlarının (IgG dahil) in vitro kalitatif olarak saptanmasına yönelik bir immünokimya testidir. Bu test, bağışıklık sisteminin SARS-CoV-2'ye verdiği reaksiyonun belirlenmesinde yardımcı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

 

SARS-CoV-2 virüsüne genel bakış

 

SARS-CoV-2, Coronaviridae ailesine ait zarflı, tek iplikçikli bir RNA virüsüdür. Koronavirüsler yapısal benzerliklere sahiptir ve yapısal olmayan 16 protein ile 4 yapısal proteinden meydana gelmektedir: spike, zarf, zar ve nükleokapsid. Koronavirüsler hafif şiddetli bir soğuk algınlığından SARS-CoV-2 kaynaklı daha şiddetli Koronavirüs Hastalığı 2019'a (COVID-19) kadar uzanan şiddetli hastalıklar gibi farklı semptomların gözlemlendiği hastalıklara neden olmaktadır.1,2

SARS-CoV-2 esas olarak solunum yolundan çıkan zerrecikler yoluyla kişiden kişiye bulaşmaktadır; bununla birlikte, kontamine yüzeyler yoluyla dolaylı bulaşma da meydana gelebilir.3-6 Virüs, konak hücrelere, en çok akciğerlerde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) yoluyla erişmektedir.7-9

COVID-19'un enkübasyon süresi, virüse maruz kalınan günden itibaren 2 – 14 gündür ve çoğu vakada virüse maruz kalınan günden yaklaşık 4 – 5 gün sonra semptomlar görülmektedir.3,10 Semptomatik enfeksiyonun spektrumu hafif (ateş, öksürük, yorgunluk, koku alma duyusunda kayıp, nefes darlığı) ila kritik arasında değişmektedir.11,12 Çoğu semptomatik vaka şiddetli olmasa da, şiddetli hastalık ağırlıklı olarak ileri yaştaki veya altta yatan bir tıbbi komorbiditesi olan yetişkinlerde görülmektedir ve hastanın yoğun bakıma alınmasını gerektirmektedir. Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), şiddetli hastalığı olan hastalarda majör bir komplikasyondur. Kritik vakalar, örneğn solunum yetmezliği, şok ve/veya çoklu organ disfonksiyonu veya yetmezliği ile karakterizedir.11,13,14

COVID-19 tanısı için nükleik asit amplifikasyon teknolojisi (NAAT) yoluyla SARS-CoV-2 virüsü saptanır.15-17 Serolojik testler virüse maruz kalan kişilerin tanımlanmasına ve bir popülasyonun maruz kalma derecesinin değerlendirilmesine katkıda bulunabilir.18

 

 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) Yapısı

 

 • Nükleokapsid proteini (N)
 • Zarf proteini (E)
 • Spike proteini (S)
 • Zar glikoproteini (M)
 • RNA
Koronavirüs resmi

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri,

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

   

   

 • Test süresi

  18 dakika

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorum

  COI* < 1,0 = non-reaktif
  COI ≥ 1,0 = reaktif

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma.

 • Numune hacmi

  20 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  12 μL cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

   

   

 • Cihazüstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri - 14 gün

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri - 14 gün

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* COI: eşik indeksi

* 0. gün ilk pozitif PCR'yi temsil etmektedir

Koronavirüsün yakından görünümü

Roche'un COVID-19 pandemisine yanıtı

Kaynaklar

 

 1. Su, S. et al. (2016). Trends Microbiol. 24(6), 490–502
 2. Zhu, N. et al. (2020). N Engl J Med. 382(8), 727–733
 3. Chan, J.F. et al. (2020). Lancet. 395, 514–523
 4. CDC. (2020). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
 5. DSÖ. (2020). https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-viruscausing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
 6. Kampf, G. et al. (2020). J Hosp Infect. 104(3), 246–251
 7. Letko, M. et al. (2020). Nat Microbiol., 1–8. doi:10.1038/s41564-020-0688-y [Epub ahead of print]
 8. CDC. (2020). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
 9. Hoffmann, M. et al. (2020). Cell. S0092-8674(20)30229-4. [Epub ahead of print]
 10. DSÖ. (2020). https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200403-sitrep-74-covid-19-mp.pdf?sfvrsn=4e043d03_14. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
 11. Wang, D. et al. (2020). JAMA. 10.1001/jama.2020.1585
 12. Huang, C. et al. (2020). Lancet. 10.1016/S0140-6736(20)30183-5
 13. Arentz, M. et al. (2020). JAMA. Mar 19: e204326. doi: 10.1001/jama.2020.4326 [Epub ahead of print]
 14. Wu, Z., McGoogan, J.M. JAMA. doi: 10.1001/jama.2020.2648 [Epub ahead of print]
 15. DSÖ. (2020). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331501/WHO-COVID-19-laboratory-2020.5-eng.pdf. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
 16. CDC. (2020). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-criteria.html. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020
 17. ECDC. (2020). https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-rapid-test-situationfor-COVID-19-diagnosis-EU-EEA.pdf. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
 18. DSÖ. (2020). https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/novel-coronavirus/en/. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020.
 19. Long, Q. et al. (2020). medRxiv. preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.18.20038018
 20. Lou, B. et al. (2020). medRxiv. preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.23.20041707
 21. Zhao, J. et al. (2020). Clin Infect Dis. pii: ciaa344. doi: 10.1093/cid/ciaa344. [Epub ahead of print]
 22. Liu, W. et al. (2020). J Clin Microbiol. pii: JCM.00461-20. doi: 10.1128/JCM.00461-20. [Epub ahead of print]
 23. To ,K. et al. (2020). Lancet Infect Dis. pii: S1473-3099(20)30196-1. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30196-1 [Epub ahead of print]
 24.  Xiao, D.A.T. et al. (2020). J Infect., S0163-4453(20)30138-9. doi:10.1016/j.jinf.2020.03.012. [Epub ahead of print]
 25. Zhang, B. et al. (2020). medRxiv. preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.12.20035048
 26. Wölfel, R. et al. (2020). Nature. Apr 1. doi: 10.1038/s41586-020-2196-x. [Epub ahead of print]
 27. Tan, W. et al. (2020). medRxiv. preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042382
 28. Elecsys® Anti-SARS-CoV-2. Prospektüs 2020-04, V1.0; Material Numbers 09203095190 ve 09203079190