Roche'un COVID-19 pandemisine yanıtı

COVID-19 pandemisine son verilmesine yardımcı olmak için sürdürdüğümüz çalışmalar

 

Roche, COVID-19 pandemisine son vermeye yönelik küresel girişimlere büyük bir kararlılıkla destek olmaktadır. Tüm dünya genelinde, sağlık bakımı sistemleri ve hastalar açısından büyük önem taşıyan yüksek kaliteli testler sunmak amacı doğrultusunda her gün büyük bir ivedilik içinde, tutku ve heyecanla çalışıyoruz.*

 

Güvenilir, yüksek kaliteli testlere zamanında ve hızlı erişim sağlık bakımı sistemleri açısından son derece önemlidir.

 

Thomas Schinecker
Roche Diagnostics, CEO

Gerçek zamanlı RT-PCR testleri

 

Halihazırda enfekte hastalarda SARS-CoV-2'yi yüksek duyarlılıkla saptama*

cobas® SARS-CoV-2 Testi, hastalardan alınan nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü numunelerinde SARS-CoV-2'nin kalitatif olarak saptanmasına yönelik gerçek zamanlı bir RT-PCR testidir.

cobas® SARS-CoV-2 ve İnfluenza A/B Testi, hastalardan alınan nazal veya nazofaringeal sürüntü numunelerinde SARS-CoV-2, İnfluenza A ve B'nin kalitatif olarak saptanmasına ve ayrımına yönelik gerçek zamanlı bir RT-PCR testidir. 

Her iki test de Acil Kullanım İzni kapsamında Roche'un tam otomatik cobas® 6800 ve cobas® 8800 sistemlerinde çalıştırılabilir. Ayrıca her iki test de CE işaretini kabul eden ülkelerde sunulmaktadır.

Antikor testi

 

SARS CoV-2 immün yanıtını yüksek özgüllük ile saptama*

Laboratuvar testleri

 

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2, insan serumu ve plazmasında SARS-CoV-2 antikorlarının (IgG dahil) in vitro kalitatif olarak saptanmasına yönelik bir immünokimya testtir. Bu test, bağışıklık sisteminin SARS-CoV-2'ye verdiği yanıtın belirlenmesinde yardımcı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Elektrokemilüminesans immünokimya test "ECLIA", cobas e immünokimya test analizörlerinde kullanıma yöneliktir.

Hasta başı testleri

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi, insan serumu, plazması ve tam kanında SARS-CoV-2 antikorlarının (IgM ve IgG) kalitatif olarak saptanmasına yönelik güvenilir ve hızlı bir kromatografik immünokimya testtir.*

Bu test, SARS-CoV-2'ye adaptif immün yanıtı veren, yani enfeksiyona yakalanmış olabilecek bireylerin tanımlanmasında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

 

Hangi SARS‑CoV‑2
diagnostik testini ne zaman kullanmalı1

 

Halihazırda virüs ile enfekte olanların yanı sıra virüse karşı immün yanıt geliştiren hastaları hedefleyen güvenilir diagnostik testler büyük öneme sahiptir. Ancak, kullanım amaçlarına bağlı olarak, duruma en uygun olan testin bilinmesi de önemlidir.*

kişi simgesi

COVID‑19'a mı yakalandım?

kişi simgesi

Bağışıklık sistemim virüse nasıl yanıt veriyor?

İmmün yanıtı ve potansiyel bağışıklığı saptayan testler**

 

Antikor testleri

* Kit prospektüsleri

**Virüsün yeni bir virüs olması nedeniyle, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kişilerin bağışıklık kazanıp kazanmadığı henüz doğrulanmamıştır . Burada sunulan veriler hastalıkla ilgili mevcut bilimsel bilgilere dayalıdır (Nisan 2020)

Kısaltmalar

 

COVID-19: koronavirüs hastalığı 2019

RT-PCR: ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu

 
Kaynaklar
 
  1. Avrupa Komisyonu (2020). Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their performance (yayın tarihi: 15 Nisan 2020). Adres: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communication.pdf [Erişim tarihi: Nisan 2020]