Sağlık konusu

Herpes simpleks virüsü (HSV-1 ve HSV-2)

Yaşam boyu süren yaygın bir enfeksiyon

 

Herpes simpleks virüsü (HSV), cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan (CYBE) biridir. Oral ve/veya genital cinsel temas yoluyla yayılır ve yaşam boyu insan vücudunda kalır. Enfeksiyon genellikle hafif semptomlar gösterdiğinden veya hiç semptom göstermediğinden, kanda antikorların varlığının saptanması hastalığı tanımlamanın güvenilir bir yöntemidir.

Virüsün iki serotipi bulunmaktadır: herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1) ve herpes simpleks virüsü tip 2 (HSV-2). Dünya genelinde 50 yaş altı 3,7 milyardan fazla insan HSV-1 ve HSV-2 ile enfekteyken, 15-49 yaş arası 417 milyon insanda HSV-2 enfeksiyonu bulunduğu tahmin edilmektedir.

HSV-1 ve HSV-2 genellikle vücudun farklı kısımlarını etkileyen birbirinden farklı viral enfeksiyonlardır. HSV-1 yaygın olarak öpüşme yoluyla kişiden kişiye bulaşır ve genellikle ağız çevresinde uçuğa neden olurken, HSV-2 ise esas olarak cinsel temas yoluyla yayılmaktadır ve semptomatik olarak genital bölgede lezyonlara neden olur.

Bir kişinin hangi HSV tipiyle enfekte olduğunun belirlenmesi, hasta yönetimi ve tedavi kararları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir—HSV-2'nin nüks oranı HSV-1'e kıyasla önemli derecede daha yüksektir .1

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisiyle gerçekleştirilen moleküler testler, HSV-1 ve HSV-2'yi doğrudan saptamanın en duyarlı yolu kabul edilmektedir.2

 

Enfeksiyonun sonuçları

 

Tedavi ve teşhis edilmeyen HSV; ağrılı kronik enfeksiyon, düşük veya prematüre doğum ve yenidoğanlarda ölümcül enfeksiyon gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Hastalık şiddeti, sekeller ve nüks oranları açısından farklılık gösteren sonuçlar, HSV-2 ile HSV-1 enfeksiyonlarının birbirinden ayırt edilmesini gerekli kılmaktadır.

 

Laboratuvarın rolü

 

Genital herpes olduğundan şüphelenilen tüm hastalar için, genital örneklerde virüs varlığını doğrudan gösteren yöntemler kullanılarak enfeksiyonun laboratuvarda doğrulanması önerilir.

Herpes virüsleri evrimleşmeye devam etmektedir ve ilaç direncine ilişkin kanıtlar bildirilmektedir. Laboratuvarlar; tedaviye yön vermek, nüksü önlemek ve virüsün bulaşmasını sınırlandırmak amacıyla HSV'nin doğru olarak tanımlanması ve tiplendirilmesinde gün geçtikçe daha önemli bir rol oynamaktadır.

cobas® 4800 Sistem görseli

İlgili sistemler

cobas® 4800 Sistemi

Amplifikasyon ve saptama için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisiyle tam otomatik numune hazırlama.

Kaynaklar

 

  1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). Herpes simplex virus. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs400/en/. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2016.
  2. Patel et al. 2011 European guidelines for the management of genital herpes. Int J STD and AIDS. 22(1):1-10.
0 sonuç
Filtreler
...
    ...