Chuyên viên An toàn Địa phương

Tại Roche Diagnostics, an toàn của bệnh nhân và khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để bảo đảm an toàn của bệnh nhân và khách hàng, cũng như tuân thủ quy định của cơ quan chức năng, tổ chức Roche Diagnostics tại mỗi quốc gia có một Chuyên viên An toàn Địa phương để bảo đảm tiếp nhận và xử lý phù hợp các khiếu nại, bao gồm các sự kiện nghi ngờ liên quan đến các vấn đề của sản phẩm dẫn đến các biến cố bất lợi như tử vong, tổn thương hoặc suy giảm sức khỏe của bệnh nhân/khách hàng.

 

Nếu bạn biết sự kiện như đã mô tả trên đây, hãy liên hệ ngay với Chuyên viên An toàn Địa phương để được tiếp nhận và hướng dẫn xử lý các sự kiện bao gồm việc lập hồ sơ và báo cáo lên các bộ phận chuyên môn của Roche. Các sự kiện sẽ được Roche điều tra xác định nguyên nhân và đánh giá việc báo cáo cơ quan chức năng của nước sở tại, cũng như xác định các hành động khắc phục và phòng ngừa để bảo vệ khách hàng và bệnh nhân.

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Địa chỉ: Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đường dây techline: 1800 599 991 (hoạt động 24/7) 

Email: [email protected]