Giá trị của chẩn đoán

Khi lắng nghe những thay đổi nhỏ trong cơ thể, chúng ta có thể dần hiểu được vai trò quan trọng của sự tự nhận thức và chẩn đoán trong việc gìn giữ sức khỏe

Trong môi trường chăm sóc sức khỏe thay đổi nhanh chóng, Roche Diagnostics vẫn kiên định nâng tầm chẩn đoán, cải thiện sức khỏe,

thay đổi cuộc sống

Tập đoàn Roche

Doing now what patients need next

 

Chúng tôi tin rằng việc mang đến các giải pháp y khoa là nhu cầu cấp bách ngay từ bây giờ, ngay cả khi các giải pháp tiên tiến chúng tôi đang phát triển là dành cho tương lai. Chúng tôi khao khát thay đổi cuộc sống bệnh nhân. Chúng tôi can đảm trong quyết định và hành động. Và chúng tôi tin rằng kinh doanh tốt nghĩa là làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Đó là lý do vì sao chúng tôi nỗ lực làm việc mỗi ngày. Chúng tôi cam kết với chính mình luôn đảm bảo sự chính xác trong khoa học, tuân thủ các quy tắc đạo đức không thể bác bỏ và mang những cải tiến y khoa đến với mọi đối tượng. Chúng tôi làm điều đó ngay từ hôm nay để xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn.

Chúng tôi tự hào về chính mình, về những gì chúng tôi làm cũng như cách thức chúng tôi thực hiện. Chúng tôi là một tập thể làm việc như một thể thống nhất ở tất cả các phòng ban, bất kỳ đơn vị nào và trên toàn cầu.

Chúng tôi là Roche.

Tôn chỉ hoạt động