Roche i vaccine-partnerskab med Moderna

Roche indgår partnerskab med Moderna for at inkludere vores SARS-CoV-2-antistoftest i Modernas igangværende forsøg med COVID-19-vaccine.

 

 

Roche har tidligere i dag offentliggjort en partnerskabsaftale med Moderna Inc. om anvendelse af Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S-antistoftesten i Modernas forskningsforsøg med en RNA-1273-vaccine.

 

Det kan gøre den kvantitative måling af SARS-CoV-2-antistoffer lettere og være medvirkende til at etablere en korrelation mellem vaccineinduceret beskyttelse og koncentrationen af anti-RBD-antistoffer (Receptor Binding Domain). I al væsentlighed udløser Modernas vaccine en antistofreaktion, der er specifikt rettet mod spike-proteinets RBD-område på SARS-CoV-2.

 

“Roche sætter pris på samarbejdet med Moderna, der allerede i en tidligere fase af studiet med succes har anvendt vores kvalitative Elecsys Anti-SARS-CoV-2-test, som er rettet mod nukleokapsidproteinet.”, udtaler Thomas Schinecker, CEO hos Roche Diagnostics, og fortsætter:

 

“Vi er glade for at se, at vores kvantitative Elecsys SARS-CoV-2 S-test, der er rettet mod spike-proteinet, nu også indgår som en del af Modernas forsøg med vacciner. I den sidste ende kan det være en hjælp til at få afsluttet denne pandemi.”

 

 

Værdifuld viden og bedre forståelse

 

Ved at anvende Roches test til måling af anti-RBD SARS-CoV-2-antistoffer kan Moderna opnå værdifuld viden om korrelationen mellem beskyttelse fra vaccinationen og antistofkoncentrationer. Dette kan spille en rolle, når det skal vurderes, om – eller hvornår – en person skal revaccineres, eller være med til at besvare andre klinisk relevante spørgsmål.

 

Hvis man vil opnå en bedre forståelse af vaccinerne mod SARS-CoV-2, vil det være nyttigt at kende den antistofkoncentration en person har, før vedkommende bliver vaccineret, så det er muligt at evaluere den vaccineinducerede ændring i antistofkoncentrationen. Dette er særligt relevant for antistoffer rettet mod spike-proteinet på SARS-CoV-2, da disse antistoffer udviser en kraftig antiviral aktivitet og har korrelation til potentiel immunitet. (2) Måling af antistofkoncentrationen kan også medvirke til at bestemme vaccinens virkning i forbindelse med forebyggelse af infektioner og/eller udviklingen af alvorlig COVID-19.(1)

 

Partnerskabet med Moderna tog udgangspunkt i brugen af Elecsys Anti-SARS-CoV-2-testen til kvalitativ bestemmelse af anti-N SARS-CoV-2-antistoffer. Moderna har anvendt den i sine forsøg med vacciner til fastlæggelse af baselines og til vurdering af niveauet af naturlig infektion hos deltagerne i forsøgene.

 

 

Om potentielle SARS-COV-2-vacciner

 

Forsøgsvacciner som Modernas mRNA-1237 søger at inducere en antistofreaktion mod spike-proteinet på SARS-CoV-2.

 

En virkemåde i alle potentielle vacciner mod SARS-CoV-2 (blandt andre mekanismer) vil være at udløse en immunreaktion for at udvikle neutraliserende antistoffer hos den person, der bliver vaccineret. På den måde kan vaccinen oplære kroppens immunforsvar i at genkende og bekæmpe eksponeringer for SARS-CoV-2 på en kontrolleret måde, uden at man bliver udsat for selve virussen.(1)

 

 

Om Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S-testen

 

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S er et immunoassay til kvantitativ in vitro-bestemmelse af antistoffer mod SARS-CoV-2 i humant serum og plasma.

 

Med en blodprøve kan testen måle mængden af antistoffer mod spike-proteinet på coronavirussen. Testen er specifikt målrettet mod antistoffer rettet mod det område på virussens spike-protein, der binder sig til værtscellens receptor, så virussen kan få adgang til værtscellen.

 

Tilstedeværelsen af disse antistoffer kan indikere, at en person allerede har haft infektionen og muligvis har udviklet immunitet over for virussen.

 

Dette spiller en vigtig rolle i karakteriseringen af en vaccineinduceret immunreaktion.(1) Hovedparten af de potentielle vacciner, der arbejdes på for øjeblikket, søger at inducere en antistofreaktion mod spike-proteinet.

 

 

Om Elecsys Anti-SARS-CoV-2-testen

 

Elecsys Anti-SARS-CoV-2 er et immunoassay til kvalitativ in vitro-detektion af antistoffer (herunder IgG) mod SARS-CoV-2.

 

Denne test kan påvise antistoffer mod coronavirus, hvilket kan indikere, at en person allerede har haft infektionen og muligvis har udviklet immunitet over for virussen. Testen kan også hjælpe med til at bestemme seroprævalensen (dvs. hyppigheden af personer med antistoffer mod virussen) i en given befolkning og som supplement til nukleinsyreamplifikationstests (NAAT) til diagnosticering af SARS-CoV-2-infektion.

 

Hospitaler og referencelaboratorier kan udføre begge testene på Roches cobas e analyseinstrumenter, som der findes mange af rundt om i verden. Disse fuldautomatiserede systemer kan levere SARS-CoV-2-testresultater på ca. 18 minutter med en produktionsmængde på op mod 300 tests/time, afhængigt af analyseinstrumentet.(3)

 

 

Global pressemeddelelse:

 

Du kan læse den danske version af den originale, globale pressemeddelelse med kontaktoplysninger til medierne her.

 

Referencer:

 

[1] Zhu FC et al. (2020). Immunogenicity and safety of a recombinant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. The Lancet 396:479 - 4882)

[2] Masters PS (2006). The molecular biology of coronaviruses. Advances in Virus Research. Academic Press. 66: 193–292; (2) Hoffmann, Markus et al. (2020). Cell. 81(2):271-280.e8;

[3] For fuldstændige specifikationer for Roches immunologiske systemer henvises til vores hjemmeside diagnostics.roche.