Startup-samarbejde forlænges med fire år

Roche Diagnostics A/S blev sidste år partner i den nyetablerede Health Tech Hub Copenhagen. Aftalen forlænges nu til sommeren 2024.

 

Roche Diagnostics A/S blev i juli 2019 partner i det dengang nyetablerede Health Tech Hub Copenhagen (HTHC).

HTHC’s langsigtede målsætning er ganske ambitiøst at påvirke livet og sundheden positivt for ikke alene os danskere, men for op mod en milliard mennesker i verden. Organisationen, der blev stiftet sammen med Dansk Industri, blev ved samme lejlighed tildelt 23,4 millioner kroner fra Industriens Fond.

Pengene investeres i at styrke det danske innovationsmiljø på området og dermed gøre Danmark til et internationalt knudepunkt for health tech gennem at samarbejde og samskabe nye løsninger på tværs af offentlige og private aktører og ikke mindst i samspil med sundhedsvæsenet.

Det skal i første omgang ske gennem at øge succesraten og adoptionen af innovative, digitale sundhedsløsninger til glæde for patienterne, det danske sundhedsvæsen og den danske sundhedsindustri. Konkret skal det ske ved at monitorere relevante start-ups i en række nordeuropæiske lande, facilitere de danske start-ups’ administrative og forretningsmæssige behov og ikke mindst matche dem med veletablerede, finansielle og industrielle partnere.

Aftalen mellem HTHC og Roche Diagnostics var som udgangspunkt ét-årig med mulighed for en fireårig forlængelse i tilfælde af, at parternes forventninger til aftalen var opfyldt ved dens evaluering i juni.

“Det første år har vist os, at vi ikke alene kan tale om delte målsætninger, men at vi også kan agere på dem. Vores erfaringer fra det første år er, at vores samarbejde er blevet endnu tættere. Vi er slet ikke færdige med at bryde vægge ned og bygge broer mellem interessenter i sundhedsvæsenet, og det har gjort forlængelsen af partnerskabet til en formalitet,” udtaler Valentin Bejan, Chief Innovation Officer i HTHC.

Blandt de konkrete initiativer mødte Roche Diagnostics i slutningen af november sidste år fire spændende startups – tre danske og et hollandsk - i HTHC’s lokaler i Københavns gamle Frihavn, og så sent som i sidste måned deltog HTHC i Digital Health Bootcamp arrangeret i samarbejde mellem de tre Roche-datterselskaber i Danmark og DTU, som er en anden af Roche’s samarbejdspartnere.

”Vi er stolte af at kunne forlænge vores partnerskabsaftale med Health Tech Hub Copenhagen. Senest har vi vist, hvordan vi kan skabe sammenhænge imellem vores partnerskaber med Health Tech Hub Copenhagen, DTU og Nordic Health Lab til gavn for alle partnerne. Det, at vi har kunne bidrage positivt i det danske Health Tech-innovations økosystem på så kort tid, er virkelig en succes for Roche Diagnostics. De kommende år vil vi have fokus på skalering af disse muligheder,” vurderer Pernille Schmidt, Healthcare Development Chapter Lead hos Roche Diagnostics A/S.

Læs mere her:

https://diagnostics.roche.com/dk/da/news-listing/2019/roche_modte_startups.html

https://diagnostics.roche.com/dk/da/news-listing/2019/startup_samarbejde.html