Klinisk kemi og immunkemi

Roche er pionér inden for konceptet Serum Work Area. Sammen med vores partner Hitachi har vi leveret innovative tests og analyseudstyr til klinisk kemi og immunkemi siden 2002, og vi driver fortsat yderligere konsolidering og integration inden for dette område for at hjælpe laboratorierne med at opnå større effektivitet og sikre korrekte analysesvar til klinikerne og patienterne.

Roche tilbyder en bred portefølje af analyser inden for de fleste sygdomsområder (f.eks. kardiologi, onkologi, thyroidea- og infektionssygdomme). Analysemenuen indeholder ikke kun rutineparametre, men også specialanalyser og nye innovative markører, f.eks. Anti-TSHR, Troponin T hs, NT-proBNP, AMH Plus, alzheimertests osv. Med en analysemenu på > 260 analyser og markedets korteste analysetider er det muligt at konsolidere op til 98 % af alle analyser på én platform, hvilket sikrer en omkostningseffektiv drift samt korte forudsigelige svartider.

cobas 8000