IHC/ISH instrumenter

Benchmark platformene

BenchMark IHC/ISH-instrumenterne giver dig minimal diagnostisk gennemløbstid, en ensartet høj kvalitet og effektive arbejdsgange i histologilaboratoriet.

BenchMark ULTRA-instrumenterne automatiserer hele klargøringsprocessen af objektglas for immunohistokemi (IHC), fluorescens-IHC, in situ-hybridisering (ISH) og Dual Color Silver-tests. De har den nødvendige fleksibilitet til at udvide testmenuerne, behandle flere objektglas og sikre en hurtigere gennemløbstid.

BenchMark ULTRA

Fordele

Fuldautomatiseret

  • Standardiseret IHC- og ISH-farvning.
  • Dobbelte og tredobbelte farvninger.


Fleksibelt

  • Vælg mellem mere end 250 tilgængelige Roche Diagnostics antistoffer, eller anvend dine egne antistoffer.
  • Selvstændig og samtidig processering.
     

Optimal kvalitet

  • Selvstændige protokoller til hvert objektglas.
  • Barkodede objektglas og reagenser til sagsidentifikation og -sporbarhed.

Arbejdsgang

  • Højere produktivitet og kortere gennemløbstider.
  • Forbedret laboratorieproduktivitet og mindre omarbejdning.