Nyheter

Covid-19-tester som just nu sker i Sverige

Covid-19-tester som just nu sker i Sverige

Det finns flera olika tester för diagnostik av covid-19. Roche tillhandahåller i Sverige dels tester för att hitta pågående infektion (PCR-tester respektive antigentester) och dels tester för att påvisa genomgången infektion (antikroppstester, både kvantitativa och kvalitativa). De flesta av testerna är laboratorieanalyser men några är patientnära tester (så kallade snabbtester) - båda varianterna behöver hanteras av hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Till och med den 31 oktober har Roche levererat drygt 400 000 antikroppstester till svensk hälso- och sjukvård. Gällande diagnostik av pågående infektion så används de reagens och förbrukningsvaror, som är aktuella vid molekylärbiologisk diagnostik av sars-cov-2, också vid annan rutindiagnostik av infektioner, det är därför svårt att beräkna vårt exakta bidrag gällande PCR-diagnostik. Men en betydande andel av de svenska genomförda covid-19- testerna skett med hjälp av Roches analysinstrument och reagens. 

Enorm efterfrågan

I mitten av mars började vi se en ökande efterfrågan på de reagens som kan användas vid den nukleinsyraextraktion som krävs vid covid-19-diagnostik. Efterfrågan ökade sedan snabbt på reagens, förbrukningsvaror och även på de nya testkit för sars-cov-2 som lanserades. Den globala efterfrågan på dessa produkter har under hela pandemin varit enorm. Vården har därför behövt stöd från många olika leverantörer och nära samverkan har varit nödvändig.  Vi för kontinuerliga samtal med hälso- och sjukvården om deras utrustning, behov och lagerstatus. Vi har också löpande kontakt framför allt med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, men även med andra myndigheter, såsom Läkemedelsverket och Regeringskansliet. Dialog sker även via de branschföreningar som vi är medlem i (Swedish Medtech och Swedish Labtech). 

Roche Diagnostics försäljning i Sverige har skett i enlighet med Folkhälsomyndighetens strategi. För att stödja största möjliga tillgång av tester till prioriterade grupper har vi i första hand levererat covid-19-relaterade produkter till kliniska laboratorier med pågående drift i/åt den svenska hälso- och sjukvården. Det gäller både för våra PCR-tester och antikroppstester.

Läs mer via länkarna nedan om Roche Diagnostics olika tester som kan användas vid diagnostik av covid-19.

Referenser

  1. Antalet testade för covid-19. 2020-11-11. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/antalet-testade-for-covid-19/