Nyheter

PCR- och antikroppstester från Roche kontrolleras löpande för nya SARS-CoV-2- mutationer

Roches tester detekterar hittills spridda varianter av SARS-CoV-2

Över tid sker förändringar, mutationer, i nya coronavirusets (SARS-CoV-2) arvsmassa. Som resultat uppstår då nya varianter av viruset. Enligt de senaste analyserna påverkas Roches PCR- och antikroppstest inte av de hittills kända SARS-CoV-2- mutationerna. 

Upptäckten av nya virusvarianter är en viktig del i hanteringen av covid-19-pandemin. Sedan december 2020 har flera nya varianter av viruset uppstått och fått uppmärksammad spridning. Dessa virusvarianter benämns som Variants Of Concern (VOC), varianter av särskild betydelse. VOC har genetiska förändringar som potentiellt kan orsaka ökad smittspridning eller påverka immunitet efter infektion eller vaccination (1). För närvarande bevakar Folkhälsomyndigheten, i linje med rekommendation från den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC), tre sådana virusvarianter (1);

  • VOC 202012/01 (tillhörande genetisk grupp B.1.1.7 enlig Pangolin klassificering) som har orsakat omfattande smittspridning i Storbritannien och Europa.
  • 501Y.V2 (tillhörande genetisk grupp B.1.351 enlig Pangolin klassificering) som cirkulerar i Sydafrika.
  • P.1 som främst cirkulerar i Brasilien.

 

Roche övervakar nya mutationer
Konsekvensen av mutationer kan vara att ett test inte kan påvisa en pågående infektion, för att infektionen råkat vara med en ny virusvariant. Det är därför viktigt att övervaka förekomsten av nya mutationer, vilket Roche gör kontinuerligt. Enligt de senaste analyserna fångar testerna även de hittills kända SARS-CoV-2- mutationerna. Analyserna bygger på data från de publika databaserna NCBI och GISAID som totalt innehåller mer än 300 000 lagrade sekvenser av SARS-CoV-2- varianter. 

 

Ökar sannolikheten att hitta viruset
Roche PCR-tester har så kallad dual target design. Med dual target design är testerna riktade mot två regioner av arvsmassan som funktionsmässigt är viktiga för viruset. Detta ökar sannolikheten att testerna hittar viruset, även om det har muterat i en av regionerna. 

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Övervakning av SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse. 2021-03-02 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/sars-cov-2-virusvarianter-av-sarskild-betydelse/sars-cov-2-virusvarianter-av-sarskild-betydelse/
cobas® 8800 System

Unlock your lab’s potential with automation, consolidation, integration and standardization.

cobas® 6800 System

Fully integrated. Completely automated. Entirely transformational.